Didactief — Jrg. 39 (oktober 2009) Nr. 8

Middenkatern: SPECIAL Rekenen /Wiskunde
(Bijna) iedereen kan het. Met rekenen is het net als met lezen: (bijna) iedereen kan het, met goede instructie, de juiste begeleiding, geschikte materialen en natuurlijk de beste leerkracht. Maar goed rekenonderwijs is ook een kwestie van teamwerk. Soms zelfs schooloverstijgend, als het gaat om de overgang van basis- naar middelbare school. Een special dus voor iedereen die de resultaten van zijn rekenonderwijs wil verbeteren.

4 Vmbo: gestraald of geslaagd?
ANALYSE (vo)
Bea Ros

Tien jaar geleden werd het vmbo geboren. Een nieuwe onderwijsprogrammering die moest zorgen voor betere doorstroming naar het beroepsonderwijs, betere algemene vorming en meer status. Heeft het vmbo zijn beloftes waargemaakt?

4 Desatreuze knip
ANALYSE (vo)
Bea Ros
Doorstroom vmbo-mbo

7 Vmbo in getallen


9 De onderzoekende docent
INTERVIEW (vo)
Anke van de Tempel
Anke van de Tempel onderzoekt hoe mentoren hun werk ervaren. ‘Ik had voorheen geen weet van de goede ervaringen van collega’s. Nu kijk ik op mentorweb.’

10 Geen rugzak, wel hulp nodig

ONDERZOEK (po)
Lilian van der Bolt, Ijsbrand Jepma
Amsterdamse achterstandsscholen vangen op hun eigen manier zorgleerlingen op: niet met rugzakjes of verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs, maar met een eigen programma. Daarvoor krijgen ze wel een minnetje op hun rapport van de Inspectie.

12 De zieke man

KLOPROGGE

18 Beleidsoptie: koppel ADHD-docent aan ADHD-klas
CARTOON
Berend Vonk

18 Waar voor je geld
Redactioneel commentaar
Monique Marreveld

19 Uw gesprekspartner: de leerling
OPINIE
Monique Marreveld
Scholierenorganisatie LAKS bestaat 25 jaar. Het ministerie van OCW overlegt regelmatig met haar vertegenwoordigers (en anderen) in de leerling-ouderenkamer. Veel scholen hebben tegenwoordig leerlingraden. Hebben leerlingen meerwaarde als gesprekspartner.

2
0 Leren hoe je beeld, geluid en drukwerk maakt
DOORSNEDE
Linda Welther
Vormgeven, websites bouwen, drukpersen bedienen, films of radio maken. Je leert het allemaal op het Vmbo voor vormgeven en media. Maar de school laat niet iedereen binnen. Aspirant-leerlingen moeten zich bewijzen in een toelatingsgesprek en een toets.

■ ■ ■
SPECIAL
Rekenen /Wiskunde
Middenkatern tussen de pagina’s 22 en 23

2 Motiveer de toppers

Dorien Hamstra, Geraldine Brouwer
Toptalenten kunnen verder komen, als juf schrapt in de rekenmethode. Minder van hetzelfde houdt ze bij de les. In de vrijgekomen tijd kunnen ze aan de slag met verrijkingsstof.

4 Uitdaging voor groep 2 en 3

Marije Bakker, Aafke Bouwman
De overgang van rekenen in groep 2 en 3 is best lastig. Eerst bouwen leerlingen een toren en daarna moeten ze abstract formeel rekenen. een doorgaande leerlijn is gebaat bij actie: handelend rekenen aan de hand van concrete rekenproblemen.

6 Effectief differenti‘ren is een kunst

Jarise Kaskens, Marije Bakker
Beter rekenonderwijs ligt onder handbereik: plan elke dag een uur extra rekenen in, doorloop de leerstof met de hele klas en oefen meer. Goed rekenonderwijs…Ga ervoor!

