Didactief — Jrg. 33 (oktober 2003) Nr. 8

4 Lokkertjes – Goed team verdient beter
LERARENSALARISSEN
Financi‘le prikkels moeten het lerarentekort in het voortgezet onderwijs oplossen. Onderwijseconoom Ib Waterreus pleit voor een bonus voor fulltime leraren en voor goed presterende teams. Ook zwarte scholen en vmbo-instellingen moeten hogere salarissen kunnen bieden. Maar grote schoolbesturen zouden geen eigen cao’s mogen afsluiten.

7 Op zoek naar God
BIJZONDER ONDERWIJS
Hoe bijzonder is het bijzonder onderwijs nog? Didaktief & School zoekt naar de religieuze kern op vijf scholen van verschillende denominaties. Deel 1 : Roomse blijheid.

9 Armoe troef
NIEUWS
Onderwijsbegroting: het kabinet geeft en neemt. De rechtstreekse bezuinigingen op onderwijsuitgaven vallen dit begrotingsjaar mee. De pijn voor de scholen zit hem vooral in de besparingen bij andere departementen, die ‘doorwerken’ in het onderwijs. De ambities van het kabinet voor het onderwijs blijven desondanks onverminderd hoog.

15 Geldverspilling?
OPINIE

16 Voor alles inzetbaar – Brede school heeft lange adem nodig
BREDE SCHOLEN
Brede scholen wijken in de praktijk af van de doelstelling waarmee ze begonnen. Niet het wegwerken van onderwijsachterstanden maar het ondersteunen van de opvoeding staat nu voorop.

18 Negenjarige leest zich naar de top
BEGRIJPEND LEZEN – ONDERZOEK

20 Recht, ruimte en respect – Overblijf moet professionaliseren
OVERBLIJVEN
Overblijven: aandacht voor brood en spelen. De organisatie van de overblijf op de basisschool is nog steeds een moeizame toestand. Veel scholen kampen met dezelfde problemen. En de kinderen voelen de onduidelijke status van de medewerkers voor tussen-de-middag feilloos aan. Het wordt tijd voor professionalisering.

22 Kleuters krijgen Engelse les
PRAKTIJKNIEUWS

22 Dyslexieklasje
PRAKTIJKNIEUWS

23 Lekker in je vel – Leren voor je leven
LEERSTRATEGIEEN
Leerstrategie hangt samen met score op taal en wiskunde. Scholieren presteren beter als ze zich prettig voelen en als ze zich een doelgerichte leerstrategie hebben eigengemaakt. Zulke leerlingen blijken op het vwo even vaak voor te komen als op het vmbo. Maar hun tegenpolen domineren wel de lagere onderwijstypen. Het PISA-onderzoeksprogramma keek nu eens niet alleen naar scores in bepaalde vakken, maar ook naar algemene vaardigheden en eigenschappen van scholieren.

27 Afkijken is nuttig
ONDERZOEK

28 Hogere prestaties dankzij discipline
DOORSNEDE
Doorsnede van een pensionaat

30 Chaos: Vernieuwing curriculum als soap
PRAKTIJK – LERARENOPLEIDING
Reorganisatie op EFA toont hoe het n’et moet. Reorganisatie en vernieuwing van het curriculum pakten desastreus uit op de Educatieve Faculteit Amsterdam. Het verslag van vier jaar koersverandering levert tien aanbevelingen op, voor wie nog durft.

33 En dan is er tijd voor …… Didaktief & School
LEZERS-ENQUETE

38 VMBO krijgt cijfer

VMBO – ONDERZOEK


40 ClichŽs onder de loep
DENOMINATIES – ONDERZOEK

+ DE OVERIGE VASTE RUBRIEKEN, zoals:


Kloprogge: ‘Investeren in kennis’
– COLUMN / Korte berichten – NIEUWS / CARTOON: +700 miljoen, -1 miljardNiels Bongers / Schraalhans – Redactioneel / Opinie / Wegbrengen/Ophalen ‘Te la-haaat! – Column / ONDERZOEK / Nieuwe media: Studieweb – INTERACTIEF / Jeugdboeken – Boeken / Gelezen – Boeken / Gebladerd – Boeken / Agenda – Service