Didactief — Jrg. 36 (december 2006) Nr. 10

Jubileumspecial: CIJFERS EN LETTERS
– in binnenkatern tussen pag.24 en 25

3 Didaktief 35 jaar
INTERVIEW
Simone Barneveld

6 ‘Stem onderwijs af op ontwikkeling brein’

INTERVIEW
Bea Ros
‘We moeten kinderen niet leren rekenen, we moeten ze leren denken.’ Jelle Jolles, hoogleraar Neuro- en bio-psychologie aan de universiteit van Maastricht, mag schoolvakken graag ontleden tot een set cognitieve functies en vaardigheden. Zo krijg je beter inzicht in wat je kinderen eigenlijk aan het onderwijzen bent.

10 Zorgleerling geeft school nieuwe impuls
ONDERZOEK
Scholen die leerlingen met een handicap plaatsen, vinden hen veelal een verrijking voor hun onderwijs. Maar willen scholen de toekomstige zorgplicht goed kunnen uitvoeren, dan moeten ze veel meer kennis over deze leerlingen opbouwen.

11 Kloprogge
COLUMN
Nieuwswaarde en geldwaarde.

16 CARTOON
Niels Bongers

16 Kloof
REDACTIONEEL

17 Terug naar de basis?
OPINIE

20 Muur
JUBILEUMVERHAAL
Saskia Profijt

—————————————————————
Jubileumspecial: CIJFERS EN LETTERS
– in binnenkatern tussen pag. 24 en 25
Er is veel kennis over onderwijs, gebaseerd op onderzoek. Didaktief heeft er al 35 jaar de handen vol aan. Maar niet iedereen heeft er weet van. Soms stellen scholen vragen waarop het antwoord al lang gegeven is. In deze jubileumspecial wordt een aantal onderzoeken en inzichten over cijfers en letters, zeg maar de basisvaardigheden in het onderwijs, weer eens voor het voetlicht gebracht. Rekenspecialist Koeno Gravemeijer neemt stelling in de discussie over precies versus globaal rekenen en wiskundig redeneren. Taalkundige Hanneke Wentink vraagt aandacht voor dyslexie. Hubert Coonen legt de bal bij de leraar: hij is ambassadeur van de vernieuwing. Op naar de toekomst.

2 Kennis is (on)macht
4 Bananensom correct op de rekenmachine
6 Directe instructie cruciaal voor succes
8 Lerende leraar is bron van vernieuwing
10 Onderzoek waar leraren iets aan hebben
12 Een vak leer je door erover te praten
14 Kennis moet rond gaan
16 Uitgevers maken werk van elektronisch toetsen
18 Virtuele vakgenoten

—————————————————————

26 Doorsnede: Basisschool De Schatgraaf, Arnhem
PRAKTIJK
Peter Zunneberg
Aan het begin van de 21e eeuw een nieuwe school beginnen naar eigen, maar voor het onderwijs nieuwe ideeĀ‘n, het is voor weinigen weggelegd. Jeanine van Maanen kreeg de kans en startte de Schatgraaf in Arnhem.

29 Onderzoek kort
– WSNS+ levert tal van plussen op
– Werkplekleren als Russische poppetjes
– Tijd genoeg voor waarden en normen
– Kinderen leren omgaan met stress
– Schrijven is schaven en schrappen
– Samenwerken moet je leren
– Kennisdeling op congressen kan beter

33 Nieuw onderzoek

38 Vernieuwing onderbouw komt niet van de grond
ONDERZOEK
Astrid van de Weijenberg
Middelbare scholen zijn niet in staat innovatie vorm te geven. Dat blijkt uit het rapport Vernieuwen in onderbouw VO. Er is op geen van de onderzochte scholen sprake van een schoolbreed veranderde onderwijspraktijk.

RUBRIEKEN

12 Nieuws

35 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd & Gesurft

46 Agenda