Didactief — Jrg. 38 (december 2008) Nr. 10

4 Dit geven we uit in 2008
REPOTAGE (po)
Monique Marreveld

Hoeveel ruimte ervaren basisscholen om hun eigen beleid te voeren? En hoe gaan ze daarmee om? Twee Amsterdamse basisscholen – een openbare en een algemeen-bijzondere – waren bereid hun huishoudboekjes te publiceren en te praten over hun beleid.

9 Leraar met passie
INTERVIEW (po)
Simone Barneveld.
Het is alsof niemand meer leraar wilt zijn. De klok van het toenemende lerarentekort tikt steeds harder. Toch staan er nog mensen met passie voor de klas. In deel 9, de laatste van deze serie, Liesbeth van Helmond: ‘Ik laat de kinderen kijken naar de kunstenaar’

11 De smaak van lezen
PRAKTIJK (vo)
Bea Ros
Hoe krijg je leerlingen in het voortgezet onderwijs enthousiast voor literatuur? Of, laten we het doel iets lager stellen, voor lezen? Tijdens de conferentie Het Literatuurgesprek’, eind oktober, lieten aanstaande talendocenten zich inspireren door praktijkvoorbeelden uit diverse landen.

12 Meer bta-meisjes
NIEUWS

Peter Zunneberg
Waar anderhalf jaar geleden vooral veel btatalent weglekte, lijkt het tij nu gekeerd. Steeds meer leerlingen volgen het ‘harde’ btaprofiel Natuur & Techniek.

16 “Kindertjes die vragen worden overgeslagen”
CARTOON
Niels Bongers

16 Drugs en alcohol
REDACTIONEEL COMMENTAAR
Simone Barneveld

17 Strengere eindexamens?

OPINIE
Alette van de Schaft

18 De cošperatie heeft de toekomst
CO…PERATIE (po/vo)
Luutje Niemandsverdriet
Wie gedreven is en een doel voor ogen heeft in het onderwijs, richt een cošperatie op. Deelnemers aan een cošperatie kenmerken zich door slagvaardigheid en zakelijkheid. “In het onderwijs is men niet gewend om zo te werken.”

20 Kloprogge

COLUMN
Het schoolbestuur als mysterie

22 Schoolverbetering
KWALITEIT (po)
Bernadette Dijkstra, Roelande Hofman
De kwaliteitszorg op basisscholen is sterk verbeterd. Veel vernieuwingen worden echter overhaast ingevoerd. Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten op de leerlingen, blijkt uit een reviewstudie.

24 Geef netwerken het voordeel van de twijfel
KWALITEIT (po)
Henk Blok, Edith van Eck
Of leer- en verbeternetwerken effectief zijn voor schoolverbetering, is wetenschappelijk nog niet grondig uitgezocht. De deelnemers zelf zijn echter positief. Onderzoekers pleiten voor meer en beter onderzoek naar de effecten van netwerken.

26 Samen vernieuwen

INNOVATIE (po)
Yolande Emmelot
Scholen vernieuwen vooral omdat ze dat zelf nodig vinden, bijvoorbeeld om leerlingen te motiveren en gedragsproblemen het hoofd te kunnen bieden. Het draagvlak bij leerkrachten is daarom groot, mits er voldoende tijd is.

28 Weekendschool

DOORSNEDE (po/vo)
Paul van der Bijl
Op je vrije zondag naar school in plaats van spelen of tv kijken. Honderden leerlingen kiezen ervoor. Ze gaan naar de weekendschool, waar ze les krijgen van artsen, architecten en kunstenaars, die ze in het dagelijks leven zelden tegenkomen.

30 Ongelijkheid
VROEGE SELECTIE
Linda Welther
Door de vroege selectie in het onderwijs krijgen Nederlandse achterstandsleerlingen te weinig kans zich te ontwikkelen. aan de andere kant vermindert vroege selectie wel de jeugdwerkloosheid, zo blijkt uit een internationale vergelijking.

32 Onderzoek kort

ONDERZOEK
– Onderzoek dat scholen vooruit helpt
– Verdrietige video scherpt de geest
– Jezelf zijn in Europa
– VMBO’ers eensgezind over misdaad
– Burgerschapsvorming blijft neutraal

35 Onderzoek
NIEUW

36 Etnische ruzies
ETNISCHE CONFLICTEN (vo)
Ewoud Roede
Leerlingen van verschillende etnische groepen hebben over het algemeen weinig problemen met elkaar. Maar alledaagse botsingen tussen leerlingen kunnen door groepsvorming wŽl uitdraaien op radicale conflicten. Snel ingrijpen van de docent voorkomt escalatie.

38 MBO wacht rampspoed
OPINIE (mbo)
Evert Huisman
Het beroepsonderwijs voert een Europese standaard voor het talenonderwijs door. Vanaf 2012 mogen onvoldoendes op het diploma niet meer gecompenseerd worden. Het MBO is hier absoluut niet klaar voor, omdat in deze sector alleen wordt gekeken naar geld en niet naar inhoud van het onderwijs.

39 Verantwoordelijk
COLUMN
Miek van Dam

RUBRIEKEN

12 Nieuws

21 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd & gesurft

46 Agenda en colofon