Didactief — Jrg. 39 (juni 2009) Nr. 6

4 Talent is een illusie
INTERVIEW (po/vo)
Simone Barneveld

Bestaat talent? Er is geen hard bewijs voor, stelt onderwijspsycholoog Remy Rikers. Toch geloven we erin. Een kind dat wordt ‘gelabeld’ als talentvol, profiteert daarvan. Het wordt meer gestimuleerd en krijgt betere leraren. Maar andere, minder getalenteerde leerlingen zijn de dupe.


7 Kloprogge
COLUMN
Flonkerende of vallende sterren?

9 Serie: De onderzoekende docent

INTERVIEW (vo)
Paul van der Bijl
Contexten in biologieles. Biologiedocent Michiel van Dam onderzoekt hoe collega’s staan tegenover het concept-contextonderwijs. ‘Je moet uitkijken dat je je tijdens het lesgeven niet te veel laat be•nvloeden door je onderzoek.’

14 Heeft uit het hoofd leren zin?
CARTOON
Berend Vonk

14 Heidens Karwei
REDACTIONEEL COMMENTAAR
Monique Marreveld

15 Uit het hoofd geleerd?
OPINIE
Astrid van de Weijenberg, Monique Marreveld

Is het zinvol als leerlingen meer teksten uit hun hoofd moeten leren?

16 Een verhaal dat in een boekje is gefilmd
ACHTERGROND (po)
Coosje van der Pol
Hoe kleuters kennis van tekenfilms gebruiken bij lezen


19 Geschiedenis in gedichten
INTERVIEW (vo)
Bea Ros
Beeldend kunstenaar, boekenmaker, dichter en schrijver en kindergids in de kunsten. Ted van Lieshout is van vele markten thuis en terecht is afgelopen april de hoogste jeugdliteraire onderscheiding aan hem toegekend, de Theo Thijssen-prijs. Zijn nieuwste project ligt vooralsnog te wachten op een uitgever: een literatuurgeschiedenis in dertig gedichten. Didaktief mocht er alvast uit publiceren. “Je wilt toch dat kinderen met plezier lezen!”.


22 Haal meer uit onderzoek
INTERVIEW (po/vo)
Bea Ros
Wetenschappers en scholen moeten meer samenwerken. Dat vindt onderzoeksnestor Wim Meijnen. Hij blikt terug op 12,5 jaar fundamenteel onderwijsonderzoek. ‘Het is de vraag of we er met zijn allen wel de maximale opbrengst uit halen.’

24 Peuterprogramma’s
OPINIE (po)
Anne Luc van der Vegt, Annemiek Veen
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) ligt onder vuur. Steeds vaker worden er negatieve resultaten gemeld. Anne Luc van der Vegt en Annemiek Veen zetten recent onderzoek bij elkaar. Hun conclusie: vve kan werken.

26 Wegbrengen / Ophalen: Luisteren
COLUMN
Miek van Dam

27 Toezicht op thuisonderwijs
OPINIE (po/vo)
Henk Blok, Sjoerd Karsten
Het rijkstoezicht op thuisonderwijs is van andere aard dan het toezicht op schoolonderwijs. Bij thuisonderwijs zijn alleen de rechten van het kind in het geding, vinden Henk Blok en Sjoerd Karsten.


29 Stapelen kan weer
ONDERZOEK (vo)
Heidi van Leenen
Leerlingen in Nederland moeten al heel jong een opleiding kiezen. Meer dan in andere landen is het daarom van belang dat ze kunnen overstappen naar een opleiding op een hoger niveau. Het stapelen neemt weer toe. Maar makkelijk is het niet.

30 Onderzoek kort
ONDERZOEK
– Praten over eerwraak en homo’s
– Digitale wiskunde leert beter
– Ruzie over competentieleren
– Turkse schooluitval typisch Nederlands
– 900 enthousiaste gepensioneerden
– Eigenlijk kiest papa voor bta


33 Nieuw onderzoek

ONDERZOEK
– Hoogbegaafd
– Passend onderwijs
– Tevredenheidsonderzoek

34 Basisschool De Bloemhof in Rotterdam en het door het SKVR ontwikkelde Wanita-concept
REPORTAGE
Carolien Nout
Leren wordt een ontdekkingstocht

36 Meertaligheid is voordeel
OPINIE (po)
Folkert Kuiken, Pieter Muysken
Tweetalige kinderen scoren, blijkt uit Amerikaans onderzoek: niet alleen op taal maar ook op andere cognitieve terreinen. Folkert Kuiken en Pieter Muysken pleiten daarom voor de thuistaal van allochtone leerlingen te zien als een risico, maar er juist van te profiteren.

38 Leren van Marokkanen
REPORTAGE
Ans Aerts
Leerkrachten van Amsterdamse basisscholen maken educatieve reizen naar Marokko. Doel is de achtergrond van Marokkaanse leerlingen beter te leren kennen, en zo het contact te verbeteren met de eigen leerlingen en hun ouders.

39 Lezersreactie

– Plussen en minnen
– Leerstandaarden

40 Redeneren met de klas
ONDERZOEK (vo)
Jannet van Drie, Marc Kropman
Leerlingen laten discussi‘ren over de lesstof, het klinkt simpel, maar vaak voert slechts een handjevol leerlingen het woord. De docent die een goede gespreksleider is, kan dit voorkomen.


41 Juf tussen de sterren
INTERVIEW (po)
Peter Zunneberg
Twee jaar geleden ontdekte leerkracht Hanny van Arkel een onbekend voorwerp aan de hemel. Die ontdekking veranderde haar leven.

RUBRIEKEN

8 Praktijknieuws
– Videoclips en videokunst
– Hoezo, een grote stap?

10 Nieuws

– Vertrouwen in examens onder druk
– Money makes the world go round
– Heikel punt
– Ramen open op lerarenopleiding
– Docent: ‘Kom op, meiden’
– Parapluschool
– ZML-kinderen
– Docent van de toekomst
– Canon niet verplicht
– Dissertatieprijs
– Buitenland

42 Boeken

44 (Inter)Actief

46 Agenda en colofon