Didactief — Jrg. 41 (juni 2011) Nr. 6

3 Veiligheid
VAN DE REDACTIE
Simone Barneveld
“Kinderen die gepest worden hebben het mede aan zichzelf te danken. Door bepaald gedrag werken ze als het ware als een magneet voor pestkoppen. Deze redenering is een tijdlang bonton geweest, ook in onderwijsland. En er zal best een kern van waarheid in zitten…”

4 Veertig jaar onderwijs in beeld
REPORTAGE
Monique Marreveld
De Pinksterbloem 1973: blote voeten op natte tegels

6 Pesten: slachtoffer geeft leerkrachten advies: ‘Grijp altijd in’

INTERVIEW (po/vo)
Bea Ros
Topmodel Julian van Dalen (gefingeerde naam) werd jarenlang gepest. En jarenlang werd er op school niets aan gedaan. Hij vertelde over de impact van pesten aan Edward van de Vendel, die er het boek ‘Het lekkere van pesten’ over schreef. Didaktief zocht Julian op. ‘Ooit was ik heel vrolijk, spontaan en nergens bang voor.’

11 Vakidioot: Geschiedenis maak je zelf
INTERVIEW (vo)
Filip Bloem
Ze zijn er nog, de bevlogen leraren die je zelf had willen hebben. Deze maand geschiedenisleraar Loek Janssen. Zijn leerlingen slaan niet graag een les over. ‘Ze weten dat ze toch iets missen.’

12 Rekenmethodes vergeleken
ONDERZOEK
Maartje Molema
In groep 3 leren kinderen rekenen. Maar waarmee leg je als leerkracht de beste basis? Met een realistische methode of een traditionele methode? Onderzoeksinstituut GION houdt twee rekenmethodes tegen het licht: ‘Pluspunt’ en ‘Reken zeker’.

13 Wie kan rijmen en dichten…
COLUMN
Kloprogge

18 ‘Ondertekend door … retour”
CARTOON
Berend Vonk

18 Professionaliseren: in de ring blijven
WISSELSTROOK
Margriet Philipsen

19 Worden allochtonen geen docent?!
OPINIE
Filip Bloem
Vergeleken met autochtonen vinden allochtone Nederlanders na de lerarenopleiding vaker een baan buiten het onderwijs. Bovendien kiezen relatief veel allochtone docenten al na enkele jaren voor iets anders. Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) laat onderzoeken waarom. Didaktief deed wat vooronderzoek.

20 Mediawijs in Zwolle: ‘Niet alles is wat het lijkt’
DOORSNEDE (vo)
Anne Burgers
Het vak moderne media maakt leerlingen mediawijs. Ze leren vaardigheden als filmen, fotograferen en journalistiek. Maar ook dat niet alles wat je ziet echt is. En dat reclame manipuleert. Een unieke leerlijn waar de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle de Onderwijsprijs mee won.

22 Koester de topdocent
ACHTERGROND
Truus Groenewegen
Goede leraren krijgen vaak extra taken toegeschoven. Ze gaan steeds minder lesgeven of verdwijnen in het management. Met een betere beloning en meer carrireperspectief wordt geprobeerd topdocenten voor de klas te behouden.

24 Kauwgumdiscipline
COLUMN
Miek van Dam

26 Meer leerwinst en meer leesplezier met leeshulp
ONDERZOEK
Ron Oostdam, Henk Blok, Conny Boendermaker
Leerlingen met een leesachterstand komen vaak in een neerwaartse spiraal terecht. Niet nodig, want door ŽŽn-op-ŽŽn leeshulp te geven, kunnen ze hun achterstand inhalen. Leeshulp loont.

29 Onderzoek kort / Nieuw onderzoek
ONDERZOEK
– ‘We moeten af van het B-woord’
– Ontleden? Ja / Nee / Weet niet
– Tanzania zoekt goede docenten
– Geen sprake van onderadvisering bij allochtone leerlingen
– Succesvol terug in regulier onderwijs
– Dyslectisch en toch snel lezen
– Jongens por je met cijfers
– Dyslexie
– Verlegenheid
– Achterstand
– Aangeboden

36 Onderwijsprenten in de 19de eeuw / Schoolplaten / Zien = leren
ACHTERGROND
Bea Ros
Dreunen en stampen. Dat was tot eind 18de eeuw de didactiek in Nederlandse klaslokalen. Ineens werd zien leren. Een reis in prenten langs 19de-eeuws aanschouwelijk onderwijs.

38 Lectoren willen taalonderwijs ‘ontkavelen’
ACHTERGROND
Filip Bloem
Taalonderwijs is opgedeeld in ‘kavels’ als begrijpend lezen, grammatica, spelling en woordenschat. Behandeling in context zou effectiever zijn, vinden de hoogleraren Amos van Gelderen en Erik van Schooten. Bovendien ligt er te veel nadruk op technisch lezen.

41 Geef kinderen de ruimte om te spelen
INTERVIEW (po)
Marco Krijnsen
Peuters met een taalachterstand gaan als proef via startgroepen aan het basisonderwijs deelnemen. Gerrit Breeuwsma wijst op de gevaren van deze pilot. ‘Laat kinderen met rust. We moeten kinderen niet te vroeg laten leren.’

RUBRIEKEN

14 Nieuws
– InHolland: Goeden lijden onder kwaden
– Onderzoek naar sociale angst
– Nederlandse Furedi: Jan Blokker
– Pluk Wint
– Ambitieuze actieplannen
– Herkomst telt mee in prestaties
– Gsm-vrije school
– Taalbeleid
– Artikel 23
– Prestatiebeloning
– High Tech High (HTH)
– Test the teacher

35 Praktijknieuws
– Kleuters kletsen klassikaal met ‘Kletstheater’ en ‘kletspraat’
– Homo of lesbisch: uit de kast op veilige school

39 Debat in de klas
BRANDENDE VRAGEN

42 Boeken
– Adolescente krijgers
– Veranderen met vallen en opstaan
– Verspilling
– Jonge kinderen
– Meester Tolstoj
– Professionalisering
– Culturele verschillen
– Puberteit
– Nederlands in de onderbouw

44 (Inter)Actief
– Muzikant met oordopjes
– Hoger scoren met idolen
– Online Bijles

46 Agenda en Colofon