Didactief — Jrg. 33 (juni 2003) Nr. 6

Thema: RUGZAK
Op 1 augustus gaat de leerlinggebonden financiering in. Zorgleerlingen krijgen dan een eigen budget mee, waarmee ze de benodigde voorzieningen kunnen betalen. Hoe bereiden scholen zich voor op deze veranderingen?

4
Klachtenregeling helpt ouders niet verder
Onderzoek
Tandeloze machinerie. Zestien procent van de scholen kreeg tussen 2000 en 2002 te maken met een offici‘le klacht. Maar de klachten commissies slagen er onvoldoende in alle partijen tevreden te stellen. De commissies hebben te weinig bevoegdheden en hun leden stellen zich onnodig formeel op.

8 Impressies uit de ICT -monitor
Onderzoek
Kijk! Ict in de klas. Computers hebben hun plek verworven in het onderwijs. Maar of ze gebruikt worden in de les hangt nog te veel van de leraar af. Het wachten is op een duidelijke visie van het school management. En op software die is afgestemd op de ontwikkeling van het kind.

10 Kloprogge
Column

11 Korte berichten
Nieuws
o.a.: Taalprobleem: sommen fout. De wiskundeprestaties van allochtone leerlingen blijven achter bij die van hun autochtone leeftijdsgenoten. Oorzaak: taalproblemen. Daarom moeten docenten meer praten over de bedoeling van een rekenopgave.

16 Niels Bongers
Cartoon

16 Betrokkenheid
Redactioneel

17 Tevreden?
Opinie

18 Hoe ongewenst is roken in de klas!
Onderzoek

20 Doorsnede van de Nicolaasschool te Oss
Reportage

22 Korte berichten
Praktijknieuws

23 Een school die niet bestaat
THEMA RUGZAK
Zes scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving van Emmen hebben de handen ineengeslagen. Samen houden zij een zorg locatie in stand. Dit OPDC groeit explosief.

26 Almere doet het gewoon anders
THEMA RUGZAK
Almere loopt v——r de troepen uit. De gemeente kent geen scholen voor speciaal onderwijs. Alle zorgleerlingen draaien mee op reguliere scholen.

28 Te weinig zicht op zorgleerlingen
THEMA RUGZAK
De wachtlijsten voor het speciaal basisonderwijs ontstaan vaak door gebrekkige organisatie van de samenwerkingsverbanden ‘Weer samen naar school’. Vooral de grotere verbanden hebben te weinig zicht op de leerlingenstromen.

30
Welk zorgbeleid helpt kinderen nou echt?
Onderzoek
Succesvolle scholen. Het beleid voor zorg- en achterstandleerlingen zet weinig zoden aan de dijk. Kinderen op een basisschool die zich actief inzet voor wsns, onderwijskansenbeleid, oalt of NT2, leveren slechts zes procent betere resultaten dan kinderen op een school die dat niet doet. Het geheim van succes schuilt in structuur , betrokkenheid en een goed lokaal netwerk.

32 Een containerbegrip ontrafeld
Onderzoek

33 Wegbrengen/Ophalen
Column

34 Onderzoek kort
Onderzoek

37 Nieuw onderzoek
Onderzoek

38 Eerste schreden van opleidingsschool
Praktijk
Zachtjes aan… Een beetje ambitieuze school wil ‘opleidingsschool’ worden. Zo’n predikaat heeft zeker voordelen. Maar of het voor de leraren in opleiding nuttig is, moet nog blijken. De eerste experimenten met deze duale opzet laten zien dat er een lange weg te gaan is.

41 Nieuwe media
Interactief

42 Jeugdboeken
Boeken

43 Gelezen
Boeken

44 Gebladerd
Boeken

46 Agenda en colofon
Service

Register:
website www.didaktief.nl