Didactief — Jrg. 37 (november 2007) Nr. 9

Special: VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE)
– in binnenkatern tussen pag. 22 en 23

4 Claimcultuur? Waar?
REPORTAGE
Linda Welther
Scholen zitten in een glazen huis. Zij moeten zich steeds vaker publiekelijk verantwoorden voor hun daden. ‘Er hoeft maar ’ets te gebeuren en de school haalt op zijn minst pagina 3 van de krant’. Maar van een claimcultuur onder ouders is geen sprake.

7 Kloprogge
COLUMN
Voorbij de effectieve school.

8 Leerling tweede fase kan mŽŽr
ONDERZOEK
Hanke Korpershoek
Leerlingen in de tweede fase krijgen maar weinig studievaardigheden bijgebracht. De hoeveelheid huiswerk is gering. Het is de vraag of deze leerlingen wel het beste uit zichzelf kunnen en willen halen.

14 CARTOON
Niels Bongers

14 Imago
REDACTIONEEL

15 EŽn exact profiel?
OPINIE

16 NLT: ‘Een geweldig leuk vak’
PRAKTIJK
Astrid van de Weijenberg
Docenten en leerlingen zijn nu al enthousiast over het nieuwe vak Natuur, leven en technologie ofwel NLT. Twee scholen vertellen hoe ze het invullen.

20 Scholen positief over leerlingenzorg
ONDERZOEK
Ed Smeets
De meeste basisscholen hebben een duidelijke visie ontwikkeld op het onderwijs aan zorgleerlingen. Zij zijn tevreden over de ondersteuning vanuit het WSNS-samenwerkingsverband. Deel 2 van een serie.

—————————————————————
Special: VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE
Investeren in voor- en vroegschoolse educatie resulteert in economische groei. Volgens Nobelprijswinnaar (economie), James Heckman, is het zelfs effectiever dan investeren in hoger onderwijs. Vve is het beste dat een overheid kinderen van kansarme ouders kan bieden. In deze special staan de belangrijkste voorwaarden voor professionele vve op een rij en er is aandacht voor Vversterk, een landelijk nascholingsprogramma om de kwaliteit van vve te verbeteren. Wie alvast op zijn eigen school aan de slag wil, vindt hier een handvat. En voor wie alleen inspiratie zoekt, kan virtueel op bezoek in Alkmaar, waar ’t Baeken en Rollebol een succesformule gevonden hebben.

4 Vversterk impuls voor professionalisering
7 Laat ze praten!
8 Kwaliteit meten
10 School en kdv vinden succesformule
12 Spelen doe je met je hele lijf
14 Lokale educatieve agenda

—————————————————————

24 Rugzak bevalt iets beter
ONDERZOEK
Margaretha Vergeer
Ouders van een kind met een beperking die leerlinggebonden financiering aanvragen, zijn tevredener over de procedure dan voorheen. Wel maken ze nog steeds mee dat scholen voor regulier onderwijs hun kind weigeren.

26 Verliefd
COLUMN
Miek van Dam

28 Onderzoek kort
– Waarom jongens afknappen op de pabo
– Meer uitleg niet altijd beter
– Zo presteert de islamitische leerling
– Denkend leren is te trainen
– Samen deskundiger in ict

31 Nieuw onderzoek


32 Doorsnede: Rebound Midden-Brabant
PRAKTIJK
Linda Welther

34 Extra jaar kleuteren heeft weinig zin
ONDERZOEK
Jaap Roeleveld

36 Lezersreactie
OPINIE

RUBRIEKEN

10 Nieuws

19 Praktijknieuws

37 Actief

38 Jeugdboeken

39 Gelezen

40 Gebladerd & Gesurft

42 Agenda