Didactief — Jrg. 34 (maart 2004) Nr. 3

4 Het nieuwe leren zet het onderwijs op zijn kop
REPORTAGE
Durf leerling te vertrouwen. Het nieuwe leren verandert de verhouding tussen scholier en docent volkomen. Veel leerkrachten die meer willen zijn dan een doorgeefluik van de lesmethode, putten er inspiratie uit. Maar een overstap is niet gemakkelijk gemaakt.

8 Kwaliteitsverschil tussen scholen bestaat niet
ONDERZOEK
Iedereen is gelijk. Middelbare scholen onderscheiden zich nauwelijks in kwaliteit. En de verschillen die er al zijn, beklijven niet. Vraag is wat dan nog de waarde is van de kwaliteitskaart.

9
Hoofddoekjes voor ’t bloeden
Column – OPINIE
Kloprogge

14 School
Cartoon – OPINIE
.. met de hand op het hart: kinderen zullen niet van hun ouders gescheiden worden …

14 Columbine
RedactioneelOPINIE

15 Heeft kwaliteitskaart zin?
OPINIE

16 Ict moet praktischer

ONDERZOEK

17
God op school
PRAKTIJK
Leren hoe je joods leeft

18 Zorglijn buigt gedrag om
PRAKTIJK

19
Openheid
Column – OPINIE
Wegbrengen/Ophalen

20 Hoe binnen- en buitenschools leren elkaar versterken
PRAKTIJK
Kansen grijpen. Kinderen leren beter lezen en schrijven als ze ‘levensecht’, betekenisvol taalonderwijs krijgen. Brede scholen moeten daarvoor nauwer gaan samenwerken met buitenschoolse partners, zoals de bibliotheek.

23 Praktijknieuws
PRAKTIJK
Kunst helpt bij taalontwikkeling
– Drie doelgroepen samen in ŽŽn school

24 Doorsnede van OBS Genne
PRAKTIJK
Voordeel van OBS Genne, een zeer kleine basisschool boven Zwolle, is dat de kinderen er onderwijs op maat krijgen. Nadeel is dat de school voortdurend met opheffing wordt bedreigd.

26 Onderwijsvernieuwers vergeten de leerkrachten
OPINIE
Kaalslag. Scholen verworden tot onpersoonlijke leerfabrieken, doordat onderwijshervormers de mens uit het oog verliezen, vindt de Britse hoogleraar Ivor Goodson. De gevolgen zijn desastreus.

30 Geweld: pak de dader aan
OPINIE
Alert zijn op agressie. Geweld is geen maatschappelijk probleem maar een zaak van de dader, aldus emeritus hoogleraar Juliaan van Acker. Daarom moeten scholen agressie bij leerlingen op tijd signaleren.

31 Onderzoek kort
ONDERZOEK
– ‘Kijk eens over de grens’
– Schoolverbetering is evenwichtskunst
– Directeur kan niet zonder overwerk
– Tolerantie leer je op school
– Examen voorspelt studiesucces
– Gezocht: cultuurcoordinator
– De stugheid van flexibiliteit
– Bepaal nu zelf effectiviteit taak

36 Een woud van regels
ONDERZOEK
Lappendeken. Wie extra voorzieningen wil voor een leerling met een handicap, moet een doorzetter zijn. De regelgeving voor zorg, vervoer en hulpmiddelen is bureaucratisch en versnipperd.

38
Talenknobbel allochtone kinderen onzichtbaar
ONDERZOEK
Meertaligheid

39 Te vroeg om de loftrompet te blazen
OPINIE
Lezersreactie

RUBRIEKEN

10
Nieuws
– Ouders vinden Cito-toets onbelangrijk
– Moord Terra College maakt veel los
– Visie op sociale vaardigheden nodig
– De goede school bestaat niet
– Minister praat met het veld
– Asielzoekerskinderen weg
– Leraren werken achterstand weg

41
Actief

42
Volwassene of kind?
Jeugdboeken
De regels van het spel

43 Dilemma’s van de leraar
Gelezen
‘Filosofie van het onderwijs’

44 Gebladerd

46 Agenda