Didactief — Jrg. 34 (september 2004) Nr. 7

Special: REKENEN EN WISKUNDE
– in binnenkatern tussen pag. 20 en 21

4 School, de motor van de samenleving
DISCUSSIE
Monique Marreveld
Wat willen we met het onderwijs in Nederland? Moeten uitblinkers ondersteund worden op weg naar de top of heeft de samenleving meer baat bij maatschappelijke vorming voor iedereen? Econoom Henri‘tte Maassen van den Brink en onderwijskundige Geert ten Dam in debat over prioriteiten.

8 Moeizaam contact
Linda Welther
Docenten en laagopgeleide allochtone ouders, sommigen vinden het een onmogelijke opgave om goede contacten te onderhouden. Toch boeken veel scholen successen.

14 CARTOON

14 Volksverheffing
REDACTIONEEL

15 Het juiste gewicht?
OPINIE

16 Geen elitaire, maar een gegoede school
PRAKTIJK
Doorsnede Nutsschool Laan van Poot, Den Haag

18 ‘Leren doe je met anderen, niet alleen’
INTERVIEW
Onderzoek en praktijk vinden elkaar op basisschool ’t Einder in Gemert. Lector Eric Verbiest onderzoekt hoe je het beste een professionele leergemeenschap kunt vormen. En schooldirecteur Erik Adema krijgt steun bij de verwezenlijking van zijn plannen.

20 Kloprogge
COLUMN
Kennisleed.

—————————————————————–

Special
: REKENEN EN WISKUNDE
– in binnenkatern tussen pag. 20 en 21
Realistisch reken-wiskunde onderwijs is ingeburgerd in Nederland. Het heeft inmiddels zelfs zijn weg gevonden naar het speciaal onderwijs. Sommen maken is leuk geworden, werken met de meetlat niet langer een straf. Maar er wordt hard gewerkt aan nog betere lessen: tussendoelen en leerlijnen worden geformuleerd, vakken worden ge•ntegreerd, en ict wordt ingeschakeld. Het resultaat: rekenen en wiskunde zijn vakken van betekenis voor de dagelijkse praktijk.

2 Vaardig leren rekenen
5 Vind de gouden truc
6 Met de meetlat naar school
10 Van Pythagoras tot pergola
12 Verstandig gokken
14 Agenda

—————————————————————–

22 Brugklasdocenten gaan niet op de hurken
ONDERZOEK
Greetje van der Werf en Hans Kuyper
Basisscholen geven sinds de invoering van het vmbo hun leerlingen hogere schooladviezen mee. De gevolgen blijven niet uit: het aantal uitvallers en afstromers naar een lager schooltype stijgt.

24 Wat een verschil
COLUMN
Miek van Dam

26 Onderzoek kort
– Opvoedingsdeskundigen blijven steken
– Onderwijs als kennismotor
– Lesmateriaal WO-II rammelt
– Zet eens een metselaar voor de klas
– De toekomst als spel
– Schoolboeken soms te moeilijk
– Speciaal lezen
– Omgaan met hete hangijzers
– Resultaatteams

30 Meet je eigen schaduw
PRAKTIJK
Barbara de Jong
Kleuters zijn op allerlei manieren bezig met bouwen en uit elkaar halen, ordenen en vergelijken. Ze kijken wie de hoogste toren heeft en wie het langste stuk drop. Het onderwijs in meten moet aansluiten bij dit ‘ontluikend maatbesef’.

RUBRIEKEN

10 Nieuws

31 Praktijknieuws

33 Actief

34 Jeugdboeken

35 Gelezen

36 Gebladerd

38 Agenda