Didactief — Jrg. 35 (juni 2005) Nr. 6

4 Lumpsum: griezelig mooi
REPORTAGE
Monique Marreveld
Augustus 2006 gaat de lumpsumfinanciering van start. Besturen krijgen ŽŽn budget voor personeel, materi‘le instandhouding en personeelsbeleid. Een aantal schoolbesturen oefent alvast. EŽn bestuur komt na een jaar al anderhalve ton tekort. Moeten scholen straks hun reserves opeten?

9 Directeuren zijn aan zet
REPORTAGE
Kees de Bondt

11 Schoolgang is geen must
OPINIE
Henk Blok

16 CARTOON
Niels Bongers

16 Een verhaal apart
REDACTIONEEL

17 Schepping als lesstof?
OPINIE
Evolutiedebat. Als het aan minister Van der Hoeven ligt, komt er een debat over evolutie versus de scheppingsgedachte van Intelligent Design (ID). Moet de scheppingsgedachte worden opgenomen in het onderwijscurriculum?

18 Niet de ouders, niet de peers, maar de docent
ONDERZOEK – VMBO
Bea Ros

Docenten hebben een enorme invloed op de schoolloopbaan van vmbo-leerlingen. Een onderzoek op Rotterdamse scholen biedt argumenten voor een aparte vmbo-lerarenopleiding.

20 Voorsprong meisjes is niet te stuiten
ONDERZOEK
Paul Hustinx
Powergirls. In de hoogste klassen van het vwo zitten sinds kort meer meisjes dan jongens. Dit is het gevolg van een al jarenlang aanhoudende trend: meisjes doen het gemiddeld steeds beter op school.

22 E-mail maakt de tongen los
PRAKTIJK – NATUURONDERWIJS
Bregje de Vries
Natuuronderwijs op de basisschool kan profiteren van de inzet van ict. E-mailen met andere leerlingen helpt kinderen hun kennis over en beleving van de natuur te uiten. Ze vinden het bovendien reuze spannend.

24 Kloprogge
COLUMN
Offeren of offreren.

26 Atlas College, Rijswijk
DOORSNEDE
Susan de Boer
Kiezen voor kansen, kwaliteit en talent.

29 Onderzoek kort
– Beter leren in een werkgemeenschap
– Rijke thuistaal levert schoolsucces op
– Leren door reflecteren
– Meer leesproblemen bij doofheid
– Beperk artikel 23
– Beter nadenken over de les
– Algebra met applets
– Basisschool innoveert traag

33 Nieuw onderzoek

34 Buurt wordt ijkpunt voor beoordeling school
ONDERZOEK
Ineke van der Veen

36 Klantgericht en netjes
PRAKTIJK
Quinta Kools
Praktijkscholen en werkgevers brachten in kaart wat leerlingen moeten kunnen wanneer ze aan hun eerste baan beginnen. De competenties blijken voor verschillende werkterreinen hetzelfde.

37 De juiste vraag
COLUMN
Miek van Dam

38 Deregulering: kwantiteit of kwaliteit?
OPINIE
Cees van der Kooij
Een cosmetische ingreep. Trots maakt minister Van der Hoeven regelmatig cijfers bekend, waaruit moet blijken dat het ministerie op de goede weg is met het dereguleren. In de praktijk valt dit tegen.

RUBRIEKEN

12 Nieuws
– Praktijkstage kweekt goede burgers
– Werkdruk belemmert privŽ-leven
– Kamer wil geen evolutiedebat
– Spreiden mag alleen bij achterstand
– Achterstandsschool levert stapsgewijs in
– Docent als onderzoeker
– Pabo-student heeft wiskunde nodig

25 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd

46 Agenda