Didactief — Jrg. 34 (april 2004) Nr. 4

4 Bijzonder onderwijs: afschaffen of niet?
DISCUSSIE
Verzuiling. Heeft het religieuze onderwijs zijn tijd gehad of staat het aan de vooravond van een nieuwe bloeiperiode? Vier praktijkmensen van verschillende politieke kleur discussi‘ren over de zin en onzin van artikel 23 van de Grondwet.

8 Toetscircus voor zorgleerlingen
PRAKTIJK
Manipulatie. Zorgleerlingen kunnen de dupe worden van toelatingsregels voor het praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs. De tests zijn niet waterdicht en het advies van de basisschool heeft nauwelijks invloed.

14 Kosten schoolboeken steeds hoger
CARTOON

14 Goed nieuws
REDACTIONEEL COMMENTAAR

15 Ouderbijdrage beperken?
OPINIE
Ouders van leerlingen van de OMO-scholengroep betalen volgend jaar nog hooguit 25 euro ouderbijdrage. Is dit een promotiestunt of een idee dat meer scholen zouden moeten overwegen?

16 Gevaren op school in kaart brengen
ONDERZOEK
Schoolregels, antipestprotocollen en andere veiligheidsmaatregelen helpen. Tenminste, de gemiddelde school is er de afgelopen jaren niet gevaarlijker op geworden. Maar een doordachte visie op veiligheid ontbreekt nog in het onderwijs.

20 Btadocenten verenigen hun krachten
PRAKTIJK
Muren geslecht. Vakoverstijgende samenwerking tussen docenten bevordert de samenhang in de tweede fase. Twee middelbare scholen hebben daarom btaprofielteams opgezet.

22 Kloprogge
COLUMN
Memento voor SVO

23 Praktijknieuws
PRAKTIJK
– Ouders leren omgaan met kinderen
– Zorgleerling is niet bijzonder

24 Hersenen & leren
REPORTAGE
Grijze cellen kweken. De hersenen van dyslectische, blinde en dove leerlingen werken anders dan die van andere leerlingen. Het onderwijs kan met deze kennis zijn voordeel doen. Maar er is nog weinig contact tussen hersen- en onderwijswetenschappers.

27 Praktijk vormt de docent
ONDERZOEK

28 Doorsnede Pallas Athene College, Ede
PRAKTIJK
Meervoudige intelligentie. De meeste lesmethoden spreken leerlingen alleen aan op hun verbale vaardigheden. Als die niet goed ontwikkeld zijn, heeft het kind pech. Het Pallas Athene College in Ede gebruikt daarom ook andere manieren om lesstof te laten beklijven.

30 Scholennetwerk stimuleert vernieuwing vanaf de werkvloer
PRAKTIJK

31 Gezellig
COLUMN OPINIE

33 Onderzoek kort
ONDERZOEK
– Leerplan omzeilt vaak actualiteit
– Routeplanner voor competentieleren
– Computer weet hoe we lezen
– Ook school bepaalt cultuurliefde
– Onderwijs in Suriname zorgenkind
– Een eeuw pc-onderwijzers kweken
– De kracht van de leeromgeving
– Ict in het onderwijs anno 2010

37 Nieuw onderzoek
ONDERZOEK
– Babystress
– Toetsen
– Competenties

38 Zelfsturing studenten vereist voorbereiding
ONDERZOEK

RUBRIEKEN

10 Nieuws
– Nieuwkomers drukken opleidingspeil
– Scholen zuchten onder regeldrift
– Gemeente moet school niet lastigvallen
– Kosten schoolboeken fors gestegen
– Kritiek op aanpak drop-outs
– Ouders willen buurtschool
– Cito-toets even goed gemaakt

41 Actief

42 Het probleem bij de kop
JEUGDBOEKEN

43 ‘Zo doen we dat hier niet’
GELEZEN

44 Gebladerd

46 Agenda