Didactief — Jrg. 33 (mei 2003) Nr. 5

4 Onderwijs is een product – Nieuwe zakelijkheid
Interview
De nieuwe basisschool directeur wordt niet meer alleen ‘onder ons’ gezocht. Een werving- en selectiebureau of ‘in company’ opleiden kan ook resultaten boeken. Daarmee verandert de manier van leidinggeven. De directeur nieuwe stijl durft op zijn strepen te staan. ‘Onderwijs is ook gewoon een product’.

7 Kloprogge: ‘Operatie Jong’
Column

8 Verkeersles voor pubers
Onderzoek

10 Korte berichten
Nieuws

12 Schotten omver halen
Nieuws
Onderzoekers moeten meer samenwerken. Volgens hoogleraar Henri‘tte Maassen van den Brink, lid van de Onderwijsraad, weten ze te weinig van elkaar wat ze aan het doen zijn. En leraren moeten eindelijk meer tijd krijgen voor het volgen van de ontwikke lingen in hun vak.

14
Niels Bongers
Cartoon

14
Patstelling
RedactioneEL

15 Opvoeden?
OPINIE

16
Trauma Volendam: nasleep ramp nog aanwezig
Reportage
Het Don Bosco College en de Technische School Zuiderzee hebben tropenjaren gedraaid sinds de nieuwjaarsbrand in Volendam op 1 januari 2001. Leraren en leerlingen lijken de draad weer op te pakken. Maar de emoties kunnen zo weer oplaaien.

18 Wegbrengen / Ophalen : ‘Oorlog’
Column

19 Nieuwe leraar krijgt woning
Praktijk

20 ‘Zeven Sterren’ in het onderwijs
Praktijk
Intu•tief is voor iedereen duidelijk wat ‘een goede leraar’ is. Maar hoe karakteriseer je zo iemand? Op verzoek van Pleincollege Bisschop Beckers ontwikkelde het ITS een ‘sterrengalerij’. Sterleraren zijn er in zeven soorten. Kijk welk type u bent.

23 Korte berichten
Praktijknieuws

24 Over Taal: Taalprikkels
rubriek
De invloed van voor- en vroegschoolse educatie op de taalontwikkeling kan enorm zijn. Peuterleidsters die op een uitdagende manier met de kinderen praten, helpen hen goed op weg. Deel 1 van een kwartaalrubriek over taal.

27 Politiek beladen: Samenwerkingsschool heeft eigen karakter
onderzoek
De samenwerkingsschool, een fusie tussen scholen van verschillende denominatie, is politiek beladen. Maar soms is het in een regio de enige kans om goed onderwijsaanbod te garanderen. ‘Waarom is landelijk niet toegestaan wat lokaal gedragen wordt?’

28 Doorsnede van een zmok-school
Reportage

30 Weerbarstig – Theorie en praktijk botsen
onderzoek
Een onderzoeker zet een onderwijsleertraject uit. De betrokken docenten gaan daarin mee, maar wel vanuit een andere visie. Hoe onderzoek en praktijk kunnen botsen.

32 Gelijk talent, geen gelijke kansen
interview

34 Onderzoek kort
onderzoek

37 Nieuw onderzoek
onderzoek

38 Meer aandacht voor zwakke lezertjes
praktijk

41 Nieuwe media
interactief

42 Jeugdboeken
Boeken

43 Gelezen
Boeken

44 Gebladerd
Boeken

46 Agenda en colofon

Service