Didactief — Jrg. 40 (november 2010) Nr. 9

2 Oproep: vakidioten
De redactie van Didaktief zoekt authentieke vakidioten

3 Publieke zaak
VAN DE REDACTIE
Monique Marrevel
Rutte, hoe lang zou het duren? Na een schier eindeloze kabinetsformatie was ik bijna tot juichen in staat toen de jeune premier cum suis op het bordes stond bij de koningin. Het land wordt weer bestuurd! Beetje simpel natuurlijk…

4 Orde! Het geheim van Kneyboer

INTERVIEW (vo)
Monique Marreveld
Klassenmanagement in het vmbo. Vmbo-leerlingen willen graag presteren. Als dat niet lukt, gaan ze klieren. Wie vmbo’ers helpt hun resultaten te verbeteren krijgt er een rustiger klas voor terug. Wiskundedocent RenŽ Kneyboer deelt zijn geheim.

7 Werken aan meesterschap
INTERVIEW (po)
Monique Marreveld
Lerende leraar Lotte Hidding

10 Hoogbegaafde krijgt nog te weinig aandacht
ONDERZOEK (po)
Simone Doolaard, Maartje Oudbier
Aparte lessen voor de beter presterende basisschoolleerlingen laten nog flink wat te wensen over. Ook hebben de meeste scholen de zorg voor de hoogbegaafde leerling nauwelijks vastgelegd in hun beleid en praktijk.

11 Opbrengstgericht werken

COLUMN
Kloprogge

16 Dictee onder Rutte I
CARTOON
Berend Vonk

16 Dikke leraren
WISSELSTROOK
Marcel Schmeier

17 Wie krijgt de meeste klappen?
OPINIE
Astrid van de Weijenberg
Er zullen meer zorgkinderen met minder aanvullende bekostiging in het regulier onderwijs komen.

18 Een wirwar van toetsen
INTERVIEW
Linda Wether
Met de opkomst van het competentiegericht leren in het mbo is een bonte verzameling van toetsen ontstaan. Niemand weet of die toetsen goed zijn en wanneer je ze het beste kunt gebruiken.

20 Sloppenwijk

REPORTAGE
Anne Burgers
Lesgeven aan kinderen in een Braziliaanse sloppenwijk lijkt een hopeloze zaak. Het team van Escola Estadual Dona Augusta probeert er het beste van te maken. Met warme maaltijden, balletles, en briefjes voor de moeders thuis.

22 Feedback in portfoliogesprekken: dieper nadenken

ONDERZOEK (vo)
Marieke van der Schaaf
Leerlingen gaan beter reflecteren als hun docenten in hun portfoliogesprek een coachende en ondersteunende rol aannemen en wanneer hun feedback consistent is.

23 Samenwerken met wie?
BRANDENDE VRAGEN
Peter Zunneberg

24 Toekomstige kanjers
INTERVIEW (po/vo)
Astrid van de Weijdenberg
– Maatschappelijke gedrevenheid.
Sjany Deunhouwer ontwierp een handleiding om de maatschappelijke stage goed te implementeren. ‘Je wilt niet dat leerlingen met een lang gezicht naar hun stage gaan.’
– Emotionele landkaart
Valentijn de Geus ontwierp een ‘landkaart’ waarmee je op een veilige manier met kinderen over hun gevoelens kunt praten. IJsvallei, Persoonlijke Vlakte, Familieweide, …

26 Brede school moet terug naar af

INTERVIEW (po/vo)
Monique Marreveld
De brede school is out of focus gegroeid. Ze moet Ali en Kimberly vooruit helpen in plaats van Jan-Willem en Sophie te vermaken. Henk Pijlman pleit voor herori‘ntatie op achterstandsbestrijding.
.

25 Onderzoek kort

ONDERZOEK
– ‘Agressie leidt tot foute vrienden’
– Hersens kraken in het vmbo
– Scholen kunnen meer met metingen
– Toezicht op thuisonderwijs
– Het geheim van een veilige school
– Struikelen over alle, veel en allemaal
– Hoe Luuk toch zijn diploma haalt

33 Nieuw onderzoek

ONDERZOEK
– Onderwijsinspectie
– Het nut van toetsgegevens
– Gehandicapten horen erbij

34 Het jonge brein / Jelle Jolles en de kunst van het verbreinen
INTERVIEW (po/vo)
Bea Ros
De leerling als regisseur van zijn eigen leerproces? Neuropsycholoog Jelle Jolles maakt daar korte metten mee: veel leerlingen kunnen dat nog helemaal niet. Hun brein behoeft juist steun, sturing en inspiratie. Zijn belofte: door te verbreinen kunnen scholen problemen als gebrek aan motivatie en schooluitval te lijf gaan. Docenten melden me: het werkt!

38 Oordeel Inspectie werkt averechts

OPINIE (po/vo)
Franz Profittlich
Ingrepen van de inspectie in het voortgezet onderwijs benadelen de ontwikkeling en carrire van minder vlotte leerlingen. Het rondstrooien van predicaten als ‘zwakke school’ richt onbedoeld schade aan, vindt onderwijsadviseur Franz Profittlich.

39 Kneedgum

COLUMN
Miek van Dam

41 Docent maatschappijleer Niels Hoendervanger: Ik gun leerlingen de eer
INTERVIEW (vo)
Luutje Niemandsverdriet
Docent Niels Hoendervanger begeleidde prijswinnende profielwerkstukken. Maar de leerlingen doen het werk en hun komt alle eer toe, vindt hij.

RUBRIEKEN

12 Nieuws
– Regeerakkoord hanteert kaasschaaf
– Leerling vindt grote school niet erg
– Experimenteren in het Jeugdlab
– Schoolleider is schijnautonoom
– ‘Ramp’
– Generatie Einstein bestaat niet
– Diversiteit behoeft vaste plek
– Leraar van het jaar 2010
– Nicotine en het puberbrein
– Onderwijsmuseum
– Kwaliteitszorg
– Te weinig ict
– Friezen op afstand
– Buitenland: Liever Engels

37 Praktijknieuws
– Kinderen als onderzoekers
– Probleemoplossend theater

42 Boeken
Met o.a.:
– Tolstoj als pedagoog

44 (Inter)Actief
– Vingerspellen en gebaren
– Het Lagerhuis in de klas
– Body Worlds

46 Agenda en colofon