Didactief — Jrg. 39 (mei 2009) Nr. 5

Special: ONDERWIJSEXPORT
– in de binnenkatern tussen pag. 18 en 19

4 Stop therapeutisch onderwijs
OPINIE (po/vo)
Frank Furedi

School moet de opvoeding van ouders overnemen, vindt een invloedrijke lobby van “deskundigen”, want het thuisfront maakt er een potje van. Onzin, zegt Frank Furedi. Hij pleit voor herstel van het ouderlijk gezag en een terugkeer naar de school als kennisinstituut.


7 Tijd voor woorden
KLOPROGGE


8 Ouders hebben waardevolle expertise
ACHTERGROND (po)
Met steeds meer zorgleerlingen in de reguliere klas krijgen leerkrachten het drukker. Ze hebben minder tijd voor contacten met ouders. Maar juist bij zorgleerlingen is veel contact met ouders noodzakelijk: de meeste klachten gaan over de gewenste aanpak van gedragsproblemen.


11 De onderzoekende docent
INTERVIEW (vo)
Linda Welther
Aardrijkskunde docent Wouter Schenke onderzoekt met collega’s het effect van innovatie op zijn school: doen leerlingen inderdaad de gewenste vakoverstijgende vaardigheden op? Schenke is de vierde onderzoekende docent in deze serie.


16 Goed volk?
Cartoon
Berend Vonk

16 Onbekwaam
REDACTIONEEL COMMENTAAR
Simone Barneveld


17 Kortere vakantie, minder werkdruk?
OPINIE
Luutje Niemandsverdriet
Staatssecretaris Van Bijsterveldt neemt de aanbevelingen van de Commissie Onderwijstijd “Cornielje” over om de werkdruk van docenten te verminderen en middelbare scholen de 1000-urennorm te laten halen. Een daarvan is de zomervakantie met een week te verkorten. Van Bijsterveldt voelt daar wel voor, maar gaat het werken?


18 Passend onderwijs
INTERVIEW
Simone Barneveld
Veel is nog onduidelijk in het Passend onderwijs, het nieuwe beleid voor zorgleerlingen dat in 2011 wordt ingevoerd. De leraar wordt nauwelijks betrokken bij de voorbereidingen. En extra zorg in de klas komt er vooralsnog niet.

—————————————————————
Special: ONDERWIJSEXPORT:
Count (y)our blessing: Hoezo, het gaat slecht met het Nederlandse onderwijs?!? Internationaal staat het goed bekend. Experts van SLO helpen China bij curriculumontwikkeling, het Freudenthal Instituut heeft een succesvol filiaal in de verenigde Staten. Cinop helpt het beroepsonderwijs in Afrika vooruit en APS is al jaren werkzaam in Indonesi‘ en op de Antillen. Lees de enthousiaste verhalen van rekenexperts en taalcoaches die werken in Jogjakarta en Isfahan. en Count (y)our blessings.

2 Succesvol exporteren
Truus Groenewegen
In 2007 was Nederland “beste donor” op onderwijsgebied en rekenmethodes en trainingsprogramma’s vinden wereldwijd gretig aftrek. Of niet? “Onderwijs is geen kant en klaar product dat je kunt exporteren, zo’n aanpak is een absolute garantie op mislukking.”


6 Obama zet ramen open
Monique Marreveld
Het realistisch rekenen wordt verantwoordelijk gehouden voor tenminste een deel van de rekenmisre in Nederland. Opmerkelijk, want Realistic Mathematics Education wordt in diverse landen omarmd.


8 ’n Antilliaanse uitdaging
Monique Marreveld
Wat voelde als export is straks binnenlandse handel: Nederlandse experts die onderwijs helpen verbeteren op drie van de Antilliaanse eilanden. Straks worden de BES-eilanden immers een soort Nederlandse gemeente. Maar hulp is lastig: soms steken anti-koloniale frustraties de kop op.


11 Vakonderwijs in Zambia
Bea Ros
In Nederland is de samenwerking tussen bedrijfsleven en mbo gemeengoed. Dat is anders in Zambia. Niet alleen is “het bedrijfsleven” hier een lastig te bepalen grootheid, scholen staan vaak nog met de rug naar de arbeidsmarkt. Het Northern Technical College stapte onder begeleiding van Cinop in een vernieuwingsproces.


14 China wil kritisch denkende leerlingen
Carolien Nout
China wil niet de schoenlapper van de wereld zijn, maar doorgroeien naar een kenniseconomie. Daarvoor moet het onderwijs zich verder ontwikkelen. Een delegatie uit China kwam kijken naar de Nederlandse en Europese manier van leerplanontwikkeling.
—————————————————————

22 Store opdrachten
REPORTAGE (vo)
Monique Marreveld
Vmbo-docenten ontwikkelen vakoverstijgende praktijkopdrachten om metaal en elektro op het vmbo aantrekkelijker te maken. Het Metalen Scharnierpunt
(HMS), zoals het overkoepelende project heet, piept nog in de pilotfase maar krijgt wel steeds meer vorm.

23 Wegbrengen / Ophalen: Meester voor de klas
COLUMN
Miek van Dam

24 Laatste kans
DOORSNEDE (vo)
Astrid van de Weijenberg
Wyldemerk is een moderne campus in het Friese dorp Harich. Bestemd voor leerlingen die uitvallen in het reguliere onderwijs en met wie het thuis ook niet goed gaat. Het is hun laatste kans en die grijpen ze met beide handen.

26 Onderzoek kort
ONDERZOEK
– Interview: “Leer leerlingen nadenken over taal”
– Taal en rekenmethoden voldoen
– Onwetendheid over milieu baart zorgen
– Dyslectisch zijn soms goed in stillezen
– Kind van vluchteling heeft steun nodig


29 Nieuw onderzoek

ONDERZOEK

30 Academisch werken moet inslijpen
ACHTERGROND
Linda Welther
Basisscholen in de regio De Kempen konden twee jaar oefenen met een academische werkhouding. “We hebben geproefd aan hoe het kan: nadenken in plaats van nadoen.”

31 Te hoog gegrepen ambitie

ACHTERGROND
Linda Welther
Academische opleidingsscholen gebruiken subsidiegelden vooral voor hun eigen schoolontwikkeling. terwijl het juist de bedoeling is dat ook andere scholen van hun kennis profiteren.


RUBRIEKEN

12 Nieuws

21 Praktijknieuws

34 Boeken

36 (Inter)Actief

38 Agenda en colofon