Didactief — Jrg. 36 (april 2006) Nr. 4

Special: BéTA & TECHNIEK
– in binnenkatern tussen pag.20 en 21

4 Meerjarig project loont
INTERVIEW
Linda Welther
In het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer draait sinds 1991 het stimuleringsproject Capabel. Uit de laatste metingen blijkt dat allochtone leerlingen hun achterstand op autochtone leeftijdsgenoten zienderogen inlopen. Is er een rechtstreeks verband tussen inspanning en resultaat? De onderzoekers zijn hierover voorzichtig optimistisch.

8 Slim lesgeven
ONDERZOEK
Marlies Bras en Alexander Minnaert
Sommigen zien intelligentie als onveranderlijk: iedereen moet het maar doen met de hem toebemeten portie slimheid. Of is intelligentie juist flexibel en beweeglijk? De kijk van leerlingen Žn leerkrachten kan van invloed zijn op leerprestaties.

14 CARTOON
Niels Bongers

14 Het duwtje

REDACTIONEEL

15 Meer WO II
OPINIE
Meer aandacht voor de Tweede Wereldoorlog is belangrijk, vindt het onderwijsveld met staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS). Daarbij is het vooral zaak om een link te leggen tussen de oorlog van toen en de wereld van nu.

16 De Gelderse route
JUBILEUMVERHAAL
Frans Kusters
Didaktief bestaat 35 jaar. Daarom trakteren we een jaar lang op exclusieve verhalen van schrijvers die met ŽŽn been in het onderwijs staan. Deze maand deel 3, De Gelderse route van Frans Kusters.

18 Kloprogge
COLUMN
School en staf.

—————————————————————
Special: BéTA & TECHNIEK
Techniek is een kwestie van durven en doen. Steeds meer leerkrachten gaan ermee aan de slag. Apart of ge•ntegreerd in andere vakken zoals biologie, aardrijkskunde of geschiedenis. Voor ondersteuning en expertise is er een groeiend aanbod. Zo biedt de Techniek Coach vier jaar lang gratis begeleiding door een deskundige. Ook verschillende pabo’s houden zich met techniek bezig. En een aantal scholen werkt aan doorgaande leerlijnen voor primair en voortgezet onderwijs. Kortom, techniek leeft!

5 Wetenschap in de klas
6 Techniek op de pabo
8 Onderzoek TalentenKracht
10 Technische beroepskeuze
10 Techniek Coach heeft lange adem
14 Aansluiting po/vo

—————————————————————

22 Doorsnede: De Kindercampus, Hilversum
PRAKTIJK
Carola Schoor

24 Onderzoek kort
– Taalprobleem betekent wiskundeprobleem
– Onderwijsrecht zit scheef
– Zin en onzin van grammaticalessen
– Portfolio neemt leraar de maat
– Rijzende zon schijnt niet overal
– Kleuters lopen vast achter de pc
– Veiligheid is van iedereen
– Minder zittenblijvers in het derde jaar

29 Nieuw onderzoek

30 Grensverleggend leren
PRAKTIJK
Carolien Nout
Bij het IKV-project Sharing Stories wisselen Nederlandse leerlingen ervaringen en meningen uit met leeftijdsgenoten in Marokko. Eerst digitaal, daarna volgt voor een kleine delegatie leerlingen een live ontmoeting.

32 Promotie
COLUMN
Miek van Dam

RUBRIEKEN

10 Nieuws
– ‘Aantal allochtone leraren groeit’
– Islamscholen voorkomen sluiting
– Vergeet de oorlog niet!
– ‘Stel verplichte opvang uit’
– Rode kaart voor luxeverzuim
– Rotterdam heeft meeste achterstandsleerlingen
– ‘Bureaucratisering valt mee’

20 Praktijknieuws

33 Actief

34 Jeugdboeken

35 Gelezen

36 Gebladerd & Gesurft

38 Agenda