Didactief — Jrg. 36 (januari-februari 2006) Nr. 1-2

Special: TUSSENSCHOOLSE OPVANG
– in binnenkatern tussen pag.24 en 25

4 Zorgen voor een goede pers
INTERVIEW
Monique Marreveld
De schooldeuren gaan weer open. Na de Cito-toetsen moeten veel leerlingen de komende weken een middelbare school kiezen. Maar wat laat je zien als school? Hoe presenteer je jezelf? ‘Zorg dat je je wervingsverhaal waarmaakt.’

8 Schooladvies is goede voorspeller
ONDERZOEK
Judith Simon

9 Kloprogge
KLOPROGGE
Quick wins en wonderen.

14 CARTOON
Niels Bongers

14 Een goed verhaal
REDACTIONEEL COMMENTAAR
Bea Ros

15 Allemaal naar de top?
OPINIE

16 Dikkie Pos
JUBILEUMVERHAAL
Robert Anker
Didaktief bestaat 35 jaar. Daarom trakteren we een jaar lang op exclusieve verhalen van schrijvers die met ŽŽn been in het onderwijs staan. Deze maand deel 1, een kort verhaal van Robert Anker over de vete tussen meester Som en het bolle jongetje: Dikkie Pos.

19 ‘Wij voeden beter op’
ONDERZOEK
IJsbrand Jepma

21 Hoge lumpsumafdracht toont bureaucratie aan

ONDERZOEK
Klari-Janne Polder
Een aantal openbare scholen voor voortgezet onderwijs betaalt te veel bestuurskosten. Directeuren kunnen nu nagaan of hun overheadkosten boven of onder het gemiddelde liggen.

22 Niet zomaar knippen en plakken
PRAKTIJK
Bregje de Vries
De alom verfoeide techniek van het knippen en plakken van internetteksten is niet altijd zinloos. Basisschoolleerlingen leren op deze manier kritisch om te gaan met digitale informatie.

—————————————————————
Special: TUSSENSCHOOLSE OPVANG
– in binnenkatern tussen pag. 24 en 25
Het bieden van kinderopvang is een taak die steeds vaker op het bordje van de school komt te liggen. In de toekomst wordt het zelfs een wettelijke plicht. Nederland kan op dit gebied veel leren van het buitenland. Een aantal Nederlandse scholen loopt voorop en verbetert – om te beginnen – de tussenschoolse opvang.

2 Warm eten op school
4 Broodje over
6 Praktijk onbekend in Den Haag
8 Keurmerk garandeert kwaliteit
10 Scandinavi‘ loopt voorop
12 Lunch is core business
14 Materialen

—————————————————————

26 Vmbo’er wil zich nuttig maken
ONDERZOEK
Truus Harms
Vmbo’ers zijn redelijk tevreden over het onderwijs op hun school. tien ˆ vijftien procent had achteraf liever een hogere leerweg, maar gemakkelijker vakken gekozen. En onder allochtone leerlingen is de sector Economie het meest in trek.

28 Doorsnede: Altra College, Amsterdam
PRAKTIJK
Imanuel den Hollander

30 Onderzoek kort
– Voorlezen effent pad naar de bieb
– Computer leert leerling leren
– Onderzoekend leren doe je samen
– Prettig gezond weer naar school
– ‘Maak scheikunde herkenbaar’
– ‘Betrek leerkracht bij vernieuwing’
– Chronisch zieke leerling gedupeerd
– Filosofisch talent in de klas
– Meten wat je echt wilt weten

35 Nieuw onderzoek

36 Waarom sommige brugklassers falen
ONDERZOEK
Astrid van de Weijenberg

37 Spreekbeurt (2)
OPINIE
Miek van Dam

38 Lezersreacties
OPINIE

RUBRIEKEN

10 Iets gemist

11 Nieuws
– Meer kinderen met gedragsproblemen
– Kinderopvang wordt een flinke klus
– ‘Leer pabostudent rekenen’
– Lesuitval op middelbare scholen hoog
– ‘Meer hbo’ers en academici nodig’

20 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd & Gesurft

46 Agenda