Didactief — Jrg. 42 (maart 2012) Nr. 3

Special (binnenkatern tussen pag. 28 en 29): OPBRENGSTGERICHT WERKEN – OOGSTTIJD

3 Kritische ouders
VAN DE REDACTIE
Simone Barneveld
Tsja, zelf ben ik natuurlijk ook zo’n hoogopgeleide, witte ouder die het leraren lastig maakt met mijn kritische gezeur. Maar ik zie mezelf niet zo. Natuurlijk stel ik vragen bij het tienminutengesprek, maar ik ben ook een ijverige voorleesmoeder, help bij knutselochtenden en ga mee met de herfstwandeling in het park….

6 Feiten
WISSELSTROOK
Sjoerd Karsten
Laten politici zich altijd leiden door wetenschappelijke feiten? ‘Degelijk onderzoek kan ons niet vrijwaren van onzalige beslissingen’.

8 Hoogleraar Onderwijssociologie Marc Vermeulen / Knokken in de marges van het systeem
INTERVIEW
Jessie van den Broek
Dat het niet altijd botert tussen ouders en school, daar kunnen leraren van meepraten. Kritische, claimende ouders zijn niet meer weg te denken uit het klaslokaal. ‘School is waar de kansen worden verdeeld’, verklaart Marc Vermeulen, ‘We leven in een diplomamaatschappij. Dus reken maar dat ouders knokken voor dat diploma van hun kind.’

11 Onderzoek in de put
COLUMN
Kloprogge

16 Mindmappen volgens de 7 wetten van Tony Buzan / De kracht van dagdromen
REPORTAGE
Stef Verhoeven
Vorige maand was hij even in Nederland, de wereldberoemde Tony Buzan, profeet van de Mindmap. Twee volle zalen met (aankomende) leraren hingen aan zijn lippen. Over de kracht van een groot vel papier en een setje kleurpotloden.

26 Man & PABO, een slepende affaire / Goede leraren (m) gezocht
ONDERZOEK & ONTWIKKELING
Gerda Geerdink, Fedor de Beer
Meer mannen voor de klas in het primair onderwijs, liefst van de gemotiveerde soort. Het Gelderse project ‘Meer mans’ heeft nog een jaar om dit voor elkaar te krijgen. Levert het al wat op?

28 Cultuur in de spiegel: leerplan voor cultuuronderwijs
ONDERZOEK & ONTWIKKELING
Bea Ros
Meer samenhang tussen cultuur en de overige vakken en verdieping van het onderwijs. Dat is volgens docenten de meerwaarde van Cultuur in de Spiegel. Binnen dit project werken wetenschappers, leerplanontwikkelaars en docenten samen aan een raamleerplan voor cultuuronderwijs.

Special (binnenkatern tussen pag. 28 en 29): OPBRENGSTGERICHT WERKEN – OOGSTTIJD
In 2015 is 60% van de scholen rijp voor opbrengst gericht werken. Op dit moment scoort 30% van de scholen voldoende, oftewel: een deerde van alle scholen in Nederland haalt het maximale uit ieder kind. Werken met een groepsplan voor alle kinderen blijkt voor alle scholen in deze special een verademing.


4 Van basis tot zeer intensief
SPECIAL
Erwin Rooyakkers
Voor buurtschool Combinatie ’70 zijn de rekenarrangementen een echte eyeopener. Zwakke leerlingen maken nu zonder achterstand de overstap naar het voortgezet onderwijs, getalenteerde kinderen stromen in hogere vormen van onderwijs uit.

6 ‘Kook een recept
SPECIAL
Jaan van Aken
Het taaladvies van Bert Lammens, docent Nederlands op de Rotterdamse school Thorbecke Prinsenlaan (havo/vwo). ‘Zo worden ze zich bewust dat taal niet op zichzelf staat, maar van belang is om een rekenopgave te begrijpen.

11 Passend Onderwijs
SPECIAL
Paulien de Jong
De jongste leerling van groep 4 op basisschool Driekoningen in De Meern is net zeven, de oudste bijna negen jaar. ‘Dit gegeven alleen al schreeuwt om passend onderwijs.’


