Didactief — Jrg. 39 (januari-februari 2009) Nr. 1-2

Special: ONDERWIJS ANDERS ORGANISEREN
Tussen pag. 24 en 25

4 Staartdelen of happen?
REKENEN (po)
Bea Ros

Er woedt een heuse rekenoorlog in Nederland. De aanhangers van de ‘rekenmethode van opa’ voeren een voortdurend offensief tegen de ontwikkelaars van het realistisch rekenen. Didaktief liet vertegenwoordigers van beide kampen met elkaar in debat gaan: Jan van de Craats (medeoprichter van Goed Rekenonderwijs Nederland) en Marja van den Heuvel-Panhuizen (Freudenthal Instituut). Dan blijken sommige dingen anders te liggen: staartdelingen mogen nog best en contexten zijn niet fout.


10 TIMSS 2007: Allochtone meisjes blijven achter
OPINIE (po)
Paul van der Bijl
Allochtone meisjes zijn beduidend slechter geworden in rekenen en natuuronderwijs dan andere meisjes en allochtone jongens. Dat blijkt uit de resultaten van TIMSS-2007. De Nederlandse prestaties dalen licht.

13 De onderzoekende docent
SERIE (vo)
Simone Barneveld.
Met onderzoek kun je je onderwijs verbeteren. Niet alleen wetenschappers, maar ook leraren doen aan onderzoek. In een nieuwe serie portretteert Didaktief de onderzoekende docent. Dit keer Saskia van der Jagt, die samenhang tussen de btavakken bestudeert.


18 De beste school
REDACTIONEEL COMMENTAAR
Simone Barneveld


18 “Ach mams, die smerige rekenmethodeoorlog…”
Cartoon
Berend Vonk

19 Uitgeloot
OPINIE
Linda Welther
Veel categorale gymnasia krijgen meer aanmeldingen dan ze kunnen plaatsen. Noodgedwongen nemen ze hun toevlucht tot loting. De Amsterdamse Onderwijs Consumenten Organisatie OCO is hiertegen. Zijn er alternatieven?

20 Doorsnede: Vmbo-vakcollege, Apeldoorn
PRAKTIJK (po)

Iris Dijkstra
Vmbo-leerlingen die later een baan in de techniek willen, kunnen sinds september terecht op het vakcollege. De nauwe samenwerking met bedrijfsleven en mbo bevordert de doorstroming en zorgt ervoor dat de jongeren na afronding meteen aan de slag kunnen.

22 Een goede leraar is nog geen goede opleider
INTERVIEW (po/vo)
Linda Welther
De overheid maakt serieus werk van opleiden in de school. Vanaf schooljaar 2009-2010 moeten opleidingsscholen een keurmerk krijgen. Maar hoe ziet een goede leeromgeving voor lio’s eruit? Onderzoek van Jeannette Geldens biedt alvast aanknopingspunten: een model om samenwerkingsafspraken vast te leggen en tips voor goede mentorgesprekken.

23 Schaduwboksers
KLOPROGGE

—————————————————————
Special: ONDERWIJS ANDERS ORGANISEREN
Tussen pagina 24 en 25.
Het is soms best moeilijk om een juiste balans te vinden tussen leerlingen vrijlaten, coachen en de leerlijn en eindtermen in de gaten houden. Dat zeggen drie directeuren van vernieuwingsscholen in deze special. Maar wie zijn onderwijs anders durft te organiseren, boekt winst. Voor leerlingen n leerkrachten, cognitief en pedagogisch. Deskundigen van APS en KPC Groep, onder wie lector Anje Ros van Fontys Hogescholen, laten hun licht schijnen over wat zij zien als belangrijke voorwaarden voor vernieuwing van het onderwijs. Hun voorstel: laten we eens ophouden met eindeloos discussi‘ren over het nieuwe leren. En laten we kijken wat we met z’n allen goed doen en wat er nog beter kan. Het gaat er om verantwoorde keuzes te maken en kritisch te blijven nadenken. Maak gebruik van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en van de ervaringen van mensen uit de praktijk. Onderwijs kan anders, onderwijs kan beter.
2 De ideologie voorbij
4 Doelgericht werken met kernconcepten
6 Wat heb jij school te bieden?
8 Consequenties in de klas / Wat we kunnen leren van de neurowetenschappen
10 Ontdekkingstocht langs Nederlandse vernieuwingsscholen
12 Nieuw repertoire / Innovatief onderwijs vergt meer
14 Vanuit het laboratorium / Opnieuw beginnen

—————————————————————

26 Achterstanden blijven door vooroordelen

ONDERZOEK (po)
Paul van der Bijl
Vele miljarden zijn de afgelopen jaren gestopt in het wegwerken van onderwijsachterstanden. Zonder veel resultaat. Onderzoekster Dieneke de Ruiter heeft wel een idee hoe dat komt. Leerkrachten op zwarte basisscholen menen dat er tekortkomingen zitten in de opvoeding van allochtone kinderen.

28 Toptalenten
ONDERWIJSTOPTALENTENPRIJS (po/vo)
Luutje Niemandsverdriet
Samira Ezzoubaa en Bardo Soer zijn de ‘onderwijstoptalenten’ van 2008. Zij werden verkozen uit negentien genomineerden voor de OnderwijsToptalentenprijs. Ezzoubaa ontwikkelde een stappenplan om basisschoolleerlingen te helpen hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Soer ontwikkelde een vmbo-t-opleiding voor een jeugdgevangenis. De OnderwijsToptalentenprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale onderwijs Promotie INOP, de Algemene Onderwijsbond AOb, Giralis en het ministerie van OCW. Elke lerarenopleiding kan jaarlijks ŽŽn student voordragen voor de prijs.

30 Onderzoek kort

ONDERZOEK
– ‘Onderzoeker moet ook leraar zijn’
– Ouders hechten aan gezelligheid
– Docenten vinden begeleiden moeilijk
– Bang voor school
– Veel Vmbo’ers horen er niet bij
– Misdaad veroorzaakt slechte prestaties
– Tweede kind krijgt minder kansen
– Topsporters leren goed
– Vve verbetert taal niet

35 Nieuw onderzoek
ONDERZOEK (po)


36 Steggelen over schooltijd
PRAKTIJK (po)
Astrid van de Weijenberg
Veel basisscholen passen hun rooster aan sinds de invoering van de Wet flexibilisering schooltijden. De belangen van scholen, ouders, kinderen, opvang en overheid lopen daarbij niet parallel.

37 Oorlog

COLUMN
Miek van Dam


38 Een kijkje onder de hersenpan en realistisch rekenen

OPINIE
Paul van der Bijl
Lezersreactie.

39 ‘Achmed kan het toch niet’
ONDERZOEK (po)
Linda van den Bergh
Leerkrachten verwachten weinig van hun allochtone leerlingen. En dat is lang niet altijd terecht, maar het heeft wel invloed. Opletten dus, want vooroordelen van meester en juf hebben effect op de prestaties van leerlingen.

RUBRIEKEN

14 Nieuws

12 Praktijknieuws

25 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd & gesurft

46 Agenda en colofon