Didactief — Jrg. 38 (januari-februari 2008) Nr. 1-2

4 Oefenen in de klas, zonder toeters of bellen
INTERVIEW
Bea Rox
Leerlingen in het speciaal onderwijs kun je net zo goed leren lezen en spellen als leerlingen op reguliere basisscholen, zegt de Nijmeegse hoogleraar Anna Bosman. ‘Leren lezen heeft niets te maken met intelligentie, afkomst of sociale problemen. Wel met goede instructie, rust en structuur.’

7 Kloprogge
COLUMN
Watjesland

9 Leraar met passie
INTERVIEW
Simone Barneveld

10 DŽ vmbo’er bestaat niet
OPINIE
Gerard Westhof
Vmbo-leerlingen verschillen onderling sterk. Toch krijgen ze allemaal hetzelfde soort onderwijs aangeboden. Gerard Westhoff pleit voor een andere aanpak: Laat leerlingen niet hangen in hun voorkeursgedrag, maar stimuleer ze hun leertaak eens op een andere manier te benaderen.

16 CARTOON
Niels Bongers

17 Deugt de Cito-toets?
OPINIE

18 Islamitische bestuurders willen frisse start
INTERVIEW
Monique Marreveld
Dit voorjaar komen de inspectie en de auditdienst van OCW met een rapport over alle islamitische scholen. Vraag is of de problemen in het islamitisch onderwijs specifiek zijn voor deze sector. ‘Wellicht gebeurt elders hetzelfde, maar dan is een beter vangnet aanwezig.’

22 Mening leraar is meer waard dan Cito-toets
INTERVIEW
Simone Barneveld
We hechten te veel waarde aan eenmalige metingen als de Cito-toets, vindt hoogleraar Lambert Schuwirth. De observaties van leerkrachten, school en ouders, hoe subjectief ook, zeggen meer over wat een kind weet en kan.

24 Weg met de kroketten!
PRAKTIJK
Marco Krijnsen
Een op de zeven schoolkinderen is te zwaar. Scholen kunnen hier meer aan veranderen dan ze zelf denken. Tijd- en geldgebrek smoren veel goede idee‘n echter in de kiem. ‘Kookles met een verplicht vak worden’.

27 PISA en PIRLS : Scores lager dan voorheen
ONDERZOEK
Paul van der Bijl

28 Schoolleiders beleven cultuurschok in Londen
INTERVIEW
Luutje Niemantsverdriet
Zwarte scholen in Londen benadrukken de waarde van de eigen taal en cultuur van hun leerlingen. Met succes. Nederlandse schoolleiders bezochten in Londen de misschien wel kleurrijkste wijk van Europa en liepen een cultuurschok op.

32 Doorsnede: Aletta Jacobs College, Hoogezand
PRAKTIJK
StŽphanie de Geus

34 Onderzoek kort
– Allochtone leerlingen spelen met taal
– Chatten bevordert zelfvertrouwen
– Ordeproblemen door schoolcultuur
– Animaties maken theorie inzichtelijk
– Kleuters rijp maken voor wiskunde
– Identiteitsontwikkeling en leren
– Schrijftechnieken amper onderzocht
– Studenten bezoeken uitvallers in het vmbo

39 Snelle weetjes
ONDERZOEK

39 Nieuw onderzoek

40 Gedragsproblemen meester worden

ONDERZOEK
Tessa Marx
Basisscholen kunnen gedragsproblemen veel gerichter aanpakken. Alles wat een leerkracht hiervoor moet kennen en kunnen staat nu bijeen in een overzicht.

42 Duivels dilemma
COLUMN
Miek van Dam

43 Lezersreacties
OPINIE

44 Wijzer door onderzoek
ONDERZOEK
Nienke Nieveen , Elvira Folmer

RUBRIEKEN

12 Nieuws / Iets gemist?

21 Praktijknieuws

49 Actief

50 Jeugdboeken

51 Gelezen

52 Gebladerd & Gesurft

54 Agenda