Didactief — Jrg. 39 (september 2009) Nr. 7

4 Gym moet leuk zijn
INTERVIEW (po/vo)
Linda Welther

Plezier in de gymles, d‡t telt! Lichamelijke opvoeding moet leuk zijn en gezond. Maar sommige leerlingen vinden gym helemaal niet leuk. En wat bedoelen we eigenlijk met gezond? Hoogleraar Annelies Knoppers: ‘Kinderen moeten vooral plezier krijgen in sport en bewegen.’

7 Niet sturen maar coachen
INTERVIEW (po)
Jacquelien Kuijpers
Marij Persons onderzoekt de veranderende rol van leraren binnen het nieuwe leren. ‘Ze durven niet los te laten.’ En passant leert ze kritisch te kijken naar haar eigene lef op dit gebied.

8 Ik tag al, u ook?

ONDERZOEK (vo)
Geert Driessen
Willen we in de toekomst nog de weg vinden in de digitale informatiebrij, dan moeten we informatie beter ontsluiten via zoektermen ofwel tags.

14 Vakkennis op scholen verdwijnt
CARTOON
Berend Vonk

14 Met de beste bedoelingen
REDACTIONEEL COMMENTAAR
Linda Welther

15 Streng!?
OPINIE
Linda Welther
Was het leuk, vragen ouders aan hun kinderen na een schooldag. En niet: wat heb je geleerd? Dat moet veranderen vindt minister Plasterk. Hij pleit voor meer structuur en gestrengheid, vooral op achterstandsscholen. Terecht?

16 Mentaliteit en sfeer zijn manco op school
INTERVIEW (po/vo)
Monique Marreveld
Achmed Marcouch en Leonard Geluk. Beide bestuurders trokken de aandacht met boude uitspraken over onderwijs en samenleving. Marcouch sprak over criminele Marokkaanse jongeren als ’tuig waarmee korte metten moeten worden gemaakt’. De ‘Sheriff van Slotervaart’ introduceerde een zero tolerance beleid. Geluk zette alle gemeentelijke subsidies aan islamitische middelbare scholen Ibn Ghaldoun stop. Hoe kijken deze mannen aan tegen onderwijs in moeilijke wijken? Waar liggen volgens hen de kansen om scholen voor achterstandsleerlingen te verbeteren.

21 Leert Finland ons lezen?

ONDERZOEK (po)
Astrid van de Weijenberg
Lezers gebruiken in iedere taal dezelfde cognitieve vaardigheden. Nederland kan dus leren van goede bedoelingen van zwakke lezers in het buitenland.

22 Afkijken in het Westen
ACHTERGROND (po/vo)
Monique Marreveld
Sovjetonderwijs was decennia de standaard in Oekra•ne. Onafhankelijk denken werd zeldzaam. Oekra•ense onderwijsexperts waren in Nederland, zoekend naar nieuwe wegen. Zij zijn onder de indruk van de grote autonomie hier.

24 Lea & Loes
FOTOREPORTAGE (po/vo)
Lea Thijssen (50) en Loes Hesen (29), leerkrachten in groep 2/3 op basisschool De Doolgaard in Horst (Limburg). Ze startten vier jaar geleden met de overgang van methodegericht naar themagericht werken en kregen voor hun project ‘De Dierenwinkel’ in 2009 de OGO Prijs.

26 Met klasgenootjes van zorgkind gaat het goed
ONDERZOEK (po)
Nienke Ruijs, Thea Peetsma, Ineke van der Veen
Kinderen met een of meerdere zorgleerlingen in de klas doen het niet slechter dan andere kinderen. Hun prestaties blijven gelijk.

27 Lekenpraat
KLOPROGGE

29 Weer rustig door de rebound
ONDERZOEK (kort)
Annemieke de Vries
Reboundvoorzieningen zijn zinvol, concludeert de Groningse onderzoekster Annemieke de Vries. Ruim zestig procent van de onderzochte leerlingen krijgt hierdoor weer uitzicht op het behalen van een startkwalificatie.

30 Onderzoek kort
ONDERZOEK (kort)
– Computers als voorleesmama
– Sterke leiding bevordert opbrengsten
– Scholenbouw als antwoord op de crisis
– Tweetalig schrijfonderwijs scoort effect
– Stress in de klas
– Zelfstandig + zelfstandig = 2
– Techniek in de klas
– Ruimte voor leraren

34 Etters in de klas

OPINIE (po/vo)
Jos Letschert
Niet willen luisteren, tegendraads zijn, rotopmerkingen maken: leraren krijgen nogal wat voor hun kiezen van leerlingen. De kunst is om de aanvallen niet persoonlijk op te vatten. Integendeel, een goede docent benadert de lastpakken altijd positief en zoekt naar manieren om hen te prijzen, stelt Jos Letschert.

36 Verzekeringsfraude
COLUMN
Miek van Dam

38 Vijftig kinderen in de klas

DOORSNEDE
Carolien Nout
Onderwijs op maat in klassen van vijftig kinderen, met flexplekken in ieder lokaal. Dat idee kan basisschool De Driemaster uitvoeren dankzij een modern schoolgebouw. De formatie blijkt bij teruglopende leerlingenaantallen echter een zwak punt.

41 Schud je Engels op
INTERVIEW (vo)
Peter Zunneberg
Nederlanders overschatten hun Engels nog wel eens, vindt Buffy Duberman. Als native speaker met twintig jaar onderwijservaring weet ze waar ze het over heeft. Nu heeft ze haar lessen gebundeld in een boek, Rock Your English!.

RUBRIEKEN

10 Iets gemist!?

11 Nieuws

37 Praktijknieuws

42 Boeken

44 (Inter)Actief

47 Agenda en colofon