Didactief — Jrg. 37 (januari-februari 2007) Nr. 1-2

Special: ICT OP SCHOOL
– in binnenkatern tussen pag. 24 en 25

4 Een goede leraar is als een gids
INTERVIEW
Sarah Blom
Een goede leraar leidt leerlingen naar onbekende gebieden. Hij wordt niet boos als er domme vragen worden gesteld. Hij blijft hoffelijk, is geduldig en biedt structuur. Een leraar die zo opereert, is in staat de afstand tussen de ‘zelfwereld’ van de leerling en de onbekende wereld van kennis te overbruggen, vindt hoogleraar pedagogiek Thomas Ziehe.

7 Kloprogge
COLUMN
Met of zonder ambtenaren.

8 Weer zin in het vmbo
ONDERZOEK
Thea Peetsma, Ineke van der Veen
Vmbo’ers weer enthousiast maken voor school: het kan. Leerlingen die er in een gesprek – indirect – op gewezen worden dat het belangrijk is je nœ in te spannen om later succes te hebben, zetten zich meer in.

14 CARTOON
Niels Bongers

14 Nul
REDACTIONEEL

15 Nog meer leren?
OPINIE

16 ‘Ik wil niet tussen de hoofddoekjes staan’
ONDERZOEK
Sjoerd Karsten

Schoolbesturen en politici ondernemen weinig tegen onderwijssegregatie, het ‘verzwarten’en ‘verwitten’ van scholen. Dwang is juridisch niet haalbaar, maar vrijblijvende oplossingen komen evenmin in beeld. De reden: niemand heeft er persoonlijk belang bij.

19 Romantisch verhaal
COLUMN
Miek van Dam

20 Ouderinitiatieven hebben de toekomst
ONDERZOEK
Linda Welther
Segregatie in het basisonderwijs is wel degelijk te bestrijden. Ouders die initiatieven ontplooien om zwarte scholen te mengen, boeken vaak wŽl succes. Die ouders moeten dan wel ondersteund worden door schoolbesturen en lokale politici.

———————————————————————————————-
Special: ICT OP SCHOOL
Ict is ongetwijfeld de belangrijkste innovatie van de 21ste eeuw. Wereldwijd valt er niet aan te ontkomen: ‘Ict rules’. Ook het onderwijs verzet de bakens. Op de basisschool wordt de leerlingenadministratie gedigitaliseerd en maken de kinderen hun sommetjes op de computer. In het vmbo leren toekomstige secretaresses en magazijnbedienden in een gesimuleerde omgeving werken met onmisbare ict-programma’s. Langzamerhand passen sommige scholen ook hun organisatiestructuur aan. Juist deze voorlopers zullen straks de vruchten plukken: ict rendeert beter in een aangepaste omgeving.

2 Bouwen aan ict-beleid
4 Alt, ctrl, f(eedback)
5 Met de longbow lukte het net
6 Vmbo-leerlingen leren van eigen bedrijf
8 Contouren van de toekomst
12 Webwijs op school
——————————————————————————-


27 ‘Folkeskole’ en ‘Fritidshem’
ONDERZOEK
Frank Studulski, Alfons Timmerhuis

28 Verantwoordelijk voor elkaar en de wereld
PRAKTIJK

30 Onderzoek kort
– Vragenderwijs literatuur leren lezen
– Startende leraar zwemt of verzuipt
– Verplicht lezen verpest plezier niet
– Hardnekkige stilte in de klas
– Ruimte voor debat in diagrammen
– Mbo slaat plank wel een mis
– Van diagnostiek naar begeleiding
– Elke twijfel wegnemen bij indicatie

35 Nieuw onderzoek

36 Doorsnede: Wellant College Westvliet, Den Haag
PRAKTIJK
Carolien Nout
Van boerenjongens naar vlindertuin.

38 Succesvol terugschakelen
ONDERZOEK
Alinda van Bruggen, Dirma Spijkerboer
Achterstandsleerlingen gaan vaak met sprongen vooruit in een schakelklas. Maar eenmaal terug in het reguliere onderwijs vallen hun prestaties vaak tegen. Nazorg en betere afstemming van het schakeljaar op de gewone klas kunnen die terugval voorkomen.

RUBRIEKEN

10 Iets gemist?

11 Nieuws

24/26 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd & Gesurft

46 Agenda