Didactief — Jrg. 34 (juni 2004) Nr. 6

4 Jos Letschert wil meer beleidsvrijheid voor scholen
INTERVIEW
Linda Welther
Een doorlopende pedagogische lijn van twee- tot vijftienjarigen en een leerkracht als stimulator en coach. Zo ziet de ideale onderwijsvorm van Jos Letschert, bijzonder hoogleraar curriculumontwikkeling eruit. Die leerkracht moet bovendien veel meer ruimte krijgen voor eigen initiatief, want ‘docenten staan te springen om mooie dingen te doen voor hun vak’.

7 Kloprogge
COLUMN
Voornaamkunde

8 Succesfactoren in het vmbo
ONDERZOEK
Sabine Severiens
Hoe vaker docenten overleg hebben over hun leerlingen, hoe beter die presteren. Dit blijkt uit een onderzoek naar succesfactoren op vmbo-scholen. Marokkaanse meisjes halen de beste resultaten. En de grootte van de school doet er niet toe.

14 CARTOON

14 Apart
REDACTIONEEL

15 Vmbo-docentenopleiding?
OPINIE

16 Transferpunt Onderwijsachterstanden verdwijnt
ACHTERSTANDENBELEID
Peter Zunneberg
Het Transferpunt Onderwijsachterstanden verdwijnt. Redenen voor de opheffing zijn bezuinigingen en een nieuwe koers van de overheid. Onduidelijk is nog wie de activiteiten van deze kennismakelaar overneemt.

19 Praktijknieuws
– Veel animo voor zomerschool
– Time-out kan escalatie voorkomen

20 Onderwijs aan kinderen met ernstige beperkingen
PRAKTIJK
Truus Harms
Scholen voor speciaal onderwijs zijn ongeschikt voor kinderen met ernstige fysieke beperkingen. Ook is de opleiding en inschaling van onderwijzend en begeleidend personeel niet goed geregeld. Hierin moet verandering komen om kinderen met meervoudige handicaps beter aan het onderwijs te laten deelnemen.

22 Pijnpunten tweede fase nog niet verholpen
ONDERZOEK
Margreet van Beem
De taakbelasting in de tweede fase blijft hoog. En het zo gewenste zelfstandig leren is er nog niet van gekomen. Maar zitten leerlingen eenmaal in het hoger onderwijs, dan merken ze dat ze toch nuttige vaardigheden hebben ontwikkeld.

23 Voetbalmeiden
COLUMN

24 Doorsnede van Vensterschool Vinkhuizen
PRAKTIJK
Margreet van Beem
‘Iedereen die op dinsdagmiddag een cursus verven geeft, denkt dat hij een brede school heeft’. Ruud van Erp van de Groningse Vensterschool Vinkhuizen gaat veel verder: scholen, buurt en gemeente werken er nauw samen aan dezelfde doelstellingen.

26 Veel beetjes helpen niet
PRAKTIJK
Linda Welther
Scholen doen heel veel om problemen bij leerlingen te voork┬Śmen en te bestrijden. Maar hoe effectief deze acties zijn blijft in het vage. Want slechts weinigen nemen de moeite om de resultaten te meten.

28 De plusleraar in actie
PRAKTIJK
Jos van Kuijk
De hele basisschool trekt profijt van de plusleraar: de directeur hoeft niet meer acuut vervanging te zoeken bij ziekte, collega-docenten ervaren minder werkdruk, de leskwaliteit gaat omhoog en ook de plusleraar zelf geniet van zijn stand-by functie.

31 Opleiden is een lastige klus
ONDERZOEK
Susan de Boer
Tweedegraads lerarenopleidingen werken goed samen met middelbare scholen. Maar gegevens voor uitval, studieduur en rendement hebben de opleidingen over het algemeen niet en ict en e-learning staan nog in de kinderschoenen.

33 Onderzoek kort
– Marokkanen passen opvoeding aan
– Jongeren gevoelig voor gezinssfeer
– Achterstand als soortelijk gewicht
– Leraren missen diepgang bij dyslexie
– Spelenderwijs achterstanden te lijf
– Techniek afwezig op basisschool
– Meer ouders helpen minder
– Einde schooluitval nog niet in zicht

37 Nieuw onderzoek
– Praktijk
– Voortgezet so
– Algebra-applets

38 Onderzoek met snelle en bruikbare resultaten
ONDERZOEK
Paul van der Bijl

40 Goed zoeken is te leren
PRAKTIJK
Astrid van de Weijenberg
‘Zoek maar op internet’, zeggen docenten te vaak en te gemakkelijk. Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs raken de weg kwijt op het net. Daarom moeten leraren aandacht besteden aan informatievaardigheden, vindt het Expertisecentrum Actief Leren uit Maastricht.

RUBRIEKEN

10 Nieuws
– Spreiding allochtonen werkt averechts
– Extra geld voor probleemleerlingen
– School krijgt recht op deskundigen
– Onderwijsnummer stuit op problemen
– Dyslexie snel te herkennen
– Nuances ontgaan doven
– Maatregelen tegen segregatie

41 Actief

42 Jeugdboeken


43 Gelezen

44 Gebladerd

46 Agenda