Didactief — Jrg. 34 (oktober 2004) Nr. 8

Thema: De brede school maakt de balans op
De oudste brede scholen bestaan nu een jaar of zeven. Ze zoeken wegen om zich verder te ontwikkelen. De vensterscholen in Groningen zijn ge‘valueerd, de brede wijkschool Tilburg West peilde de behoeften onder ouders.

4 Cor Meijer over resultaten wsns: ‘We moeten d——rzetten’
INTERVIEW
Monique Marreveld
Met het Weer Samen Naar School-beleid is een revolutionaire stap gezet. Nu moet ‘de leerkracht’ het oppakken en beter leren omgaan met verschillen, aldus Cor Meijer, redacteur van ‘Wsns welbeschouwd’. Hij pleit voor bundeling van de budgetten voor alle zorgmiddelen.

8 Scholen blijven veilig binnen de marges
OPINIE
Juliette Vermaas
Veel middelbare scholen durven hun grotere autonomie nog nauwelijks te gebruiken, aldus onderzoekster Juliette Vermaas. Tijdens een simulatie van het IVA bleven zogenoemde vernieuwingen beperkt tot vakintegratie en modulering.

14 Vernieuwing
REDACTIONEEL

15 Maaltijden?
OPINIE

17 Evaluatie van zeven jaar vensterscholen, Groningen
THEMA
Anne Luc van der Vegt en Frank Studulski
Een stevig fundament.

20 Brede wijkschool vraagt ouders om verlanglijstje
THEMA
Nicole van Dartel en Linda Sontag

22 En wat doen wij nu?
THEMA
Simone Barneveld

23 Kloprogge
COLUMN

24 Swingen en zingen in Kinderboekenweek
PRAKTIJK
Bea Ros

26 Praktijknieuws

27 Gezocht: eindexamen op maat van de school
ONDERZOEK
Hans Kuhlemeier en Ed Kremers
Directeuren van scholen voor vmbo en havo/vwo en docenten in beroepsgerichte vakken zijn vaak grote voorstanders van flexibilisering van de eindexamens. De rest van de school denkt daar nog anders over.

29 Bakkie troost
COLUMN

30 Uitblinken zonder tobben
ONDERZOEK
Henk Guldemond

32 Onderzoek kort
– De school als academisch ziekenhuis
– Pratende kleuter verraadt dyslexie
– Stoeien met statistiek
– Verkeerde vrienden zo slecht nog niet
– Draagcomfort rugzak kan beter
– Naar aantrekkelijk technisch vmbo
www.voorbeeldgestuurdonderwijs.nl
– Cursus reflectie voor jongens

35 Nieuw onderzoek

36 Doorsnede Adriaan Roland Holstcollege, Hilversum
PRAKTIJK
Simone Barneveld
Zo’n 45 brugklassers en tweede-klassers volgen het Quest-programma op het Adriaan Roland Holstcollege in Hilversum. Klassikaal les krijgen van vakleerkrachten is er niet meer bij. De leerlingen bepalen zelf wat ze leren en wanneer ze dat doen.

38 Slash 21’ers even goed als andere leerlingen
ONDERZOEK
Peter Bouhuys en Peter Edelenbox
Leerlingen van vernieuwingsschool Slash 21 scoren even goed als leeftijdgenoten elders, zo blijkt uit een eerste tussenbalans. Begrijpend lezen Engels doen ze zelfs iets beter.

RUBRIEKEN

10 Nieuws
– Onderwijsbegroting roept fel verzet op
– Gedrag leerlingen grootste zorg ouders
– Standje voor graaiende ambtenaren
– Nederland kent veel drop-outs
– Arbeidsmarkt leraren slecht

26 Praktijknieuws

41 Actief

42 Jeugdboeken

43 Gelezen

44 Gebladerd

46 Agenda