Didactief — Jrg. 38 (mei 2008) Nr. 5

Special: SCHOOLLEIDERS
– in binnenkatern tussen pag.24 en 25

4 Geen lijk, geen zaak
OPINIE
Kees de Glopper
Bijna iedereen lijkt te vinden dat het onderwijsniveau is gedaald. Die mening wordt echter niet gestaafd door betrouwbaar onderzoek, aldus de Groningse hoogleraar Taalbeheersing Kees de Glopper. Een krachtig stemgeluid tegen alle gesomber over de staat van ons onderwijs.

9 Jongeren verdwijnen tussen de kieren
VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
Simone Barneveld
Vroegtijdig schoolverlaten is een probleem dat de hele samenleving aangaat, vindt Pieter Winsemius. ‘Het is een vraagstuk met meer dan ŽŽn wortel. Zoals elke tandartsbezoeker weet, kun je een meer-wortelvraagstuk niet oplossen met een ŽŽn-wortelaanpak. En precies dat hebben we gedaan tot nu toe.’

16 ‘Opgepast! hier komt een miljard mŽŽr! meer meer meer ….
CARTOON
Niels Bongers

16 Ach en wee
REDACTIONEEL
Simone Barneveld

17 Competentiegericht leren
OPINIE

18 Werken in teams stemt leerkracht tevredener
ONDERZOEK
Mathilde Berkvens, Ramona van der Linden
Leraar wordt opleider, teamlieder en mentor

22 School kan meer doen tegen segregatie
ONDERZOEK
Guido Walraven, Dorothee Peters

23 Kloprogge
COLUMN
Arm kind

—————————————————————
Special: SCHOOLLEIDERS
Je kunt niet bepalen hoe de wind waait, maar wel hoe de zeilen staan. De theorie is anders dan de praktijk. Ook een bemanning aanmonsteren en aansturen vergt beleid en visie. In deze special inspiratie, voor wie zijn vak serieus neemt. Jozef Kok: bewaak de schoolpoort en durf te zeggen ‘Dit of dat komt er niet in!’ Twee jonge schoolleiders delen hun gevoel van trots en hun twijfels. Onderzoeker Peter Sleegers waarschuwt: uw rol is essentieel bij onderwijsvernieuwing. Sla deze special open en hijs de zeilen.

4 Van diagnose naar daadkracht
6 School wil maatpak
8 Focus op kwaliteit
10 Ho, tot hier en niet verder!

—————————————————————

25 Onderzoek kort
– KCV moet zelfstandig vak blijven
– Urennorm remt ontwikkeling onderbouw
– Tips voor elektronische leeromgeving
– Hoe effectief is leesbevordering?
– Van mosselkweek naar olifantenoverschot
– Leren van voorbeelden

30 Leraar verwacht te weinig van allochtone kleuter
INTERVIEW
Astrid van de Weijenberg
Leerkrachten weten te weinig over beginnende geletterdheid. Bovendien bepalen vooroordelen wat ze de kinderen aanbieden. Daarmee versterken ze de taalachterstand van allochtone kinderen.

33 Ouder zorgleerling betrokken bij school
ONDERZOEK
Thea Peetsma, Henk Blok
Ouders van zorgleerlingen voelen zich sterk betrokken bij het onderwijs aan hun kind. En scholen staan volgens hen open voor hun bijdragen. Alleen allochtone ouders zijn iets minder positief over de houding van de school. En het overleg over het handelingsplan kan beter.

36 Doorsnede: De Sapfabriek
PRAKTIJK
Mieke Aarts
In Ede gebeurt iets bijzonders: vmbo-leerlingen leren in een echte fabriek en maken een echt product, een hip en gezond drankje. Dat doen ze samen met mbo-ers en hbo-ers. De pioniers van de Sapfabriek brengen de droom van veel onderwijsvernieuwers in praktijk.

38 Geld professionalisering voor leerkrachten
ONDERZOEK
Paul van der Bijl

39 Kindertijd
COLUMN
Miek van Dam

RUBRIEKEN

12 Nieuws

21 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd & Gesurft

46 Agenda