Didactief — Jrg. 38 (maart 2008) Nr. 3

Special: VMBO
– in binnenkatern tussen pag.20 en 21

4 Unieke kwaliteiten van vrouwelijk leiderschap
MANAGEMENT / INTERVIEW
Monique Marreveld
De hoer, de maagd, de kwezel en de heks – samen beschikken ze over een palet van zeven vrouwelijke ondeugden. In managementland worden vrouwelijke eigenschappen onterecht negatief beoordeeld, vindt Ellen Sšentken. Ze kunnen heel nuttig zijn, mits goed toegepast.

7 Leraar met passie
KUNST & CULTUUR / INTERVIEW
Simone Barneveld

8 Rugzakleerling niet beter af in ‘gewone’ klas
ONDERZOEK
Evelyn Kroesbergen, Linda Sontag
Rugzakleerlingen kunnen zich cognitief prima ontwikkelen in het reguliere basisonderwijs. Toch blijken ze daar niet per definitie op de juiste plek. Als ze zich met hun klasgenoten vergelijken, gaan ze zich minder competent voelen. Het is daarom beter als deze kinderen slechts een deel van de tijd in een ‘gewone’ klas zitten.

16 “Afblijven, afblijven! …
CARTOON
Niels Bongers

16 Rebellie
REDACTIONEEL
Monique Marreveld

17 De pedagogische lijn tussen onderwijs en opvang
OPINIE
Astrid van de Weijenberg
EŽn lijn trekken? Hoe belangrijk is een doorgaande pedagogische lijn van onderwijs naar buitenschoolse opvang (bso)? Moet er structureel overleg zijn over zorgkinderen? Kan de bso misschien zelfs taken van het onderwijs overnemen?

18 Docent Nederlands blijft nodig in beroepsonderwijs
OPINIE
Simon Verhallen, Anke van Kampen
Jongeren in vmbo en mbo scoren vaak te laag op taalgebied. Met de integratie van taal in het beroepsonderwijs is op veel scholen meteen maar de docent Nederlands afgeschaft. Onterecht, want leerling en beroepsdocent hebben zijn kennis hard nodig.

19 Doodlopende leerlijnen
COLUMN
Kloprogge

—————————————————————
Special: VMBO
Een intersectoraal vmbo. Dat is het antwoord van een groeiende groep scholen op de problemen in deze onderwijssector. Leerlingen moeten veel te jong een aanzet doen tot een beroepskeuze waar ze in het mbo vaak spijt van kregen. Met brede programma’s in het vmbo worden leerlingen beter voorbereid op de toekomst. De resultaten zijn bemoedigend. Op scholen die contacten leggen met hun omgeving ontstaat een vorm van verbindend leren. Ook het praktijkonderwijs kijkt steeds meer naar zijn omgeving. Het maakt leerlingen meer gemotiveerd. In deze Didaktiek een kijkje in de praktijk.

5 Bevoegd en/of bekwaam
6 Verbindend leren
8 Samenwerking Top Oss en Hooghuis Lyceum
10 Les + Zorg
14 Leren in context

—————————————————————


21 Onderzoek kort
– Kinderen schrijven beter met ICT
– Morele moed moet meer ter sprake komen
– De pedagogische factor in de opvang
– Schoolboeken worden steeds duurder
– ‘Zelfstandig leren’ is een te vage term
– Verkeerslawaai leidt scholieren af
– Peergroup be•nvloedt prestaties nauwelijks

25 Nieuw onderzoek

26 Overblijf is nog steeds kommer en kwel
TUSSENSCHOOLSE OPVANG / INTERVIEW
Simone Barneveld
Op de meeste scholen is de overblijf niet goed geregeld. Ondanks extra geld is de tussenschoolse opvang nog steeds kommer en kwel. Het is moeilijk om echt inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven en het blijft onduidelijk waar dat geld naar toe gaat.

27 Beslissing (1)
COLUMN
Miek van Dam

28 Varende kleuters stromen goed door
DOORSNEDE
StŽphanie de Geus
Ligplaatsschool ‘De Zwarte Zwaan’, Rotterdam

30 Scholen in Londen leiden ouders op tot leraar
CULTURELE DIVERSITEIT / INTERVIEW
Luutje Niemants
Kwaliteit komt altijd op de eerste plaats

RUBRIEKEN

10 Praktijknieuws

12 Nieuws
, met onder meer:
15 Taal en rekenen
Scholen moeten meer prioriteit geven aan taal en rekenen. Dat is nodig om schooluitval te voorkomen. De Expertgroep pleit voor meer nascholing van leraren.

33 Ontroerend verhaal
ACTIEF

34 Jeugdboeken
Aanpassen of verzuipen

35 Gelezen
Slecht onderwijs is van niemand

36 Gebladerd & Gesurft

38 Agenda