Didactief — Jrg. 39 (december 2009) Nr. 10

Thema: OMGAAN MET LEERLINGEN

4 Hanno van Keulen: Verplicht de btacanon
INTERVIEW (po)
Simone Barneveld

Scholen doen te weinig aan wetenschap en techniek. En de politiek geeft eenzijdig prioriteit aan rekenen en taal, vindt Hanno van Keulen. Een gemiste kans: ‘Wetenschap en techniek zijn ook lezen en communiceren, en meten met gewichten en afstanden.’

9 De onderzoekende docent
INTERVIEW (vo)
Voor de klas staan en vakinhoudelijk onderzoek doen. Die combinatie houdt wiskundedocent Swier Garst enthousiast voor zijn vak en brengt hem dichterbij zijn leerlingen. ‘Je gaat ze beter begrijpen.’

10 Vmbo-gl is kweekbak voor nerds van de toekomst

ONDERZOEK (vo)
Monique Marreveld
Het wordt tijd de vernieuwingsoperatie die vmbo heette, af te maken. Dat zegt hoogleraar beroepsonderwijs Elly de Bruijn. Het onderwijs in de gemengde leerweg kan beter en aantrekkelijker, door meer beroepscontext in te brengen.

12 Tijd voor school
KLOPROGGE

13 Versterking functiemix verbetert promotiebeleid
ONDERZOEK (po/vo)
Djoerd de Graaf, Maikel Volkerink
Veel basisscholen moeten nog beginnen met het versterken van de functiemix – het nieuwe promotiebeleid waarmee meer leraren in hogere salarisschalen kunnen komen. Middelbare scholen zijn verder gevorderd. Leraren op scholen met een nieuw, duidelijk promotiebeleid blijken stukken tevredener.

18 “Geef leraar meer geld bij goede prestatie leerling”
CARTOON
Berend Vonk

18 Controle!
REDACTIONEEL COMMENTAAR
Simone Barneveld

19 Prestatiebonus: goede prikkel?
OPINIE
De onderwijsraad pleit in haar rapport ‘Naar doelmatiger onderwijs’ voor prestatiebeloning (pagina 15). De leskwaliteit, het werkplezier, de professionaliteit en de erkenning van leraren zullen er beter van worden. Kan prestatiebeloning die wonderen verrichten.

20 Continurooster
REPORTAGE (po)
Astrid van de Weijenberg
Een continurooster met evenveel uren voor onder en bovenbouw en ook gewoon les op woensdagmiddag: veel basisscholen krijgen het er niet door bij ouders en leerkrachten. In Ursem doen ze het al dertig jaar zo.

22 Verlengde onderwijstijd vergt fikse inspanning
OPINIE (po/vo)
Oberon
Verlengde onderwijstijd kan leerlingen met een achterstand vooruit helpen. Maar alleen als het een lange periode betreft, als het onderwijs uitstekend is en als de leerlingen zelf willen. Dit concludeert Pieter Appelhof na bestudering vaan soortgelijke projecten in het buitenland.

23 Puberbrein

COLUMN
Miek van Dam

24 Fotoserie: Dianne en Anna-Marie
REPORTAGE (po)
Dianne Haase (29) en Anna-Marie Oevering (25), leerkracht groep3 en groep 6 op basisschool Drakensteyn in Enschede. Ze volgen samen de opleiding Coach van vernieuwing bij het Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

26 De ideale docent is tolerant en gezaghebbend

THEMA (po/vo)
Perry den Brok
Leerlingen presteren beter bij gezaghebbende docenten. Docenten met een tolerante stijl zorgen voor betere motivatie. De ideale docent heeft dus wat van beide, zo blijkt uit 25 jaar onderzoek.

30 Do smile before Christmas!
THEMA (po/vo)
Iris Dijkstra
Beginnende leraren krijgen nogal eens het advies: leg eerst de zweep erover, dan kun je later de teugels wel laten vieren. Dat blijkt toch geen goed idee.

31 Streng of aardig?

THEMA (po)
Mechtild Derriks & Ewoud Roede
De ene dag zijn ze heel strikt, de andere dag juist coulant. Niets menselijks is de juf of meester vreemd. Gelukkig hebben leerlingen weinig problemen met inconsequent gedrag van hun leerkracht.

32 De leesclub in de klas

ONDERZOEK (vo)
Astrid van de Weijenberg
Hoe stimuleer je leerlingen in het literatuuronderwijs tot een reflecterende leeshouding? Hoe kunnen ze literaire teksten diepgaander verwerken? Laat ze zichzelf en elkaar vragen stellen.

33 Onderzoek kort
ONDERZOEK
– Interview: Geef prestatiebeloning een kans
– Friese leerlingen kunnen beter
– Schakelklas boekt leerwinst
– Lezen met lettergrepen
– Loopbaanbegeleiding vergt passie
– Iedereen een Einstein?
– Optimaal profijt van ICT

37 Nieuw Onderzoek
ONDERZOEK

38 Opstel is goed begin van burgerschapsles
ONDERZOEK (po)
Lisette Hornstra, Eddie Denesse, Linda van den Bergh
‘Ik zou geld geven aan zwervers, alle boeven zouden in de gevangenis zitten en snoep zou gezond zijn.’ Laat kinderen opschrijven wat ze zouden doen als ze ‘baas van Nederland’ waren, en je krijgt een kijk op hun waarden en normen.

41 Winnaar toptalentprijs weet hoe leuk techniek is
INTERVIEW (po)
Peter Zunneberg
Op 4 november werden in Amsterdam de OndewijsTopTalentenPrijzen 2009 uitgereikt. Winnaar bij het primair onderwijs was Carolijn Raes met een cd-rom over wetenschap en techniek.

RUBRIEKEN

8 Praktijknieuws
– Prestatie ˆ la carte
– Rugzakleerlingen maken een boek

14 Nieuws

– Scholen zijn te spaarzaam
– Alleen maar vrouwen
– Geef leraar meer rekengereedschap
– Onderwijsraad wil meer kostenbesef
– Weinig kinderen ‘Samen naar school’
– Nieuwe koers passend onderwijs
– Jos van Kemenade Award
– Bestuur zelf kiezen
– Open access
– Accreditatie Pabo’s
– Bezuiniging
– Buitenland

42 Boeken
– Sweating the small stuff / School weet wat goed voor je is
– Offline / Pestboek
– Bijzondere docenten geportretteerd
– Code en karakter, beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht
– De kunst van reflectie
– Wat zit er achter de wolken
– Techniek: leren door doen
– Kunst in de vakken – Toepassing van kunst en cultuur in vmbo en praktijkonderwijs
– Onderwijs aan het jonge kind…een vak apart / Kleuterdidactiek
– Overwin dyslexie!

44 (Inter)Actief
– Gamen www.betergamen.nl
– Mindmaps http://bubbl.us
– Stichting De Katrol: Leren, een zaak van het hele gezin
– Mediawijsheid www.mediawijzer.net
– Wetenschap www.w24.nl
– Juf Hanneke op yurls.net
– Spijbeldossier www.nji.nl/schoolverzuim

46 Agenda en colofon