Didactief — Jrg. 38 (april 2008) Nr. 4

Thema: BURGERSCHAP
Scholen zijn sinds vorig jaar verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale cohesie. Maar waarom moeten scholen eigenlijk aandacht besteden aan de vorming van burgerschap? Pedagoog Micha de Winter vindt dat democratie op scholen topprioriteit moet hebben. Hoe besteden scholen er aandacht aan? Zij gaan op zoek naar bewezen ‘best practices’. En kun je wat kinderen op het gebied van burgerschap hebben geleerd ook meten? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben daarvoor een instrument ontwikkeld. En filosoof en theoloog Tariq Ramadan geeft zijn visie op ‘De nieuwe wij’.

4 Een democratie-gen is nog niet ontdekt
THEMA
Simone Barneveld
Aandacht voor democratie moet topprioriteit hebben op scholen, vindt pedagoog Micha de Winter. ‘Onderwijs is een van de weinige middelen waarmee je mensen democratisch gezind kunt maken. Scholen moeten verplicht aandacht besteden aan democratie. Ook islamitische scholen en het zwarte-kousenschooltje, want zij kunnen bestaan dankzij die democratie.’

9 Leraar met passie
INTERVIEW
Simone Barneveld
Techniek is heel creatief.

14 Samen delen
CARTOON
Niels Bongers

14 Kritisch
REDACTIONEEL
Simone Barneveld


15 Nog ŽŽn keer: gratis schoolboeken
OPINIE
Alette van Doggenaar
De kamer is akkoord: scholen voor voortgezet onderwijs gaan zelf boeken aanschaffen met geld dat ze daarvoor krijgen in de lumpsum. Zij krijgen wel extra tijd om zich daarop voor te bereiden.

16 Vragenlijst meet effecten burgerschapsvorming
THEMA
Luutje Niemantsverdriet

18 Beslissing (2)
COLUMN
Miek van Dam

19 Scholenpanels op zoek naar bewezen best practices
THEMA
Bea Ros

22 Tariq Ramadan over De nieuwe wij
THEMA
Monique Marreveld

25 Leune over Dijsselbloem
INTERVIEW
Bea Ros
Zeer blij is onderwijssocioloog Han Leune met de aanbevelingen van de commissie-Dijsselbloem. Maar hij is bang dat ze niet zullen worden nagevolgd. En ook scholen moeten hun verantwoordelijkheid dragen.

28 Havist heeft eigen benadering nodig
ONDERZOEK
Juliette Vermaas & Ramona van der Linden
Havo-leerlingen hebben moeite met de overgang van de derde naar de vierde klas. Ze kunnen het zelfstandig werken niet aan en de lesstof is te moeilijk. Havisten zijn meer doeners dan denkers.

30 Hersenletsel kan voor leerproblemen zorgen
ONDERZOEK
Eric Hermans

32 Doorsnede: College Hotel Amsterdam
PRAKTIJK
Truus Groenewegen

34 Kwaliteitszorg voor meer samenhang
ONDERZOEK
Edith van Eck & Marianne Boogaard

38 Onderzoek kort
– Morele groei in de klas
– Geschiedenisles met moraal
– Sociale competenties langs meetlat
– Schoolbreed werken aan burgerschap
– Houd stille kinderen in de gaten
– Omgeving school beter benutten

42 Scholen blijven onzichtbaar
PRAKTIJK
Astrid van de Weijenberg

Ouders weten al van alles over school. Dat horen ze van hun kinderen. Waarom moeten ze dan nog op school komen? Het is aan de school om hun dat duidelijk te maken. Ouderbetrokkenheid begint bij de leerkracht.

44 Goede band tussen ouders en leerkracht
PRAKTIJK
Astrid van de Weijenberg

RUBRIEKEN

8 Praktijknieuws

10 Nieuws

46 Jeugdboeken

47 Gelezen

48 Gebladerd & Gesurft

50 Agenda