Didactief — Jrg. 37 (oktober 2007) Nr. 8

Special: LEZEN
– in binnenkatern tussen pag. 21 en 22

4 Artikel 23 en het islamitisch wereldrijk Nederland
INTERVIEW
Monique Marreveld
Islam op school is niet nieuw. Islamitische scholen wekken regelmatig wrevelige reacties. Kort van memorie hoor, vindt historicus James Kennedy. In Nederlands-Indi‘ had de meester al moslimleerlingen in de klas. In plaats van islamitische scholen te bestrijden, kunnen we beter aansluiten bij een beproefde Nederlandse traditie: accommoderen.

8 Driekwart Praktijkscholen haalt onderwijstijd
ONDERZOEK
Mathilde Berkvens, Juliette Vermaas
Scholen voor Praktijkonderwijs halen de verplichte onderwijstijd vaker dan andere middelbare scholen. Hun tip: plan op hoofdlijnen en maak er geen langdurige rekenexercitie van.

10 Kwaliteit is sleutelwoord in begroting
NIEUWS

14 “Ik heb de adviezen van de laatste 15 jaar eens op een rijtje gezet…”
CARTOON
Niels Bongers

14 Arbeidsdeling
REDACTIONEEL

15 Directeur van buiten?
OPINIE

16 Zorgleerling wordt niet overal herkend (1)
ONDERZOEK
Ineke van der Veen
Zorgleerlingen worden niet overal herkend. Het hangt af van hun leerkracht en hun klasgenoten of de problemen van zorgleerlingen worden gezien en hoe hun schoolloopbaan verloopt. Deel 1 van een serie over zorgleerlingen.

18 Hogere cijfers dankzij tutor
ONDERZOEK
Yvette Sol, Karel Stokking
Hulp van ouderejaars: Tweedeklas havo-vwo leerlingen op de Daltonschool in Den Haag hebben baat bij begeleiding van 5-vwo’ers. Hun cijfers stijgen. Ook de vijfdeklassers leren van hun tutorschap.

19 Kloprogge
COLUMN
Big business

20 Praktijknieuws
– ‘Multilevel’ teams
– Wereld lokaal staat open voor iedereen

—————————————————————
Special: LEZEN
Bestrijd de leescrisis: aan de slag! Nederland is in de greep van een leescrisis. Een kwart van de leerlingen verlaat de basisschool met onvoldoende leesvermogen. Maar er is iets aan te doen! Aandacht voor begrijpend luisteren in de onderbouw, nieuwe methodieken en didactiek waarmee leerkrachten meer rendement halen (ook al moeten ze een beroep doen op ‘ouderwetse’ methoden als ‘hoor, koor, zelf’), leescoaches die hun teamleden tot topprestaties moeten brengen, leesstrategie‘n die van (vrijwel) alle leerlingen lees-Napoleons kunnen maken. Leesonderwijs hoeft niet te eindigen in Waterloo. Deze slag kan gewonnen worden!

4 Beter begrip door luisteractiviteiten
6 Op nieuwe schoenen leren lopen
8 Niet uitsmeren, maar intensiveren
10 Napoleon in leesland
12 Coach bestrijdt leescrisis

—————————————————————

24 Doorsnede: theaterhavo/vwo, Rotterdam
PRAKTIJK
Carolien Nout

26 Beter dan gemiddeld? Liever niet!
ONDERZOEK
Hans Kuyper
Stuud! Hoge cijfers halen is niet stoer onder brugklassers. Je best daarvoor doen al helemaal niet. Als een groot deel van een klas dit denkt, kan de individuele leerling menen dat hij de enige is die hard werkt.

28 Tafellaken en servet
COLUMN
Miek van Dam

29 Onderzoek kort
– Taalbegrip nog niet volledig na basisschool
– Engels converseren met de computer
– Levensechte scheikunde
– Breder palet voor professionalisering
– Ongewenst gedrag op het mbo
– Of we nog lezen en waarom

33 Onderzoek nieuw
– Een onschuldig extraatje
– Leernetwerken
– Voorlezen
– Problemen mbo-leerlingen

34 Sipke Jan op bezoek bij Wereldschool in Hilversum
PRAKTIJK
Iris Dijkstra
In actie voor Unicef

37 Actief
– Massaal beginnen aan Theo Thijssen
– GeoWeek laat aardrijkskunde leven

38 Jeugdboeken
Boeken vol geheimen

39
Gelezen
‘Respect!’ gaat tegen de stroom in

40
Gebladerd & Gesurft
– De groep
– Mishandeling
– Poep?
– Andere Jihad
– Buitenschoolse opvang
– Zelfkennis
– Edutopia
– Schoolbieb
– Homoseksualiteit
– Open source

42 Colofon

42 Agenda