Didactief — Jrg. 37 (september 2007) Nr. 7

Thema: EEN KRITISCHE BLIK OP HET ONDERWIJS


4 Het beste onderwijs dat een kind kan krijgen: “Liever bewijs dan ideologie”
INTERVIEW
Simone Barneveld
De wetenschappelijke revolutie die de geneeskunde radicaal veranderde, is volledig voorbijgegaan aan het onderwijs, zegt de Amerikaan Robert Slavin. Het is dan ook hoog tijd dat het onderwijs zich verder ontwikkelt. ‘Onze kinderen verdienen de beste programma’s, gebaseerd op het beste wetenschappelijke bewijs dat we kunnen leveren.’

8 Bta’s zijn geen nerds
ONDERZOEK
Hanke Korpershoek
Jongens die voor Natuur & techniek kiezen, hoeven niet bang te zijn een nerd te worden. Ze scoren weliswaar hoger op wiskunde en IQ en zijn minder extravert, maar de verschillen met leerlingen met andere profielen zijn klein.

10 Bta weer populair maar niet bij meisjes
ONDERZOEK
Iris Dijkstra
Alle campagnes ten spijt kiezen meisjes in het voortgezet onderwijs nog steeds maar mondjesmaat voor techniek. Ze willen liever als psycholoog of onderwijzeres aan de slag.

11 Kloprogge
COLUMN
Alle ouders verdacht.

16 CARTOON
Niels Bongers

16 Crisis

REDACTIONEEL

17 Iedere dag weer om twee uur vrij?
OPINIE

18 Vmbo-diploma is slechts symbolisch
OPINIE
Theo van Batenburg

Het vmbo-diploma garandeert geen goede doorstroom naar het mbo. Om de aansluiting te verbeteren en de uitval op het mbo te verminderen, pleit onderzoeker Theo van Batenburg voor een flexibele examinering.

20 Onbedoeld oneerlijk toetsen
ONDERZOEK
Peter Hamers
Cito-toetsopgaven kunnen onbedoeld nadelig uitpakken voor Turkse en Marokkaanse leerlingen. Ze bevatten valkuilen waar deze kinderen wel en autochtone leerlingen niet in vallen.

23 Een circus van plannen
ONDERZOEK
Susan de Boer
Basisscholen maken nog maar mondjesmaat gebruik van de mogelijkheden die lumpsum hun biedt. Wel moeten ze veel verantwoorden.

24 Doorsnede: De Schutsluis, Blokzijl
PRAKTIJK
Peter Zunneberg


26 De brede school scoort
ONDERZOEK
Marianne Boogaard, Yolande Emmelot

27 Klussen
COLUMN
Miek van Dam

28 Op zoek naar bezieling
PRAKTIJK
Linda Welther
‘Je moet het gezien hebben. Wat die mensen daar doen, klopt gewoon.’ Veel scholen en docenten zoeken een eigen pedagogisch-didactische aanpak. Ze willen passie en betrokkenheid terugbrengen in de school.

32 Onderzoek kort
– Digitaal wiskunde toetsen
– Met succes door het vmbo
– Taal en inhoud gaan samen
– Kijk op de natuur
– Gemiste kansen bij vernieuwde tweede fase
– Honderd procent onderwijstijd

35 Nieuw onderzoek

36 Spreekbeurt houden nog nooit zo gemakkelijk
PRAKTIJK
Monique Marreveld

38 Meer grip op het onderwijs
ONDERZOEK
Bernadette Dijkstra, Roelande Hofman

40 Lezersreactie
OPINIE

RUBRIEKEN

7 Praktijknieuws

12 Iets gemist?

13 Nieuws

41 Actief

43 Gelezen

44 Gebladerd & Gesurft

46 Agenda