Didactief — Jrg. 35 (april 2005) Nr. 4

4 Openbare school heeft eigen smoel
INTERVIEW
Monique Marreveld
Confessionele scholen voeden op vanuit een deelbelang: het behouden en eventueel versterken van het eigen gedachtegoed. Daarentegen gaat het bij het openbare onderwijs om het leren samenleven in de maatschappij als geheel. Dat moeten openbare scholen uitbuiten, vinden Wiel Veugelers en Ewoud de Kat.

7 Kloprogge
COLUMN
Hansworstisering.

10 Nieuwe protocollen dyslexie bieden doorgaande lijn
PRAKTIJK
Albert Cox en Hanneke Wentink
Faalangst en sociaal-emotionele problemen veroorzaakt door dyslexie hoeven niet meer voor te komen. Twee nieuwe protocollen maken eindelijk een doorgaande lijn in de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen mogelijk.

13 Help mishandeld kind
PRAKTIJK
Yvonne van Heerwaarden en Guido Walraven
Slechts zestien procent van de meldingen van kindermishandeling wordt gedaan door het onderwijs. Dat kan beter. Sinds kort is de training Omgaan met huiselijk geweld op school beschikbaar.

18 CARTOON
Niels Bongers

18 Ongemakkelijk
REDACTIONEEL

20 ‘ Flexible Friday’ brengt rust in school
PRAKTIJK
Margreet van Beem
Steeds meer scholen experimenteren met keuzewerktijd, blokuren of een wisselend rooster. Ook in het buitenland. Een Britse school koos voor de flexible friday.

22 Allochtone ouder ervaart drempel tot school
ONDERZOEK
Paul van der Bijl
Het omgaan met allochtone ouders blijft een moeizame zaak voor veel leerkrachten. Toch willen de meeste allochtonen dolgraag meer overleg met de school van hun kind. Duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen is gewenst.

24 Doorsnede Jan Ligthart Schakel- en Determinatieklas
PRAKTIJK
Peter Zunneberg
De Jan Ligthart Schakel- en Determinatieklas valt in geen enkel wettelijk kader. Toch groeit de klas als kool. Veel scholieren met leerachterstanden of problemen hebben behoefte aan een extra jaar tussen basis- en voortgezet onderwijs.

26 Onderwijsvernieuwing kan niet zonder traditie
PRAKTIJK
Ton Mooij
Het is beter onderwijsproblemen te voork┬Śmen dan ze te genezen. Met deze opvatting in het achterhoofd wil het ITS samen met scholen onderwijs en begeleiding vernieuwen. De behoeften van het kind staan centraal, maar de buitenwereld wordt niet vergeten.

29 Onderzoek kort
– Gehandicapte redt zich, maar hoe?
– Slimmeriken lezen beter
– Mentor biedt leerkracht veilige start
– Behandeling dyslexie werkt
– Enthousiasme alleen is niet genoeg
– Nieuw leren blijft steken
– Vertrouweling kan uitval voork┬Śmen

33 Nieuw onderzoek

34 Kwaliteit verbeteren is hard werken
ONDERZOEK
Kim Schildkamp

36 Docenten werken aan curriculumvernieuwing
PRAKTIJK
Nienke Nieveen en Adam Handelzalts

38 Toetsgekte
COLUMN
Mieke van Dam

39 Snelle jongens
ONDERZOEK
Peter Krooneman


RUBRIEKEN

8 Praktijknieuws

14 Nieuws
– ‘Kaalslag dreigt in onderwijs’
– Vmbo-leraren houden van hun werk
– PvdA wil spreiding
– Ziekteverzuim daalt
– ‘Artikel 23 moet aangepast’
– De leraar als ontwerper
– ‘Geef ouders schoolcursus’

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd

46 Agenda