Didactief — Jrg. 35 (januari-februari 2005) Nr. 1-2

Thema : INTERNATIONALISERING
– in binnenkatern tussen pag. 23 en 32

4 Kan ijzer branden?
INTERVIEW
Simone Barneveld
Leerlingen meten de luchtkwaliteit in hun eigen leslokaal en doen opzienbarende ontdekkingen. Hun interesse is gewekt! En daarom is onderzoekend leren het ideaal van hoogleraar onderwijskunde Jos Beishuizen. Bovendien kweekt deze leervorm belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek.

8 Langzaam beter worden
ONDERZOEK
Thoni Houtveen en Jantine Kuijpers

10 Theorieles is best leuk
ONDERZOEK
Annemieke de Vries
Een gezellige school met toffe leraren, zo schrijft een leerlinge over haar eigen vmbo-instelling. Veel vmbo’ers in de beroepsgerichte leerweg oordelen positief over de lessen, de klas en hun klasgenoten. Een meerderheid vindt zelfs de theorielessen leuk.

11 Kloprogge
COLUMN
Glibslippers

16 CARTOON

16 Nieuw!
REDACTIONEEL

17 Levensbeschouwing?
OPINIE

18 De leerlingen mogen het zeggen
INTERVIEW
Linda Welther
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. school zou dit moeten benutten. Deelnemers aan het Interactumlectoraat Kantelende Kennis willen daarom dat leerlingen hun eigen kennis gaan cre‘ren.

21 Anders leren denken
PRAKTIJK
Monique Marreveld
Als ze het thuis niet leren, dan maar op school, vinden de deelnemers aan het programma Levensvaardigheden. Meer dan de helft van de Rotterdamse middelbare scholen werkt er inmiddels mee.

————————————————————–
Thema : INTERNATIONALISERING
– binnenkatern tussen pag. 23 en 21
Ze zijn er weer: de internationaal vergelijkende onderzoeken naar exacte vakken en leesvaardigheid. Nederlandse leerlingen presteren goed, zo blijkt uit de cijfers van Timss en Pisa. De resultaten vromen een mooie aanleiding om de blik op het buitenland te richten. Bijvoorbeeld op Birmingham, waar potenti‘le drop-outs op onorthodoxe wijze aangepakt worden. En op Brussel, waar de EU haar greep op het onderwijs probeert te vergroten.

23 Op de goede weg
24 Nederland weer in top tien van Timss
26 En de winnaar is…
27 OESO: meer salaris, maar grotere groepen
28 De slimste van Europa
30 Birmingham bestrijdt schooluitval
32 Britse overheid dwong vernieuwing af
————————————————————

36 Doubleren uitzondering
ONDERZOEK
Adrie Claassen

37 Tot tien tellen
COLUMN
Mieke van Dam

38 Doorsnede Leefwerkschool Eigenwijs, Nijmegen
PRAKTIJK
Peter Zunneberg
Jongeren die vastlopen in het reguliere onderwijs, kunnen bijkomen op Leefwerkschool Eigenwijs. ‘Wij worden ook wel eens boos op iemand’, zegt een medewerker, ‘maar waar dat op andere scholen het einde van het proces vormt, is het hier het begin.’

40 Onderzoek kort
– Geestelijke stromingen: kennis + begrip
– Autisme vergt aanpassing onderwijs
– Allochtone leerlingen scoren beter
– Succes ‘Opstap Opnieuw’ werkt door
– Laagopgeleide vrouwen op zijspoor
– Toetsenbord helpt zwakke spellers
– Echt contact verstoort leerproces!
– In de beperking toont zich de meester
– Elke school kan effectief zijn

45 Nieuw onderzoek

46 Onderzoekers in spe leren samenwerken
ONDERZOEK
Joris Veenhoven

48 Meer dan een praatje
ONDERZOEK
Yolande Emmelot

RUBRIEKEN

7 Praktijknieuws

12 Iets gemist?

13 Nieuws

– Grote school beter dan kleine
– Geschiedenis bedreigd
– Onderwijsraad: Bestuur en toezicht splitsen
– Onderwijsinspectie te star
– Richting school niet zo belangrijk
– Minder voortijdig schoolverlaters
– Btabeurs
– Europas
– Minder schoolreisjes
– Kaart voor depressief gedrag

49 Actief

50 Jeugdboeken

51 Gelezen

52 Gebladerd

54 Agenda