Didactief — Jrg. 37 (maart 2007) Nr. 3

Thema: OUDERS
– blz. 20 t/m blz. 26

4 Louis Tavecchio: ‘Stel het kind centraal’.
INTERVIEW
Simone Barneveld
De buitenschoolse opvang is als opvoedingsomgeving net zo belangrijk als het gezin en het onderwijs, vindt hoogleraar Louis Tavecchio. Daarom verdienen de opvang en zijn medewerkers meer waardering en professionalisering.

7 Kloprogge
COLUMN
Verdronken land.

8 Laat die muis los!
ONDERZOEK
Carolien Nout
Zelfs kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs hebben al rsi-klachten. Hun aantal zal toenemen. Daarom moeten kinderen vanaf jonge leeftijd net zo leren omgaan met de computer als ze leren lezen en schrijven.

14 CARTOON
Niels Bongers

14 Wijs
REDACTIONEEL

15 Parlementair onderzoek?
OPINIE
Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt er een parlementair onderzoek gehouden naar de manier waarop de onderwijshervormingen de afgelopen twintig jaar zijn doorgevoerd. Wat moet er dan worden onderzocht?

16 Ronald Soetaert: ‘We kunnen niet zonder verhalen’
INTERVIEW
Linda Welther
Blijf op de hoogte van de leefwereld van je leerlingen. Gebruik hun inbreng in de les en relateer deze aan de literaire traditie. D‡t is je taak als literatuurdocent, vindt de Vlaamse hoogleraar Ronald Soetaert.

18 Autochtone leerling kiest traditioneel
ONDERZOEK
Adrie Claassen, Lia Mulder

—————————————————————
Thema: OUDERS
Het contact tussen school en (allochtone) ouders verloopt vaak stroef. De grootste obstakels in de communicatie blijken negatieve beeldvorming bij leraren en een gebrekkig ouderbeleid van de school. Dat concluderen zowel een onderzoeker als een ouder. ‘Scholen moeten zich meer bezinnen op wat ze willen bereiken met hun ouderbeleid.’ Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden van oudercontacten, zoals een oudercursus taalstimulering.

20 Blijf niet hangen in de schuldvraag
23 Neem ouders serieus
24 Taalstimulering: ouders en school op ŽŽn lijn
26 Ouders en school: the battle

—————————————————————

28 Doorsnede: International School Rijnlands Lyceum
PRAKTIJK
Iris Dijkstra

30 Integratie onderbouw: samenwerking is vereiste
ONDERZOEK
Truus Groenewegen

34 Onderzoek kort
– Leren lezen en semantiek
– Groep 8 weet weinig van samenleving
– Ontwikkelingsgericht woordjes leren
– Portfolio bevat vooral herinneringen
– Er kan veel meer met het rugzakje
– Nieuw geschiedenisexamen haalbaar

35 Nieuw onderzoek

38 Intern begeleider wil erkenning
ONDERZOEK
Gerrit Vrieze, Hans van Gennip
Intern begeleiders in het basisonderwijs hebben zich sterk geprofessionaliseerd. Ze willen dat voor hun werkzaamheden een aparte functie wordt gecre‘erd, liefst geregeld binnen de cao. De kans dat die wens vervuld wordt, is klein.

40 Burn-out junior
COLUMN
Miek van Dam

RUBRIEKEN

10 Nieuws

27 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd & Gesurft

46 Agenda