Didactief — Jrg. 33 (maart 2003) Nr. 3

4 De leraar is verworden tot kennismanager
OPVOEDING
Opvoeden moet! De leraar kan zijn pedagogische verhaal niet kwijt. Onder druk van de overladen lesprogramma’s rest de docent weinig anders dan makkelijk meetbare kennis in zijn leerlingen te pompen. Wiel Veugelers, hoogleraar educatie aan de Universiteit voor de Humanistiek wil daarom meer ruimte voor ethiek en maatschappelijke vorming in het onderwijs. Van de huidige discussie over waarden en normen moet hij echter niets hebben.

9 Motivatieknak
NIEUWS
De middelbare school wordt veel minder gewaardeerd dan de basisschool. Belgische leerlingen vertonen na het primair onderwijs zelfs een duidelijke ‘motivatieknak’. Dit kan leiden tot meer ongeoorloofd verzuim. In Nederland is spijbelen dit jaar voor het eerst landelijk in kaart gebracht.

14 Armoede
REDACTIONEEL

15 Tevreden?
OPINIE

16 Dysgrafie: botsende letters en trillende zinnen
LEREN SCHRIJVEN
Sommige kinderen kunnen het cht niet: netjes leren schrijven. Zelfs niet als ze erg hun best doen. Er kan in zo’n geval sprake zijn van dysgrafie. Vroeger werd dit probleem vooral beschouwd als een stoornis in de fijne motoriek. Nu blijkt dat ook andere factoren een rol spelen.

18 Zorgleerlingen – Tien jaar WSNS
SPECIAAL ONDERWIJS
Sterke scholen, zwakke schakels. Dankzij het Weer-Samen-Naar-Schoolbeleid is het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs in tien jaar tijd gedaald van 3,7 naar 3,2 procent. Maar de samenwerking tussen reguliere en speciale basisscholen is nog niet optimaal.

21 Digitale verschillen
ICT
Digitale kloof is best te overbruggen. Diversiteit als kwaliteitscriterium voor ict-leermiddelen. Allochtone en autochtone leerlingen gebruiken de computer op verschillende manieren. Ook jongens en meisjes vertonen stereotiep gedrag achter het toetsenbord. ‘Jongens bedienen de muis, meisjes maken het verslag’. Leraren kunnen hierop inspelen door kritischer te zijn bij hun keuze van ict-leermiddelen.

25 Armoede troef
GELD
Gemiddeld drie kinderen per klas leven op het sociaal minimum! Een alerte school kan ervoor zorgen dat ze daar als leerlingen geen hinder van ondervinden.

26 Leren van elkaars ervaringen
BEROEPSONDERWIJS – ONDERZOEK
Methodische werkbespreking in het mbo

28 Balen als er geen school is
DOORSNEDE
Praktijkschool Het Bolwerk, Middelburg

30 Beroepstrots
LERARENTEKORT
Nieuwe impulsen voor de onderwijsarbeidsmarkt. Hoe krijgen we die broodnodige vijftigduizend leraren de komende jaren de school in? Onderzoeksinstituut IVA in Tilburg ondervroeg leraren en arbeidsmarktdeskundigen. Deel 1: scholen moeten meer ruimte krijgen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om bijvoorbeeld werktijden aan te passen. En het leraarsvak is niet langer een roeping, maar een beroep als elk ander.

33 Succesvolle asielzoekers
ASIELZOEKERS

38 Geloof in eigen kracht
PROFESSIONALISERING
Op eigen houtje beter worden. Basisscholen hebben meer ruimte gekregen om eigen beleid te voeren. Zij gaan daar goed mee om. Elke school gaat nu zijn eigen weg. Sturing door de overheid wordt steeds moeilijker . Maar dat geeft niet. Met vallen en opstaan worden de beste inzichten verworven.

+ DE OVERIGE VASTE RUBRIEKEN, zoals:


Kloprogge: ‘Leutmanagement’
– COLUMN / Korte berichten – NIEUWS / CARTOON – Niels Bongers / Redactioneel / Opinie / Wegbrengen/Ophalen: PESTEN – Column / Nieuwe media – INTERACTIEF / Jeugdboeken – Boeken / Gelezen – Boeken / Gebladerd – Boeken / Agenda – Service