Didactief — Jrg. 34 (mei 2004) Nr. 5

SPECIAL: HET JONGE KIND
– in binnenkatern tussen pag. 20 en 21

4 Wetenschap in praktijk
INTERVIEW
Minister Van der Hoeven wil het Prima-cohortonderzoek, gekoppeld aan het onder wijsnummer, gebruiken bij de vernieuwing van de gewichtenregeling. En met de vorming van kennisgemeenschappen hoopt zij onderzoek dichter bij de docent te brengen. De minister: “Geef onderzoek prominentere plaats”.

7 Vmbo in de voorhoede –
Proeftuin
INTERVIEW
Het Fioretti College in Veghel kent sinds kort de Gemengde Leerweg Plus. Deze leerweg, inclusief nieuwe didactiek, integreert de beroepsgerichte vakken met de theoretische. Lector Johan van der Sanden van de Fontys Hogeschool doet onderzoek naar de innovatie.

10 Vernieuwing in het vmbo: Gemengde Leerweg Plus
INTERVIEW

12 Gemekker over Cito-toets is kortzichtig
OPINIE
Tegenstanders van de Cito-toets zijn kortzichtig, vindt onderwijskundige Pieter Appelhof. De Cito-toets vergroot weliswaar de tweedeling in het voortgezet onderwijs, maar de oorzaak daarvan ligt bij het gekozen onderwijssysteem, niet bij de toets.

13 Column Kloprogge
OPINIE

18 Cartoon
OPINIE

18 Redactioneel: Raketkruit
OPINIE

19 Zijn computers effectief?
OPINIE

——————————-

SPECIAL: HET JONGE KIND
– binnenkatern tussen pag. 20 en 21
De dag na zijn vierde verjaardag begint de schoolloopbaan van een kind. Maar echt blanco komen kinderen groep 1 van de basisschool niet binnen. In de eerste vier levensjaren is er al veel gebeurd. En deels bepaald, zoals de ‘genetica’ van het jonge kind zelf. Onderzoekers gingen na welke invloeden het gezin, voorschoolse voorzieningen en programma’s, en het kleuter onderwijs hebben op de ontwikkeling van het jonge kind.

2
Nieuwe kleuter in beeld
4 Nu zaaien, later oogsten
6 Kleuteronderwijs staat niet stil
8 Alle leerlingen op koers
10 Zorgleerlingen
11 Fatima-school: ‘Onze kleuterjuffen zijn net mime-spelers’
14 Het gezin als springplank voor school

——————————-


22 Scholen durven heft weer in handen te nemen
PRAKTIJK
Zwakke onderwijskansenscholen in Rotterdam startten twee jaar geleden met een speciaal traject. Samen met de gemeente en de schoolbesturen werken ze aan betere leerprestaties. De eerste resultaten zijn positief.

24 Exact profiel beste keus
ONDERZOEK
Het kiezen van het eindexamenprofiel is de eerste serieuze carrierestap die havo- en vwo-leerlingen moeten maken. Voor de scholen is een rol weggelegd als voorlichter, begeleider en adviseur. De manier waarop ze die rol invullen verschilt sterk.

25 Column Miek van Dam
OPINIE

26 Onderzoek kort
ONDERZOEK
– Wiskundedocent royaal met huiswerk
– Gedeelde kennis telt dubbel
– Kansenbeleid in Groningen werkt
– Jongeren in ouderenzorg
– Geloof in godsdienstonderwijs
– Klem tussen controle en vrijheid

29 Nieuw onderzoek
ONDERZOEK

30 Doorsnede basisschool ‘It HoldersnĀst’, Harkema
PRAKTIJK

32 Leuke school, betere les
ONDERZOEK

VASTE RUBRIEKEN:

14 Nieuws
21 Praktijknieuws
– Techniekles: bouw een bungalow
– Basisschool leert van studenten
33 Actief
34 Jeugdboeken
35 Gelezen
36 Gebladerd
38 Agenda & Colofon