Didactief — Jrg. 36 (oktober 2006) Nr. 8

Special: LEREN LEZEN
– in binnenkatern tussen pag. 24 en 25

6 ‘Hulpverlening zonder onderwijs werkt niet’
INTERVIEW / po / vo
Simone Barneveld
Het aantal kinderen met gedragsproblemen neemt toe. Te vaak ontbreekt het echter aan tijdige en afgestemde hulpverlening, waardoor schooluitval dreigt. Zelfs in het zmok-onderwijs is er geen opvoedingshulp voor gezinnen. Dolf van Veen pleit daarom voor een structurele samenwerking van onderwijs en hulpverlening in brede scholen.

9 Kloprogge
COLUMN
Taboes in het onderwijs.

11 Onderzoek en praktijk: een moeizame relatie
INTERVIEW / po / vo
Linda Welther
De kloof tussen onderwijsonderzoek en de lespraktijk is diep. Cultuurverschillen, hokjesdenken en onrealistische verwachtingen houden hem in stand. Twee onderzoekers geven een aanzet tot een fundamentele discussie.

16 “Ach, zo’n salarisverhoging …”
CARTOON
Niels Bongers

16 Tijdgeest
REDACTIONEEL

17 Verplicht handen schudden?
OPINIE
Monique Marreveld

18 Het aquarium
JUBILEUMVERHAAL
Carl Driessen
Didaktief bestaat 35 jaar. Daarom trakteren we een jaar lang op exclusieve verhalen van schrijvers die met ŽŽn been in het onderwijs staan. Deze maand deel 7: Het aquarium van Carl Driessen.

22 Zelfverzekerde meisjes rekenen beter
ONDERZOEK / po
Martina Meelissen en Hans Luyten
Meisjes gaan steeds beter rekenen. Hun achterstand op de jongens hebben ze de afgelopen jaren nagenoeg ingelopen. Maar aan zelfvertrouwen schort het bij meisjes nog steeds. Vraag is wat de leerkracht hieraan kan doen.

—————————————————————
Special: LEREN LEZEN
– in binnenkatern tussen pag. 24 en 25, met een zelfstandige paginanummering –
Goed lezen is noodzakelijk om de basisschool (en het vervolgonderwijs) te kunnen doorlopen. Met effectief leesonderwijs kun je daarom niet vroeg genoeg beginnen. Speelse aandacht voor letters en taal, en voorlezen zijn in de voor- en vroegschoolse periode essentieel. Zeker voor kinderen die van thuis weinig taal meekrijgen. Maar inzet alleen is niet genoeg. Hoge doelen, goede toetsen en een evidence based aanpak zijn eveneens nodig. Wat onderzoek en ervaring ons kunnen leren…

2 Werken aan goede start

4 Leiderschap directeur bevordert leesprestaties
Kees Vernooy

6 Toetsen om te leren
Thoni Houtveen

8 Eye opener
Suzanne Visser
Van goed lezen word je veel slimmer. Opzienbarende resultaten Rotterdamse basisschool.

10 Leesplezier voor twee
Els Loman
Invloed van vroege taalstimulering op leren lezen

12 Kwaliteit leesonderwijs beter dankzij onderzoek
Kees Vernooy

15 Materialen

—————————————————————


27 Directies positief over vmbo en studiehuis
ONDERZOEK / vo
Hanke Korpershoek

28 Tien tips voor invulling van de zorgplicht
PRAKTIJK / po / vo
Luc Greven en Jo Kloprogge

30 Samenhang in btavakken komt niet vanzelf
PRAKTIJK / vo
Ad Mooldijk en Inge Lichtenegger
Een doorlopende leerlijn in de btavakken geeft leerlingen gevoel voor wiskundige termen en begrippen. Samenhang aanbrengen lukt echter alleen als de docenten kennis nemen van elkaars werkwijze en de directie hen steunt.

32 In memoriam A.D. de Groot
Pieter Appelhof

33 Onderzoek kort
– Handelen en denken zijn twee
– Stemgedrag leraren zorgelijk
– Gereformeerde kwekelingen
– Opmars van portfolio’s
– Het ontdekken van risicokinderen
– Onzichtbare handicap gehoord
– Hoe intelligent zijn Amerikanen echt?
– Hou ze op het rechte pad

37 Nieuw onderzoek

38 Doorsnede: Vso De Sprong, Maarsbergen
PRAKTIJK / vo
Jetske Rietveld

RUBRIEKEN

12 Nieuws

26 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd & Gesurft

46 Agenda