Didactief — Jrg. 35 (oktober 2005) Nr. 8

Special: EFFECTIEF LEESONDERWIJS
– in binnenkatern tussen pag. 20 en 21

4 Goede leerlingenzorg vereist gerichte actie
INTERVIEW

Monique Marreveld
Iedere docent kent ze, leerlingen die je het leven zuur maken. Lui, onge•nteresseerd, of juist uiterst aanwezig. Gedragsproblemen zijn probleem ‘number one’, vinden leraren. Tijdig signaleren en ingrijpen kan het probleem beperken, zegt Peter Muris, professor psychologie. Maar dan moet je op de basisschool al beginnen.

7 Kloprogge
COLUMN
Nieuw leren, oud inspecteren.

14 CARTOON
Niels Bongers

14 Tevreden?
REDACTIONEEL


15 Leren lezen?
OPINIE
Hans Schoonhoven

18 Lumpsum: schoolbesturen krijgen er schik in
ONDERZOEK
Gerrit Vrieze en Rianne Kloosterman
Schoolbesturen die experimenteren met lumpsumbekostiging zijn daar optimistischer over dan in het begin. Ze zien steeds scherper waar het nu precies om gaat, wat de voor- en nadelen zijn en welke rollen de diverse geledingen spelen.

—————————————————————

Special: EFFECTIEF LEESONDERWIJS
– in binnenkatern tussen pag. 20 en 21
De klassenassistent, remedi‘rende of computerprogramma’s, niets is zo belangrijk als de kwaliteit van de leerkracht. Dat geldt zeker als het gaat over leesonderwijs aan risicoleerlingen. Te lang is dit fundamentele aspect van onderwijs genegeerd, vinden Thoni Houtveen en Kees Vernooy. In deze special rekenen zij af met de meest verbreide fabeltjes, en doen ze uit de doeken hoe effectief leesonderwijs eruit ziet.

4 Taal – en methodelijn
6 Speciaal onderwijs
8 Ralfi helpt zwakste lezer
10 Mythen en onderzoek
12 Noodzakelijke condities


—————————————————————

22 Hoe word ik webwijs?
PRAKTIJK
Hans Cohen de Lara
Voor jongeren van twaalf tot vijftien jaar is internet de meest gebruikte informatiebron. Toch lukt het hen lang niet altijd om op eigen kracht diepgaande en waardevolle informatie te vinden. Daarvoor hebben ze een slim opererende docent nodig.

24 Dood
COLUMN
Miek van Dam

26 Onderzoek kort
– Multimediaal leren op de pabo
– Luisteren is ook niet alles
– Gemeente neemt verantwoordelijkheid
– Eigenlijk telt alleen leesplezier
– Verantwoordelijkheid moet groeien

29 Nieuw onderzoek

30 Doorsnede: Roncalli Mavo, Rotterdam
PRAKTIJK
Linda Welther
De prestaties gaan omhoog en het leerlingenaantal stijgt, sinds de Roncalli Mavo een tachtigminutenrooster, huiswerkvrij onderwijs en studiewerktijd heeft ingevoerd. ‘De school komt weer tot bloei.’

RUBRIEKEN

10 Nieuws
– Begroting focust op schooluitval
– Lerarentekort komt later
– Moeizame cao-onderhandelingen
– Niveauverschillen nemen toe
– Reality tv promoot het vak
– Nederlands onderwijs is arbeidsmarktgericht
– Haal buitenland de school in

17 Praktijknieuws

33 Actief

34 Jeugdboeken

35 Gelezen

36 Gebladerd

38 Agenda