Didactief — Jrg. 37 (juni 2007) Nr. 6

Thema: BEROEPSEER

4 Nieuw leren versus oud leren
THEMA
Astrid van de Weijenberg
De wijze waarop veel scholen het nieuwe leren ingevoerd hebben, doet docenten pijn. Beter Onderwijs Nederland wijst daarvoor met een beschuldigende vinger naar de pedagogische studiecentra. Didaktief zet beide partijen met elkaar aan tafel: hun opvattingen over de rol van de leraar blijken niet zo erg uiteen te lopen.

8 Het elan van de leraar
THEMA
Simone Barneveld
Beter Onderwijs Nederland en het APS zijn het, tegen aller verwachting in, met elkaar eens: goed onderwijs draait om de leraar. Hoogleraar Monique Volman voegt daaraan toe: ‘Als je wilt dat het onderwijs serieus wordt genomen dan moeten leerkrachten zich als professional profileren. Dat betekent ook dat je de plicht hebt om je te blijven ontwikkelen’. In Twente doen ze dat al: 55 docenten van de Carmel-scholengroep volgen een scholingsprogramma. Na voltooiing wacht een hoger salaris.

10 De leraar krijgt zijn vak weer terug
THEMA
Marco Krijnsen
Bijscholing voor de betere docent.

16 CARTOON
Niels Bongers

16 Een leraar die boeit
REDACTIONEEL

17 Inspecteur buiten de deur?
OPINIE

18 Scholen met lef kiezen vrije software
PRAKTIJK
Linda Welther
Goedkopere ict, die bovendien beter aan te passen is aan de eigen wensen. Het kˆn, met open source software. Maar scholen moeten er wel wat voor doen: meer investeren in de kennis van hun eigen personeel en buiten de gebaande paden durven gaan.

21 Kleutertoets deugt niet
ONDERZOEK
Iris Dijkstra
Taaltoetsen leveren problemen op als je ze afneemt bij leerlingen van groep 1 en 2. Het blijkt onmogelijk om met zo’n instrument bij jonge kleuters de taalvaardigheid te voorspellen.

22 Brugklasser is nog niet toe aan zelfsturend leren
ONDERZOEK
Annemieke de Vries
Dertig jaar geleden liepen ze voorop, nu kiezen ze voor bescheiden vernieuwing van hun onderbouw. De middenscholen van toen vinden competentiegericht onderwijs met eigen verantwoordelijkheid voor de leerling te ver gaan.

24 Doorsnede: Kaj Munk College, Hoofddorp
PRAKTIJK
Iris Dijkstra

26 Natuureducatie langs nieuwe paden
DUURZAAMHEID
Jo Kloprogge, RenŽ Munsters
Natuur- en milieueducatie krijgen niet altijd de prioriteit die ze verdienen. Jammer, want juist jonge kinderen zijn nog zo kneedbaar dat we hun heel goed het zo gewenste natuur- en milieubesef bij kunnen brengen. Pleidooi voor een andere kijk op vorming, huisvesting en schoolreizen.

28 Duurzaam leren leven
DUURZAAMHEID
Monique Marreveld

29 Kloprogge
COLUMN
Kennis of competenties.


31 Onderzoek kort
– Leren lezen is kwestie van oefenen
– Voorspellers van succes en falen
– Effecten C&SCO-traject nog vaag
– Roc en bedrijf hebben elkaar nodig
– Individuele intake niet effectief
– Effectief investeren in leraren
– Denkend wiskunde leren
– Scholen doen weinig met zelfevaluatie

35 Nieuw onderzoek

36 Directeuren kijken bij elkaar in de keuken
PRAKTIJK
Monique Marreveld

38 Aardschok
COLUMN
Miek van Dam

39 Zorgkracht bundelen
ONDERZOEK
Ed Smeets

40 Lezersreactie
OPINIE

RUBRIEKEN

7 Praktijknieuws

12 Nieuws

41 Actief

43 Gelezen

44 Gebladerd & Gesurft

46 Agenda