Didactief — Jrg. 40 (oktober 2010) Nr. 8

Special (middenkatern tussen pagina’s 20 en 21): BEGRIJPEND LEZEN
Veel leerkrachten en leerlingen vinden begrijpend lezen een rotvak. Maar wie het anders aanpakt, kan het plezier in lezen hervinden en de resultaten drastisch verbeteren. In Enschede werkt het, waarom niet bij u op school?


3 Inleveren

VAN DE REDACTIE
Monique Marrevel
Wat moet je nu met zo’n Troonrede? Hij was al achterhaald, terwijl hij uitgesproken werd. Het docentschap mag niet altijd feest zijn, koningin spelen is ook niet alles.

4 Hoogleraar Taalontwikkeling Janet van Hell

INTERVIEW (po)
Bea Ros
Engels in groep 1 van de basisschool en bij voorkeur gegeven door native speakers. Dat is het ideaalbeeld van Janet van Hell, hoogleraar Taalontwikkeling. Maar ook in groep 7 en 8 is Engels allerminst verspilde onderwijstijd.

7 Lerende leraar Arno Harpe

INTERVIEW (vo)
Simone Barneveld
2010 is het jaar van de ‘lerende leraar’. Didaktief portretteert leraren die serieus werk maken van hun professionalisering. Arno Harpe: ‘Uiteindelijk wil ik leerlingen verleiden tot een andere manier van denken.’

12 Cartoon

Berend Vonk

12 Onderwijsjournalistiek
WISSELSTROOK
Anja Vink

13 Verlanglijstje al ingeleverd?
OPINIE
Monique Marreveld
De kabinetsformatie duurt dit keer wel erg lang. Velen voelen zich daarom geroepen de toekomstige minister van Onderwijs van advies te dienen. Je zal toch maar informateur zijn. Een greep uit de pers.

14 School kan niks met referentieniveaus
ONDERZOEK (po)
Jaap Roeleveld, Guuske Ledoux
De referentieniveaus taal en rekenen prikkelen scholen niet tot kwaliteitsverbetering. Integendeel, ze vergroten juist de segregatie. Voor ‘zwarte’ scholen wordt het onbegonnen werk om ze te halen. ‘Witte’ elitescholen kunnen tevreden achterover leunen.

17 Perverse prikkels

COLUMN
Kloprogge

18 Doorsnede: SlŠttgŒrdsskolan, Stockholm
REPORTAGE
Barbara Uitslag
In Zweden krijgen de meeste kinderen vanaf zeven jaar Engels. Een kijkje in Stockholm laat zien hoe effectief dat kan zijn.

Special
(middenkatern tussen pagina’s 20 en 21): BEGRIJPEND LEZEN


2 Begrijpend lezen is een kwestie van nadenken

SPECIAL
Karin van de Mortel
Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken. In deze special staan veel goede tips voor verbetering van het begrijpend lezen, maar de belangrijkste is: leer de kinderen denken over wat ze lezen.

3 Actief lezen met leesstrategie‘n
SPECIAL
Mari‘t Fšrrer
lezen om te begrijpen is meer dan je ogen over de tekst laten gaan. Lezen met begrip vraagt actief lezen, je moet iets doen met de tekst. Leesstrategie‘n helpen.

5 Hardop oefenen met leerlingen in je kielzog
SPECIAL
Aafke Bouwman
Een leraar die luistert naar de denkstappen van leerlingen, kan hun leesproces beter begeleiden. Nog mooier is het als juf hardop denkt. Leer ze gerust afluisteren: het werkt.

7 Dat woord is van mij!
SPECIAL
Meike Aslander, Loes Hortensius
Een voldoende woordenschat is essentieel voor een succesvolle schoolcarrire. De meeste scholen weten dat inmiddels. Maar er blijkt meer nodig dan een woordmuur en verteltafel. Vijf tips voor een goede woordenschat.

9 Eerst begrijpen, dan doen!
SPECIAL
Ed Koekebacker
Het begrijpend leesonderwijs wordt aantrekkelijker, maar is het ook effici‘nter? Nieuwsbegrip en Kidsweek zijn motiverend, maar onvoldoende om alle leerlingen de juiste vaardigheden te leren. Beter is het situaties te cre‘ren waarin kinderen leren om te gaan met teksten, omdat ze anders hun repetitie niet halen of hun stukje voor de schoolkrant niet geplaatst wordt.

10 Denken als een kind leidt tot beter lezen

SPECIAL
Karin van Breugel, Monique Marreveld
In Enschede is in 2007 een grootschalig leesverbeterplan van start gegaan. Een van de deelnemende scholen is CBS Drakensteyn/locatie Vasterlanden. Aanvankelijk richtte deze school haar aandacht uitsluitend op technisch lezen. Inmiddels is er ook op het gebied van woordenschat en begrijpend lezen duidelijke voorruitgang.

13 Rust en resultaat met vrij, vrolijk, veel lezen

SPECIAL
Lucia Fiori, Judith Richters
Het is muisstil, leerlingen hangen onderuit in de schoolbanken, de docent heeft alleen aandacht voor zijn boek en is zijn leerlingen haast vergeten…het is de aanblik van een klas die bezig is met Vrij Lezen.


22 Saamhorigheid in het mbo

ONDERZOEK (mbo)
Truus Groenewegen
Roc’s zijn geen anonieme leerfabrieken. Althans, niet op het niveau van de opleidingen. Er zijn hechte groepen leerlingen waarin iedereen elkaar kent. Wel willen deelnemers en docenten meer houvast.

25 Onderzoek kort

ONDERZOEK
– Geef starters inhoud mee
– Praktijkleerling kan het zelf
– Vernieuwen met 3B
– Is ons team op de goede weg
– Juf Bulstronk als rolmodel
– Met vrienden minder stress
– ‘Witte’ school vergeet vve

27 Juf Bulstronk als rolmodel

ONDERZOEK
Bea Ros
Wie heb je liever aan het hoofd: juffrouw Bulstronk of meester Perkamentus? Kinderboeken zijn bijzonder geschikt om na te denken over schoolleiderschap, aldus Brits onderzoek.

29 Nieuw onderzoek
ONDERZOEK

30 Een leerzaam gesprek
ONDERZOEK (po/vo)
Hella Kroon
Alledaagse dialoogjes met leerlingen over de stof bieden een uitgelezen kans om hen te laten leren. Maar het is de kunst om die kans te pakken. ‘Laat eens een stilte vallen’.

31 Helder
COLUMN
Miek van Dam

33 Onderwijskundig pedagoog Yvonne Leenders
INTERVIEW (po)
Susan de Boer
Als het aan Yvonne Leenderts ligt, voeren pabo’s de specialisatie kleuterperiode weer in. ‘De kleutertijd is fundamenteel anders dan andere fases. Voor deze kinderen kun je zoveel betekenen als leerkracht’.

RUBRIEKEN


8 Nieuws

23 Nieuwe rubriek: Brandende vragen

32 Praktijknieuws

34 Boeken

36 (Inter)Actief

38 Agenda en colofon