Didactief — Jrg. 36 (juni 2006) Nr. 6

Thema: ACHTERSTANDEN

4 ‘Chinees presteert beter dan Noord-Afrikaan’
THEMA – INTERVIEW
Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid kan beter, stelt Jaap Dronkers op basis van analyse van PISA-data. Door bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs te bevorderen en door te kijken naar de verschillen tussen migrantenkinderen.

8 Afgeknapt op school
ONDERZOEK
Theo van Batenburg
Leerlingen die voor langere tijd van school hebben verzuimd, zijn nauwelijks nog aan het leren te krijgen. Opvangvoorzieningen zoals Time-out kunnen averechts werken.

9 Kloprogge
COLUMN

Kwaliteit moet blijken

14 CARTOON

14 Van school af
REDACTIONEEL

15 Cyberleraar?
OPINIE

16 Dreiging
JUBILEUMVERHAAL
Joyce Pool
Didaktief bestaat 35 jaar. Daarom trakteren we een jaar lang op exclusieve verhalen van schrijvers die met ŽŽn been in het onderwijs staan. Deze maand deel 5, ‘Dreiging’ van Joyce Pool.

20 Hoog aantal uitvallers is self-fulfilling prophecy
OPINIE
Margriet van der Sluis
Het voortijdig schoolverlaten is van alle tijden. Dat het probleem nu steeds ernstiger lijkt te worden, komt door de negatieve benadering ervan en doordat de overheid onhaalbare doelen stelt.

22 Lumpsum wŽrkt
ONDERZOEK
Gerrit Vrieze, Hans van Gennip
Het duurt even voordat basisscholen de mogelijkheden van lumpsumfinanciering in volle omvang benutten. Maar dat het k‡n, dat is duidelijk geworden door het pilotproject lumpsum. Het werken in ‘geld’ biedt flexibiliteit.

24 Doorsnede: Northgo College, Noordwijk
PRAKTIJK
Carolien Nout

26 Europa en de lerarenopleidingen
INTERVIEW
Monique Marreveld
De Grondwet werd weggestemd in Nederland. Maar dat Europa steeds meer invloed zal krijgen op ons en ons onderwijs staat buiten kijf. Komt er straks een Europese lesbevoegdheid?

29 Onderzoek kort
– Rust, orde en regelmaat
– Meer leren door minder te schrijven
– De cirkel van literatuur en schrijven
– Cultuurmix goed voor prestaties
– Professionalisering te vrijblijvend
– Vernieuwen door leren en werken
– Techniek op de pabo staat nog te los

33 Nieuw onderzoek

34 Arbeiderskind kan meer presteren
THEMA
Lia Mulder, Jaap Roeleveld
Alle achterstandsleerlingen halen hogere prestaties dan vijftien jaar geleden. Maar sommigen doen het beduidend beter dan anderen. Dat komt niet alleen door de beschikbare extra middelen, maar ook door de verwachtingen van leerkrachten en de ambities van ouders.

36 Pechgroep
COLUMN
Miek van Dam


38 Kwaliteitszorg varieert
Roelande Hofman, Nynke Dijkstra

39 Waarschuwingslampje
Roelande Hofman, Janny Wolters

RUBRIEKEN

10 Nieuws
– Rekenkamer kritisch over aanpak
– Geen apart competentiemodel (v)mbo-leraar
– Ict vergt nieuwe leraarcompetenties
– Leraren bepalen de agenda
– Geef vmbo meer ruimte
– Opmars van managers
– Migrant in Europa leert slecht

37 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen


44 Gebladerd & Gesurft

46 Agenda