Didactief — Jrg. 42 (april 2012) Nr. 4

Special (binnenkatern tussen pag. 28 en 29): VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) – JONG GELEERD…
Verdere professionalisering blijft nodig.


3 Kwetsbaar
VAN DE REDACTIE
Simone Barneveld
‘Laat kwetsbaar Nederland niet vallen’, mailde een vriendin mij, ’teken de petitie’. Dit was een persoonlijk verzoek om steunbetuiging. Het was niet de enige…

6 Nieuwe school, oud geloof
WISSELSTROOK
Dick den Bakker
… al met al genoeg reden om het algemeen geschetste beeld, dat het allemaal niet meer uitmaakt of je naar een christelijke of openbare school gaat, tegen te spreken.’

8 Nurture plus nature / Het kinderbrein is kneedbaar
INTERVIEW
Marte van Santen
Hoogleraar Lydia Krabbendam heeft een missie: leraren duidelijk maken dat ze het kinderbrein positief kunnen be•nvloeden. ‘Het is Žcht nooit te laat om te leren.’

11 Please explain
COLUMN
Kloprogge

16 Foute liefde / ‘Het begon met 1 smsje…’
REPORTAGE
Monique Marreveld
De rector van het Haags Montessori Lyceum, Hugo Dirksmeier, werd geconfronteerd met een collega die het deed met een leerling. Seks in de klas… Ongewenst, want al is de liefde nog zo groot, het kan en mag niet. Zijn Cupido’s pijlen te ontwijken?

26 Wetenschap en techniekonderwijs en het belang van breed toetsen
ONDERZOEK & OPINIE
Lou Slangen
Het belang van wetenschap en techniekonderwijs wordt nog te veel met de mond beleden, betoogt Lou Slangen, lector ICT en techniek in het primair onderwijs (Fontys Pabo Limburg). Hij presenteert hier een manier om werkelijk opbrengstgericht te werken, met heldere doelen en serieuze toetsvormen.

Special (binnenkatern tussen pag. 28 en 29): VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) – JONG GELEERD…
Verdere professionalisering blijft nodig.


4 Wat hebben we nodig?
SPECIAL
Paulien de Jong
Dat het met de ontwikkelingsgestimuleerde vaardigheden van vve-personeel, leidsters en leraren nog niet goed gesteld is, blijkt uit zowel Nederlands (o.a. Driessen en Leseman) als internationaal onderzoek (OECD rapport Starting Strong 3). Wat is nodig voor verdere professionalisering.

8 Vve op de Pabo
SPECIAL
Luutje Niemandsverdriet
De IPABO in Amsterdam zet in op het jonge kind als specialisatie. Negen derdejaars die zich willen specialiseren voor groep 1//2, volgen de eerste bijeenkomst van het uitstroomprofiel ‘Jonge kind en vve’. Studenten voelen zich beter voorbereid op de praktijk.

12 Alles onder ŽŽn dak
SPECIAL
Truus Groenewegen
Integrale Kindcentra (IKC) blijken vaak geen (formele) VVE-Locatie. Brede school Het Meesterwerk in Almere is dat wel. Onderwijs en opvang hebben ŽŽn visie op zorg en ontwikkeling. De peuterspeelzaal werkt met een vve-programma dat aansluit op de methodes voor ontwikkelingsgericht onderwijs die de basisschool gebruikt.


29 Carl Figdor: ‘Een kind wil altijd weten waarom’
INTERVIEW
Peter Zunneberg
Wetenschap toegankelijk maken voor basisschoolleerlingen, dat is de droom van Carl Figdor. Daarom initieerde hij het wetenschapsknooppunt, waarvan er nu op alle dertien universiteiten eentje is.

30 Stop de zesjescultuur!
ONDERZOEK
Bea Ros
Jaap Donkers analyseerde de SE en CE cijfers van de afgelopen vijf jaar en kwam weer een flink gat tegen. Het goede nieuws: dit komt niet doordat scholen sjoemelen met cijfers voor het schoolexamen. Het slechte nieuws: op diverse scholen is iets mis met de kwaliteit van onderwijs.

34 Hij weet meer dan jij
COLUMN
Frank Jongbloed

35 Onderzoek kort / nieuw
ONDERZOEK
– Amos van Gelderen over SALSA
– Wat levert techniek op?
– Kirschner: leerstijlen zijn onzin
– Manager houdt echt van docenten
– Te druk in de klas
– Superstijlen
– Diataal

40 De favoriete leraar van schrijfster Mel Wallis de Vries
INTERVIEW
Bea Ros
Jeugdthrillerschrijfster Mel Wallis de Vries zat van 1985 tot 1991 op de RSG Magister Alvinus in Sneek en werd daar dankzij haar leraar Nederlands, Hylke Tromp, gegrepen door taal. Een vrolijk weerzien.

44 In het licht van Reggio / Effectieve leertijd is onzin
OPINIE
Bas ter Avest, docent aan de Pabo Hogeschool Arnhem / Nijmegen, bezocht onlangs Reggio Emilia. Onder de indruk van zijn ervaringen, pleit hij voor minder doelgericht onderwijs: leren is experimenteren.

46 Kritische kijk op vve
ONDERZOEK
Monique Marreveld
Geert Friessen van de Radboud Universiteit Nijmegen constateert vrij droog in zijn onderzoek: ‘Het ligt onder de huidige condities niet zonder meer voor de hand dat er op grote schaal duidelijke en blijvende effecten van vve optreden’. In tijden van bezuinigingen lijkt dit een explosieve conclusie. Didactief vraagt door…

48 Wiskundekennis: met andere woorden meer begrip
ONDERZOEK
Astrid van de Weijenberg
Wiskundekennis is bij leerlingen aanvankelijk fragmentarisch. Ze zien de samenhang niet tussen formules en vinden het moeilijk om wat ze geleerd hebben in te zetten bij natuurkunde of economie. Beter overleg tussen vaksecties kan helpen.

RUBRIEKEN

6 Lezerspost

12 D to Know

Monique Marreveld, Peter Zunneberg
– Vereniging van Stereenscholen
– Wiskunde verplicht op havo
– Feestje
– Toptalent
– Miljoenen voor vve
– Oneerlijke concurrentie
– Alfa kleuters
– Toppers
– Leonardo in gevaar
– Registerleraar.nl

23 Praktijknieuws
Peter Zunneberg
– De W in vwo: wetenschapsori‘ntatie
– Van jong tot oud: ZoWee!

25 Journalist wordt leraar economie
VAKIDIOOT
Filip Bloem
Ze zijn er nog. bevlogen leraren. Deze maand Ferry Haan. Hij was beleidsmedewerkers en journalist, tegenwoordig geeft hij economieles. ‘Werken met jonge mensen is geweldig”.

32 De Torenuil
MIJN SCHOOL
Luutje Niemandsverdriet
‘We leren hier allemaal’

42 Knikkertijd
HISTORISCHE FOTO
Ineens is het zo ver…

50 Boekenweekboeken!
– Carle-kunst, een verademing: ‘Het blauwe paard’
– Allemaal vitaal!: ‘Vitaal voor de klas’
– Goede sfeer: ‘Een roze bril: Meidenvenijn in de klas’
– Niets leuker dan… zelf onderzoek doen!: ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’
– Reflecteren kun je leren: ‘Evalueren om te leren’
– Waarmee zullen we beginnen: ‘Schoolvoorbeelden voor onderzoek’

52 Actief
– Wiskunde
– Onderwijsprijs
– Bzzz
– Plantmodel
– Filmerfgoed
– Rossini

53 Agenda

54 Colofon en Volgende maand