Didactief — Jrg. 33 (september 2003) Nr. 7

Special: SCHOOL EN SPORT
Sport en beweging zijn net zo belangrijk als lezen en schrijven, vinden deskundigen. Vooral in de middenbouw van de basisschool leren kinderen spelenderwijs vaardigheden die nodig zijn om later Ÿberhaupt te kunnen sporten. En op de middelbare school maakt goed bewegingsonderwijs de school als geheel aantrekkelijker. Een nieuwe tak van sport is de samenwerking op het gebied van bewegen die scholen aangaan met het buurtwerk en met sportverenigingen. En de vakleerkracht in het basisonderwijs keert terug. School en sport: een winnend team.

2 Bewegen niet aan toevaloverlaten
special school & sport

4 Crisis in het (v)mbo? Of toch niet?
Interview
Het beroepsonderwijs lijkt er niet in te sla gen leerlingen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Bedrijven klagen steen en been over het gebrek aan praktisch geschoold personeel. Er wordt geschermd met cijfers over schooluitval die oplopen tot vijftig procent. Maar hoe erg is de situatie nu echt?

5 De terugkeer van de vakleerkracht
special school & sport

8 Cricket op het havo
special school & sport

9 Korte berichten
Praktijknieuws

10 Over Taal
Rubriek
Praatjes. Spelling en technisch lezen leren kinderen vooral door individueel te oefenen. Maar om leerlingen te leren begrijpen wat ze lezen, moet uit een ander didactisch vaatje worden getapt. Samenwerken en met elkaar praten is dan het devies.

11 Vmbo trekt klanten met (top)sportklas
special school & sport

13 Korte berichten
Nieuws
Onstuitbaar. De onderwijssegregatie in Amsterdam lijkt niet te stoppen. Op een kwart van de basisscholen in Amsterdam hebben allochtone leerlingen geen contact met kinderen van andere sociale of etnische groepen, omdat die ‘andere groep’ ontbreekt.

18 Niels Bongers
Cartoon

18 Onderscheid
Redactioneel

19 Meertalig, meer kans?
Opinie

22 Brugklassers zijn moeilijk te volgen
Onderzoek

23 Kloprogge
Column

23 Onderzoek kort
Onderzoek

27 Nieuw onderzoek
Onderzoek

28 Basisvorming revisited
Onderzoek
Zeven jaar na de invoering van de basisvorming hadden scholen nog steeds niet alle kinderziektes overwonnen. Daarnaast blijken onder het regime van de basisvorming de prestaties op het gebied van formele wiskunde behoorlijk gedaald.

29 Wegbrengen / Ophalen
Column

30 Doorsnede van een Zweedse school
Reportage
Zweeds succesverhaal. De Zweedse Rinkebyschool, een zwarte school in Stockholm, werd twintig jaar geleden nog met sluiting bedreigd. Nu is hij een voorbeeld voor heel Scandinavi‘, vanwege zijn aandacht voor positieve rolmodellen, gezondheid en het Zweedse cultuurgoed.

33
Nieuwe media
Interactief

33 Jeugdboeken
Boeken

35 Gelezen
Boeken

36 Gebladerd
Boeken

38 Agenda
Service