Didactief — Jrg. 36 (september 2006) Nr. 7

Special: HOOGBEGAAFDHEID
– in binnenkatern tussen pag. 20 en 21

4 Opleiden in de school vereist cultuuromslag
REPORTAGE
Linda Welther
Steeds meer scholen hebben een vinger in de pap bij het opleiden van hun personeel. Ze willen daarmee de kwaliteit van de opleiding verbeteren en een toekomstig lerarentekort v——r zijn. Deze manier van opleiden vergt veel van scholen en instituten.

7 Kloprogge
COLUMN
Leren voor…..?

8 Ouderbetrokkenheid: waarom eigenlijk?
OPINIE
Kees Broekhof
Ouderbetrokkenheid op school heeft geen gunstige invloed op de leerprestaties. Dus waarom zou je hen dan nog bij het onderwijs betrekken? Maar ouderbetrokkenheid kan ook andere doelen dienen.

14 CARTOON

14 Differentiatie
REDACTIONEEL

15 Hoogbegaafden in de knel?
OPINIE

16 Zo vader
JUBILEUMVERHAAL
RenŽ Appel
Didaktief bestaat 35 jaar. Daarom trakteren we een jaar lang op exclusieve verhalen van schrijvers die met ŽŽn been in het onderwijs staan. Deze maand deel 6, een verhaal van RenŽ Appel over docentenleed:: Zo vader.

—————————————————————
Special: HOOGBEGAAFDHEID
– in binnenkatern tussen pag. 20 en 21
Niet alleen de leerling, maar de hele organisatie profiteert van extra aandacht voor hoogbegaafden. Meer onderwijs geven aan hoogbegaafden doe je er niet even bij, daar is beleid voor nodig. En moed. Een special voor wie durft te investeren in zichzelf en zijn onderwijs.
—————————————————————

21 Onderzoek kort
– Beslisbomen langs kweekvijvers
– Betere didactiek tweetalig onderwijs
– Vmbo’er wil geen aangepaste teksten
– ‘Kunnen zonder kennen kan niet!’
– Toekennen ‘rugzak’ gebeurt eerlijk
– Eerste letter via peuterspeelzaal
– Streng doch rechtvaardig

25 Nieuw onderzoek

28 Moerstaal verdwijnt snel
ONDERZOEK
Geert Driessen
Zijn kinderen van Fries- of Limburgs-sprekende ouders nu beter of juist slechter in de Nederlandse taal? Het is moeilijk deze vraag te beantwoorden. Maar binnenkort hoeft hij niet meer gesteld te worden, het aantal sprekers van dialecten daalt sterk.

29 ‘Ze kan het wel missen’
COLUMN
Miek van Dam

30 Plusleraar mag blijven

ONDERZOEK
Jos van Kuijk en Hans van Gennip
Het project plusleraar blijft bestaan. Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs die eerder aan het project meewerkten, krijgen weer subsidie voor deze invalkracht. En dat komt goed uit want de plusleraar werkt, zo blijkt wederom uit drie onderzoeken.

RUBRIEKEN

10 Iets gemist?

12 Nieuws

20 Praktijknieuws

33 Actief

34 Jeugdboeken

35 Gelezen

36 Gebladerd & Gesurft

38 Agenda