Didactief — Jrg. 37 (mei 2007) Nr. 5

4 We moeten niet mŽŽr, maar effici‘nter leren
INTERVIEW
Linda Welther
Niemand weet hoe je het meeste rendement haalt uit het onderwijs, ook leraren niet. Met een economische benadering zou je dit wl kunnen bepalen, stelt hoogleraar Lex Borghans. ‘We moeten kijken waar de prijs om iets te leren het laagst is en het resultaat het hoogst.’

7 Rob Knoppert: Nederland is overschoold
OPINIE
Linda Welther

8 Doorsnede: Signisschool, Amsterdam
PRAKTIJK
Astrid van de Weijenberg

10 Zorgplicht: wat is passend onderwijs?
INTERVIEW
Scholen krijgen een zorgplicht; zij moeten voor elk kind dat zich bij hen aanmeldt onderwijs garanderen. Guuske Ledoux onderzocht de meest waarschijnlijke effecten van dit nieuwe beleid. Het beeld dat zij schetst, is somber.

16 CARTOON
Niels Bongers

16 Pesten
REDACTIONEEL


17 Passend onderwijs?
OPINIE

18 Governance (1): Marginale invloed van ouders
ONDERZOEK
Guuske Ledoux
Ouders en leerlingen hebben nauwelijks invloed op school: het tienminutengesprek, de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad, dan heb je het wel gehad. Als de overheid Governance – goed bestuur – wil invoeren, moeten ouders en leerlingen ’n grotere rol krijgen.

20 Governance (2): Achterban houdt school scherp
ONDERZOEK
Juliette Vermaas

22 Kloprogge
COLUMN
Weg met de canons.

24 Elk kind kan rekenen!
ONDERZOEK
Gert Gelderblom
Rekenzwakke leerlingen hebben baat bij snel ingrijpen, sturende didactiek en verlengde instructie.

28 Een lawine van woorden
ONDERZOEK
Hanneke Pot
Peuters zonder enige kennis van het Nederlands profiteren waarschijnlijk onvoldoende van de voorschoolse programma’s Puk & Ko en Piramide.

30 Ouders zijn ook klant
PRAKTIJK
Truus Groenewegen

31 Onderzoek kort
– Waardevormende dialogen
– Leerwerkplaats ontbeert heldere doelen
– Op schip naar school
– Topsport in het mbo
– Opstap legt stevige bodem
– Aansluiting vo en wo blijft moeizaam
– Tevreden over taakverdeling

35 Nieuw onderzoek

36 Leerlingbegeleiding is speerpunt op ORD
INTERVIEW
Astrid van de Weijenberg
Liever een slechthorend kind in de klas dan een lastpak. Leerkrachten kunnen cognitieve problemen beter aan dan gedragsproblemen, concludeert onderzoekster Thea Peetsma. Peetsma is keynotespreker op de Onderwijs Research Dagen, 6 t/m 8 juni.

38 De ene hoogbegaafde is de andere niet
ONDERZOEK
Paul van der Bijl
Hoogbegaafdheid op de basisschool is geen eenduidig begrip. Een hoge score op een intelligentietest betekent niet automatisch een grote taalvaardigheid.

39 Pling, duidelijkheid
COLUMN
Miek van Dam

RUBRIEKEN

12 Nieuws

23 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd & Gesurft

46 Agenda