Didactief — Jrg. 34 (november 2004) Nr. 9

Special: EEN MOOI VAK
– in binnenkatern tussen pag. 20 en 21

4 Op zoek naar de stressloze school
INTERVIEW
Linda Welther
Het is lastig zoeken naar de stressloze basisschool. Want stress onder leerkrachten hangt niet alleen samen met de arbeidsomstandigheden. Ook persoonlijke eigenschappen spelen een rol. Toch kunnen scholen veel doen om het hun werknemers naar de zin te maken.

7 Kloprogge
COLUMN
Mooi vet

8 Doorsnede basisschool de Tangram, Eijsden
PRAKTIJK
Monique Marreveld

14 CARTOON

14 Ontspannen
REDACTIONEEL

15 Nationale OnderwijsWeek?
OPINIE

16 Taalontwikkeling bevorderen in de kleurrijke klas
INTERVIEW

————————————-
Special: EEN MOOI VAK
– binnenkatern tussen pag. 20 en 21
Een schoolleider vertelt over zijn assessment, een bovenschools directeur legt uit hoe hij vooruitloopt op het lerarentekort dat in 2007 weer zal gaan opspelen, een unitleider schetst wat de invoering van team-onderwijs voor zijn bovenbouw heeft betekend. Allemaal zijn ze bezig met voortgaande professionalisering van een mooi vak.

2 Teamonderwijs op maat
5 Vakmanschap
11 Regionale platforms
12 Assessment

————————————–


21 Onderzoek kort
– Populaire leerling doubleert minder
– Vmbo zoekt partners
– Respect is basiswaarde op roc’s
– Het verjagen van boze geesten
– De echte vader van de Mammoetwet
– Kennis historie staat onder druk
– …en waar nodig een vleugje theorie

25 Nieuw onderzoek

26 Kunstmagneet zoekt talenten van een kind
PRAKTIJK
Kees Broekhof
Met vioollessen leert een kind niet alleen muziek maken. Het leert ook zich te concentreren en te luisteren naar anderen, om maar eens wat te noemen. Acht Haagse basisscholen zweren bij kunst en cultuur als vergroter van onderwijskansen.

28 Schoolleiders krijgen eigen beroepsstandaard
ONDERZOEK
Paul van der Bijl

29 Schoolarts
COLUMN
Miek van Dam

30 De kwaliteit van de school hangt af van de leerling
ONDERZOEK
Susan de Boer
De kwaliteit van een school hangt grotendeels af van haar leerlingen. Hoe hoger het niveau van een klas is, hoe meer lesstof de docent aanbiedt. En naarmate een klas meer meisjes telt, stijgen de gemiddelde prestaties.

RUBRIEKEN

10 Nieuws
– Steeds meer wervingsacties bta’s
– Jonge hoogopgeleiden vaker werkloos
– Platform wil ‘innovatoren’ op vmbo
– Achterstandsscholen blijven gedupeerd
– Allochtoon presteert beter
– Help, een homoblad
– Extra maatregelen tegen schooluitval

20 Praktijknieuws

33 Actief

34 Jeugdboeken

35 Gelezen

36 Gebladerd

38 Agenda