Didactief — Jrg. 37 (april 2007) Nr. 4

Special: SCHOOL EN BIBLIOTHEEK
– in binnenkatern tussen pag.20 en 21

4 Michael Fullan: Get de basics right
INTERVIEW
Monique Marreveld
De Canadese socioloog Michael Fullan slaagde erin om de taal- en rekenprestaties van elfjarigen in Engeland en Canada drastisch te verbeteren. Hij was even in Nederland en sprak met ‘Didaktief’ over succesvol vernieuwen. De docent is volgens hem de belangrijkste ‘change agent’ : ‘Samen leren is een voorwaarde.’

7 Kloprogge
COLUMN
Tijd om te leren

8 Te weinig lesmateriaal
ONDERZOEK
Susan de Boer

9 In memoriam frater Mommers
PRAKTIJK
Kees Vernooy
Frater Caesarius Mommers (1925-2007) was grondlegger van de succesvolste leesmethode aller tijden. Hij diende het onderwijs zijn leven lang. Voor velen was hij niet alleen een belangrijk voorbeeld, maar ook een kundige hulp en adviseur.

14 CARTOON
Niels Bongers

14 Zo nieuwsgierig
REDACTIONEEL

15 Herkomst onbelangrijk?
OPINIE

16 Doorsnede: basisschool De Kemp, Egchel
PRAKTIJK
Peter Zunneberg
Ieder mens is als een ui, opgebouwd uit een groot aantal schillen. Dring door tot de kern, kijk verder dan alleen iemands gedrag en omgeving, en je kunt van alles bereiken. Deze opvatting staat centraal in de methodiek Kwaliteit van Binnenuit. Op basisschool De Kemp hebben ze er ruime ervaring mee.

18 Het nieuwe leren is arbeidsintensief
ONDERZOEK
Susan de Boer

—————————————————————
Special: SCHOOL EN BIBLIOTHEEK
School en bibliotheek zijn natuurlijke partners. Steeds vaker weten zij elkaar te vinden. De huidige bibliotheek heeft leerlingen en docenten veel te bieden – niet alleen boeken maar ook nieuwe media en de knowhow om die te gebruiken. Soms ontwikkelen scholen en bibliotheken samen materiaal: vmbo-kinderen in Groningen hebben er profijt van. Voor kinderen die een extra zetje behoeven, is er ondersteuning: informatie, op papier, via internet, maar ook in persona. Op diverse plaatsen in Nederland ‘wonen’ school en bibliotheek inmiddels ‘samen’. Didaktief nam een kijkje in Vlissingen en Eindhoven. Het is soms even wennen, want de culturen verschillen aanzienlijk, maar de resultaten doen toch grotere winst vermoeden.

2 Bibliotheek helpt leren
4 Revolutie in de Scheldemond
6 Strijd om betere leerling
8 Digitaal bronnenboek
10 Als lezen niet vanzelf gaat
12 Spelenderwijs kunst in vmbo


—————————————————————

21 Onderzoek kort
– Goed nieuws uit vve-land
– Competenties organiseren
– Ruim leren denken
– De kwaliteit van leuke onderzoekjes
– Hoe meet je democratisch denken?
– Inspecteur houdt zich niet aan wet
– Allochtonen raken al vroeg achterop

25 Nieuw onderzoek

26 Oude leraar staat meer open voor vernieuwingen
ONDERZOEK
Albert Kampermann
Oudere en ervaren leraren scoren op tal van – onverwachte – punten beter dan jongere. Dit blijkt uit het digitale assessmentprogramma LaP, de Leraar als Persoon. Met gegevens verkregen uit de LaP kunnen scholen hun personeelsbeleid vormgeven.

28 Pling, en weg is de Cito-toets
COLUMN
Miek van Dam

30 ‘Voor dertien euro kun je al een schoolbord kopen’
PRAKTIJK
Astrid van de Weijenberg

RUBRIEKEN

10 Nieuws

29 Praktijknieuws

33 Actief

34 Jeugdboeken

35 Gelezen

36 Gebladerd & Gesurft

38 Agenda