Didactief — Jrg. 43 (maart 2013) Nr. 3

3 Neem jezelf als maatstaf
VAN DE REDACTIE
Monique Marreveld
Ze willen onderwijsonderzoek? Muziek in mijn oren natuurlijk.

6 Inbox,
didactiefonline.nl, brieven, winnaar & poll
– Nederlandse rekenprestaties verkeerd ingeschat

7 Rotterdam, Schiedamsesingel 155
WANDELEN MET…
Sjoerd Karsten
De afgewezen leerling maakt nu carrire in de VS

8 Schoolbestuurder Ingrid Verheggen: ‘Het gaat om heel de mens’.
INTERVIEW
Monique Marreveld

‘Het kan in Almere’. Onderwijsvernieuwing was jarenlang het credo in de Flevostad, pioniers kregen er de ruimte. Tot er zo’n vijf jaar geleden een andere wind ging waaien. De inspectie wijzigde het toezicht en veel Almeerse scholen kregen een zwak arrangement. Ingrid Verheggen vertelt hoe dat voelde en wat Almere doet om er bovenop te komen. ‘Het gaat om heel de mens.’

12 Nieuws
D TO KNOW
Monique Marreveld, Truus Groenewegen
– 3 vragen aan Svenja Harten-Buttner
– Jongensgedrag
– Obama Summit in Amsterdam
– Voor altijd bevoegd?

13 Het precariaat
COLUMN
Jo Kloprogge

14 D to know
Jessie van den Broek, Paulien de Jong
– Inhaalslag
– Leerling profiteert van goed bestuur
– Kinderen in Syri‘
– 40.000
– Digitale geletterdheid: topprioriteit of luchtballon?

16 Als het noodlot toeslaat
RAMPSCENARIO
Jessie van den Broek
Het zal maar echt gebeuren: de school brandt af, een leerling pleegt zelfmoord, een steekpartij op het plein. Hoe ga je met zulke gebeurtenissen om? En wat doe je als de cameraploegen bij het hek van de school staan?

23 NIEUW: Dode pedagogen: Kees Boeke (1884-1966)
DODE PEDAGOGEN
Anne Burgers
Hoewel hij bekendstaat als onderwijsvernieuwer, zag Boeke scholing vooral als middel voor een hoger doel: de stichting van een geweldloze, eerlijker maatschappij.

24 Praten in de klas over pluspunten
PRAKTIJKONDERZOEK
Truus Groenewegen

Hoe kan een leraar opstandig gedrag van leerlingen verminderen? Die vraag wilde pabo-studente Liza Goos beantwoorden in haar praktijkonderzoek. Ze werd begeleid volgens de ‘creative actie methodologie’.

25 Beter kiezen / Klaslokaal als flexwerkplek voor ouders
PRATIJKNIEUWS
Peter Zunneberg
– Leerlingen die hun talent optimaal ontwikkelen.
– De Heijenoordschool in Arnhem stelt een leeg lokaal als flexwerkplek bechikbaar voor ouders.

26 Gebruik filmpjes in de Pedagogische Proefpraktijk als reflectie-middel
ONDERZOEK/PRAKTIJK
Jacqueline Bulterman
Stagiaires van de Christelijke Hogeschool Ede brachten hem eigenlijk op het idee. Regelmatig zag Kees Visser, bovenschools directeur va de tien CNS-basisscholen in Putten, hoe ze filmopnames gebruikten om te reflecteren op hun eigen handelen.

28 Praten in de klas
ONDERZOEK
Wouter Pols, Frans Spierings
Komt talent tot bloei door de wisselwerking tussen aanleg en omgeving? Of door heel veel oefenen? Een onderzoek op drie scholen laat zien hoe je met praten in de klas talenten van leerlingen kunt ontdekken.

30 Montessori basisschool Arcade in Leidse Rijn, Utrecht
DE SCHOOLREIS
Stef Verhoeven
U landt met een futuristisch ruimteschip midden in een archeologisch Romeins park. In dit schip kunt u met eigen ogen zien hoe de kinderen van de Homo Vinex een moderne van van montessorionderwijs krijgen.

32 Groei & bloei
BEELDSPRAAK
Er bloeit iets moois in het groene onderwijs… Fotograaf AndrŽ Ruigrok snuffelt een paar keer per jaar met veel plezier rond bij het agrarisch onderwijs…

34 Kwestie van vertrouwen
I-D
Peter Zunneberg
Hoe zorg je dat wiskundeleraren vaker de computer gebruiken tijdens hun lessen? Onderzoeker Paul Drijvers van het Freudenthal instituut ontwikkelde een professionaliseringstraject, ondersteund door Kennisnet. Twaalf leraren gingen aan de slag.

35 Onderzoek kort
ONDERZOEK
Luutje Niemandsverdriet
– Econoom Ron Diris: ‘Meer lestijd heeft verzadigingspunt’
– Lezen op vmbo rammelt
– Kort & goed
– Een goed ontbijt is het halve werk
– Meet uw ouderbetrokkenheid
– Kiezen terwijl je dat nog niet goed kunt

39 Onderzoek nieuw
ONDERZOEK
– Passend onderwijs
– Begrijpend lezen
– ADHD

40 Legaal gebruik van voorkennis
ONDERZOEK
Linda Geerlings
Schrijven leerlingen met voorkennis betere teksten en ervaren ze dat het beter gaat? Een klein onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen toont aan van wel.

41 Nieuw wiskunde-examen kan nog beter
ONDERZOEK
Luutje Niemandsverdriet
Relevanter, meer samenhangend en minder overladen: pilotscholen hebben de nieuwe examenprogramma’s wiskunde voor havo en vwo getest. Ze moeten in 2015 de lucht in, maar dan moet wiskunde-B wel eerst beter.

42 Goed op weg met de BLOS-klas (BLijven Op School)
PASSEND ONDERWIJS
Margaretha Vergeer
Veel leraren zeggen moeite te hebben met lastige leerlingen. Op de middelbare school is een time-out voorziening niks bijzonders meer. In het basisonderwijs is het een relatief nieuw fenomeen. Een pilot met 5 BLOS-klassen bevalt goed.

44 Frank & Eppo / De favoriete leraar van Eppo van Nispen tot Sevenaer
INTERVIEW
Bea Ros
CPNB-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer beleefde in 1975 op de Haagse Nijenrodeschool in klas 6 bij meester Frank van der Schoot gouden tijden. Een jaar later verkaste de laatste naar de buurschool, Instituut Wolters, waar hij tot eind 2012 directeur was en waar Eppo’s kinderen naartoe gingen.

46 D to Go / Onderwijsmuseum
– App van de maand
– Toekomstvisie
– Keuzegame
– Plakboek
– Chemie met chemie
– Agenda
– Social media van groep 1 tot 8
– Sos alfa

48 Boeken
Bea Ros, Monique Marreveld
– Alles voor Romeo
– Het vmbo van dichtbij
– Zeg nee tegen pesten
– Opnieuw de gelukkige klas
– Leraar jij maakt het verschil
– Wereldburger

50 Laten we het niet vergeten
COLUMN
Frank Jongbloed
Over krantenwijkjuffen, stencilveteranen en vakmensen in het onderwijs

50 Colofon & Volgende maand
– Wij zijn Willem!
– Kan het beter?
– 150 jaar economie
– Teach like a champion