8 Rekencoach binnen school is goud waard

Ina Cijvat, Jarise Kaskens
Hulptroepen van buiten voor het verbeteren van het rekenonderwijs kunnen een school een flinke impuls geven. Maar garanties voor duurzame verbetering en geborgd rekenbeleid bieden zij niet. Een goed toegeruste rekencoach in de school biedt betere kansen.

10 Referentieniveaus geven houvast

Machteld Schšlvinck, Jarise Kaskens
Betere rekenprestaties zijn tot ‘nationale prioriteit’ verklaard. Aanvaarding van de referentieniveaus van de commissie Meijerink, meer overleg tussen basis en middelbare school en rekengericht vakonderwijs zijn enkele sleutels tot succes.

13 Schip kan niet zonder kapitein

Ton van Hout, Kees van Rooijen
Wat kunt u als schoolleider doen om rekenonderwijs succesvol te laten zijn? Het belangrijkste is misschien wel rekenen hoog op de agenda zetten, hoge verwachtingen te communiceren en de rekenlessen op alle manier te faciliteren. Een goede kapitein zorgt voor een geoutilleerd schip: de bemanning rekent op u.
■ ■ ■

26 Richard & Mien
FOTOREPORTAGE (po/vo)
Bea Ros
Richard Wering (36), docent CKV en beeldende vakken, en tekendocent Mien Peters (53) van het Valuascollege in Venlo. In 2008 verzorgden ze samen de Juniorklas: kunstlessen voor leerlingen van groep 8.

28 Feedback zet leerlingen aan het denken
ONDERZOEK (vo)
Marieke van der Schaaf
‘Wat je vertelt, komt zo op mij over.’ ‘Ik vind je werkwijze niet duidelijk, want…’ Op scholen waar gewerkt wordt met een portfolio, kunnen docenten met gerichte feedback hun leerlingen direct aanzetten tot reflectie.

30 Onderzoek kort
– Interview met Mieke Smits: Taal moet weer vak worden op de pabo
– Spijbelen duidt op problemen
– Tweetaligheid traint hersenen
– Rekenen met mieren en dobbelstenen
– Iedereen kan leren spellen


33 Onderzoek nieuw
– In de grote stad
– Ordeproblemen
– Rekengames

34 Britse kleuter leert mŽŽr
ONDERZOEK (po)
Anneke van der Hoeven- van Doornum, Lia Mulder
Engelse kleuters leren meer dan Nederlandse. Op hun eerste schooldag zijn ze al verder waar het gaat om ontluikende geletterdheid, en eenmaal op school steken ze meer op, ongeacht hun thuissituatie. Het gedetailleerde, verplichte curriculum in Engeland kan een verklaring zijn.

3
5 Liefdadigheid
WEGBRENGEN OPHALEN / COLUMN
Miek van Dam

37 Werkdruk is afgenomen
ANALYSE (po/vo)
Astrid van de Weijenberg
Nederlandse leraren maken internationaal gezien veel uren en hebben grote klassen, blijkt uit internationaal onderzoek van de OESO. Toch is hun arbeidsproductiviteit de afgelopen jaren drastisch gedaald, vinden hoogleraren Henri‘tte Maassen van den Brink en Wim Groot.

RUBRIEKEN

14 Nieuws

– Onderwijsbegroting 2010: Kwaliteit met 100 miljoen minder
– Medisch bewijs voor adhd
– Brede school: begin niet te ambitieus
– Spierballentaal helpt niet

25 Praktijknieuws
– Melk komt van de koe
– Minimuizen in de gang

38 Boeken
– Plaatjes ter lering en beloning
– SmekSpruitje
– Loyaliteit
– Meester Prop
– Er was eens…
– Verbondenheid
– Interventies
– Stoere beroepen
– Slimmerikken

40 (Inter)Actief
– Zippy maakt kinderen weerbaar
– Lekker in je gefotoshopte vel
– Theater
– Seksualiteit
– Zoeksite voor kinderen: Dat bedoel ik
– Mijn naam is Haas
– Watereducatie

40 CJP Cultuurkaart

Goed nieuws voor alle docenten uit het voortgezet onderwijs

42 Agenda en colofon