Didactief — Jrg. 38 (oktober 2008) Nr. 8

Special: BASISVAARDIGHEDEN
– Tussen pag. 20 en 21

4 Het beste bewijs? Discussie over wetenschappelijk verantwoord onderwijs
DISCUSSIE (po/vo)
Bea Ros

Steeds vaker klinkt de roep om evidence based onderwijs: eerst wetenschappelijk bewijzen dat een aanpak werkt, dan pas invoeren, ‘De Koningin van het onderzoek’, zo prijzen voorstanders de evidence based aanpak. Een vereniging, vinden tegenstanders. En: dat onderwijs geen geneeskunde is. De medicus daarentegen ziet wel overeenkomsten tussen pati‘nten en leerlingen.

9 Leraar met passie
INTERVIEW (vo)
Simone Barneveld.
Het is alsof niemand meer leraar wil zijn. De klok van het toenemende lerarentekort tikt steeds harder. Toch staan er nog mensen met passie voor de klas. In deel 7 van deze serie, Guido van Rijn: ‘Als je het strak organiseert is lesgeven heerlijk.’

11 Taalrevolutie
ONDERZOEK (po)
Linda welther
Grammatica blijkt niet aangeboren, maar wordt stukje bij beetje geleerd. Met deze ontdekking, die de taaltheorie van Chomsky onderuit haalt, wonnen drie Amsterdamse onderzoekers een internationale prestigieuze prijs.

16 CARTOON
Niels Bongers

16 Geld
Redactioneel
Monique Marreveld


17 BŽta en techniek: Wat doen we fout?
OPINIE
Monique Marreveld
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het percentage scholieren dat een natuurprofiel koos, steeg van 39,6 in 2006 naar 42,4 procent in 2007. Het aantal aanmeldingen voor bŽta en techniekstudies stijgt, maar kan nog steeds beter. Hoe komt dat toch?

18 Nieuwe AVI-toetsing brengt onrust op scholen
PRAKTIJK (po)
Astrid van de Weijenberg
Wat doen we met de nieuwe AVI-toetsen? Nu al invoeren of liever nog wachten? Veel scholen weten het nog niet. Lage scores bij een eerste proef stemmen niet gerust.

19 Kloprogge: De uitgestorven allochtoon

COLUMN

—————————————————————
Special: Basisvaardigheden
Tussen pagina 20 en 21.
‘Er zit veel meer in kinderen dan we eruit halen.’ In Enschede kan men deze uitspraak van Lector Kees Vernooy (Hogeschool Edith Stein) inmiddels onderschrijven. Tienduizend leerlingen op 45 scholen doe er mee aan een leesverbeteringstraject en de resultaten zijn verbluffend: leeswinst voor alle kinderen, niet alleen de risico-leerlingen. Maar ook op het gebied van rekenvaardigheden valt er een wereld te winnen. Door effectievere instructie, duidelijke afspraken binnen het team en uitgebreid overleg tussen basisschool en brugklas. Wie structureel werkt aan basisvaardigheden, kan binnen een jaar winst boeken. De winnaars van 2009 kunnen nu aan de slag.

2 ‘Ons doel is leeswinst voor ‡lle kinderen’
4 Openheid binnen team bevordert snel resultaat
6 Naar effectief rekenonderwijs
8 Beter lezen in brugklas na overleg met oude juf
8 Slimmeriken hebben alerte leerkracht nodig
12 Samen op zoek naar de (woorden)schat

—————————————————————


21 Onderzoek kort
ONDERZOEK
– ‘Hersenonderzoek is geen tovermiddel’
– ‘Verlaag leerplicht naar drie jaar’
– Leren wennen aan werk
– Montessori in de toekomst
– Het vermogen te leren
– Vermenigvuldigen met ŽŽn strategie
– Autisten lezen emoties anders

29 Lezersreacties op ‘Barbertje moet hangen’
OPINIE
Gert Brinkman, J.P. Kwestro

25 Nieuw onderzoek
ONDERZOEK
– Pesten
– Brugklassers
– Na de Rebound
– Leeresultaten

26 Doorsnede: Technasium Zernike College, Haren
PRAKTIJK (vo)
Luutje Niemantsverdriet
‘Als hongerige wolven’ storten sommige leerlingen van het Zernike College zich op hun techniekopdrachten. De havo-/ vwo-school is sinds twee jaar Technasium. Leerlingen kunnen er het nieuwe examenvak Onderzoek & Ontwerpen volgen. Zoveel mogelijk zelf doen is het devies.

30 Homo Zappiens

GAMES / INTERVIEW (po/vo)
Monique Marreveld
Een nieuw schoolseizoen vol prachtige initiatieven, om basisvaardigheden te verbeteren, om voortijdig schoolverlaters tegen te gaan. Maar we moeten veel verder denken, zegt Wim Veen, de toekomstige homo zappiens vraagt om deep learning.

32 Wegbrengen/ophalen: Gelukt
COLUMN
Miek van Dam

RUBRIEKEN

10 Praktijknieuws

12 Nieuws

33 Actief

34 Jeugdboeken

35 Gelezen

36 Gebladerd & gesurft

38 Agenda en colofon