Didactief — Jrg. 38 (september 2008) Nr. 7

Thema: DE LERENDE LERAAR
– tussen pag. 20 en 31

4 Kwaliteit voorschool n leerkracht moet omhoog
Astrid van de Weijenberg

De professionaliteit van leerkrachten die werken met jonge kinderen moet omhoog, net als de kwaliteit van de voorscholen. Dat vinden Paul Leseman en Sieneke Goorhuis-Brouwer, opponenten in het debat voor- en vroegschoolse educatie, allebei. Maar ze blijven verschillen in hun visie op de programma’s die jonge kinderen nodig hebben.

7 Kloprogge
COLUMN

9 Talenrijkdom
INTERVIEW
Simone Barneveld.

14 Cartoon
Niels Bongers

14 Kwaliteit

REDACTIONEEL
Linda Welther

15 Engels in Groep 1?
OPINIE
Annelou van Egmond

16 Vve helpt sommige kinderen een beetje
Luutje Niemantsverdriet

17 Brugpieper
COLUMN
Miek van Dam

—————————————————————
Thema: de lerende leraar
Deze zomer hebben meer dan 7400 leraren een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aangevraagd. Zij gaan hun lesniveau verhogen, hun vakkennis verbreden of zich specialiseren. Eindelijk krijgt de professionalisering van docenten serieuze aandacht. Maar leraren leren niet vanzelf. ‘Als leraar geef je les, krijg je geen les. Een dramatisch misverstand!’ , stelt Marc Vermeulen, directeur van het IVA (pagina 22). Hoe die professionalisering het beste verloopt, is te lezen in dit themakatern: bijvoorbeeld door samen met collega’s de tanden te zetten in een probleem, door onderlinge coaching, of door onderzoek te doen naar de eigen lespraktijk.

20 Blijf leren!
22 Startschot en ereschavot
24 De beoordelaars beoordeeld
24 Leren van collega’s
24 Coaching
25 Gezamenlijk probleem

26 Fouten maken mag
26 Veilig klimaat is effectiever dan IPB
27 Een hoofd vol idee‘n
28 Waarom zou docent geen onderzoek mogen doen?
—————————————————————————–

35 Traditioneel en strijdbaar
DOORSNEDE
Carolien Nout

37 Onderzoek kort
– School en opvang werken nog niet samen
– Zelf kiezen leert beter
– Uitgebreide adhd-database
– Asielzoekerskind van de rekening
– Wereldwijd het meest tevreden
– Lezen volgens het boekje
– Aanpak agressie werkt

42 Overschatten helpt
ONDERZOEK
Monique Marreveld

RUBRIEKEN

10 Iets gemist?

11 Nieuws

33 Praktijknieuws

45 Actief

46 Jeugdboeken

47 Gelezen

48 Gebladerd & gesurft


50 Agenda