30 Moeilijke start op het Gymnasium / Van slimmeriken en bange brugpiepers
ONDERZOEK
Wietske Idema, Jelle Jolles
Al zijn ze nog zo intelligent, niet alles gaat van een leien dakje bij ‘het toekomstig kapitaal van ons land’. Wat verklaart die moeilijke start van sommige vwo’ers? Een pleidooi voor inspirerend maatwerk van hun leraren.

34 We moeten praten
COLUMN
Frank Jongbloed
Waarom bent u eigenlijk leraar? U wist toch waar u aan begon!

35 Onderzoek kort / nieuw
ONDERZOEK
– Hersengymnastiek
– Beter leren in speciaal onderwijs
– Digitale lettervreters
– Jongeren en seks
– Van tevreden naar enthousiast
– Leesmonitor
– Schrijfvaardigheid (1)
– Schrijfvaardigheid (2)
– Kennisgemeenschappen

40 De favoriete leraar van muzikant Ferry Heijne
INTERVIEW
Bea Ros
Ferry Heijne, oprichter en voorman van band De Kift, zat van 1975 tot 1981 op het St. Micha‘l College in Zaanstad. Hij werd ge•nspireerd door pastor Jan Broersen, die hier van 1972 tot 1982 godsdienstleraar was.

44 Stop die machtsstrijd!
OPINIE
Hester Macrander
Op de middelbare school woedt een dagelijkse machtsstrijd, die slachtoffers kent aan beide kanten. resultaat: paniekpedagogiek. Een en ander schreeuwt om eigentijds onderwijs dat recht doet aan leraar en leerling.

46 Passend Onderwijs / Kortsluiting of aansluiting
ONDERZOEK
Anneke Meester-van Laar
Waarom leerlingen soms wel en soms niet luisteren. ‘Als je er iets van zegt, krijg je meteen de hele klas over je heen,’ is een ervaring die veel leraren zullen herkennen. Er ontstaat kortsluiting. Maar wat denken leerlingen nu echt? Hanteren ze zo’n andere norm voor wat toelaatbaar is dan wij? Nee, eigenlijk niet.

48 Passend Onderwijs / En wat zeggen docenten…?
ONDERZOEK
Marleen Kieft, Miriam Walraven
Hoe zorg je dat leerlingen het beste tot hun recht komen? Zeventien ervaren docenten vertellen hoe zij passend onderwijs realiseren.

49 Een daling van gewicht
ONDERZOEK
Lia Mulder, Adrie Claassen
Scholen zijn er nauwelijks op achteruit gegaan door de nieuwe gewichtenregeling. Maar tegen de verwachting in hebben plattelandskinderen er ook niet van geprofiteerd.

RUBRIEKEN

12 D to Know

Bea Ros, Jessie van den Broek
– No child left behind
– Bestuursakkoord
– Cultuuronderwijs met kwaliteit
– Hoezo cito?
– Rode / zwarte cijfers
– Slaap lekker
– Landelijk pabo-examen
– iPad
– Studie loont
– Amarantis
– De poll

23 Praktijknieuws
Peter Zunneberg
– Reis je wijs, een virtueel reisbureau
– Wat is recht? Law Experience op de Erasmus School of Law

25 Voor de mensen van de toekomst / Schooldirecteur
VAKIDIOOT
Jessie van den Broek
Ze zijn er nog, bevlogen leraren. Deze maand Redouan Boudil. Hij zegde zijn baan in het bedrijfsleven op om directeur te worden van drie islamitische basisscholen. ‘Ik vind dit werk gewoon ongelofelijk belangrijk.’

32 Het Buitenhout College
MIJN SCHOOL
Luutje Niemandsverdriet
‘Mijn gastjes komen er wel!’

42 Schoolreisje anno 1912
HISTORISCHE FOTO
Naar buiten allemaal

50 Boekenweekboeken!
– Van corpsbal tot mens: ‘Niemand in de stad’
– Losers onderweg: ‘Tsjik’
– Korte verhalen: ‘Omdat wij vrienden zijn’
– Roemloze vriendschap: ‘Beste vriend’
– Oorlogsmaten: ‘De witte veer’
– Dode vriend: ‘Skippy tussen de sterren’

52 Actief
– Vmbo game
– Moendoes
– Schaterlachend
– Robots?
– Wereldreizigers

53 Agenda

54 Colofon en Volgende maand