Didactief — Jrg. 36 (maart 2006) Nr. 3

Thema: VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE
Pag. 22 t/m 28

4 Schakelklas
REPORTAGE
Bea Ros
Het nieuwste toverwoord in onderwijsland is schakelklas, een aparte klas met intensief taalonderwijs voor achterstandsleerlingen. Er lopen nu 21 pilots met diverse varianten. Of zo’n jaartje apart effect sorteert, is nog onbekend. Toch gaat vanaf augustus 2006 jaarlijks 30 miljoen naar gemeenten om schakelklassen breed uit te rollen.

7 Kloprogge
COLUMN
De lessen uit de Nordics

8 Een goed model is het halve werk
ONDERZOEK
Henk Blok, Sjoerd Karsten, Peter Sleegers
Praktisch alle scholen houden zich bezig met kwaliteitszorg. Hulpmiddelen daarbij zijn onder andere de PDCA-cyclus en het INK-managementmodel. Onderzoekers raden de regulatieve cyclus van Van Strien aan.

14 CARTOON
Niels Bongers

14 Taalbeleid
REDACTIONEEL
Bea Ros

15 Rode kaart?
OPINIE
Carolien Nout

16 Het Democratiespel, door Jacques Vriens
JUBILEUMVERHAAL
Didaktief bestaat 35 jaar. Daarom trakteren we een jaar lang op exclusieve verhalen van schrijvers die met ŽŽn been in het onderwijs staan. Deze maand deel 2, het Democratiespel van Jacques Vriens.

—————————————————————
Thema: VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

Het rendement van voor- en vroegschoolse educatie (vve) wordt geschat op twaalf procent per jaar. Nederland heeft daarom veel ge•nvesteerd in de educatieve programma’s voor kinderen in peuterspeelzalen en in groep 1 en 2 van de basisschool. De opvangmogelijkheden, educatie, regelgeving en kwaliteit van vve zijn verbeterd. Hoe nu verder? In vier artikelen wordt ingegaan op de succesfactoren van ‘early childhood education’ in Nederland en in andere landen.

22 Investeer in peuters
24 Doorsnede: peuterspeelzaal Gompie
26 Catherine Snow over toetsing en taalstimulering
28 De praktijk wijst de weg

—————————————————————

30 ICT op maat gesneden
ONDERZOEK
Peter Zunneberg

31 Onderzoek kort
– Taalstoornis niet los behandelen
– Ontsnappen uit saaie scheikundeles
– Chatten bevordert historisch inzicht
– Samenwerken valt niet mee
– Cecilia Bartoli op de pabo
– Vensterschool kampt met vuile ramen
– School worstelt met burgerschap
– Modules remmen drop-outs niet af

35 Nieuw onderzoek

36 Nog weinig privŽ-scholen
ONDERZOEK
Jacob van der Wel
Welgeteld 921 kinderen bezochten aan het begin van dit schooljaar een school voor particulier onderwijs, zo blijkt uit onderzoek van bureau Regioplan. Onduidelijk is nog in hoeverre hun aantal groeit.

37 Tafellaken en servet
COLUMN
Miek van Dam

RUBRIEKEN

11 Nieuws

21 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugd

43 Gelezen

44 Gebladerd & Gesurft

46 Agenda